Hulp bij zoeken

Hulp bij zoeken/Search help - WODC repository

Inhoud

Zoekvak (Search bar)

Het zoekvak rechtsboven kun je als volgt zoeken op (tref)woorden in de titelgegevens en de samenvattingen:
Use the search bar on top of each page to search on (key)words in the titles and summaries in the WODC-repository of publications as follows:

 • Woord (bijvoorbeeld: boete)
  Resultaat: alle publicaties waarin het woord boete voorkomt.
  Keyword (for example: recidivism)
  Result: a list of publications with the word 'recidivism' in the title and/or summary of the publication.
 • Woordgedeelte (bijvoorbeeld: drug*) - gebruik het * als afbakening
  Resultaat: alle publicaties waarin het woord drug staat en alle publicaties waarin woorden staan die beginnen met drug, zoals: drugs, druggebruik, drugsmokkel, drughandel.
  Part of a keyword (for example: Prison*) - use the * as truncation sign
  Result: a list of publications with words starting with 'prison' (f.e. prisoners).
 • Begrip (bijvoorbeeld: "Openbaar ministerie") - gebruik dubbele quotes " " om het begrip af te bakenen.
  Resultaat: alle publicaties waarin het begrip Openbaar ministerie voorkomt.
  Phrase (for example: "Organized crime") - use quotation marks " around the phrase.
  Result: a list of publications with the phrase 'organized crime'.

Trefwoorden/Keywords - Justitiethesaurus

Alle publicaties zijn voorzien van trefwoorden uit de Justitiethesaurus. Klik in het menu (linksboven) op 'Keywords' en zoek met behulp van de alfabetische lijst naar het betreffende trefwoord (bijvoorbeeld: Voorlopige hechtenis).
Resultaat: alle publicaties met het trefwoord Voorlopige hechtenis.
Within this WODC-repository the keywords are only available in Dutch. Use the search bar on  top of each page to search through the English title and English summary of the publications.

Jaaroverzicht van alle publicaties/Annual list of publications

Klik in het menu (linksboven) op 'Publication date' en kies een jaar in het jaaroverzicht of typ een jaartal in (bijvoorbeeld: 1996).
Resultaat: alle publicaties met publicatiejaar 1996.
Click in the menu (top left) on 'Publication date' and chose a year in the drop down menu of typ a year (f.e. 1996) to get an anual list of publications.

Voor de periode 1970 t/m 2009 moet je jaartal zelf typen. Vanaf 2010 kun je het jaartal selecteren in het keuzevak.
Resultaat: alle publicaties in het gekozen jaar.
Within the period 1970-2009 you have to typ the year.

Eerste titelwoord

Klik in het menu op 'Titles' (linksboven) en zoek met behulp van de alfabetische lijst naar het 1e titelwoord van de titel van een publicaties (bijvoorbeeld bij de letter z: Zelfgerapporteerde).
Resultaat: overzicht van titels beginnend met een z, waaronder titels beginnend met ‘Zelfgerapporteerde’.

Als je het eerste titelwoord niet (volledig) weet, kun je ook de beginletters typen (bijvoorbeeld: zelf).
Resultaat: alle titels beginnend met ‘zelf’.
For the time being it's only possible to search on the titles of publications in English. The titles of the English summaries are not indexed.

Auteursnamen/Authors

Klik in het menu (linksboven) op 'Authors' en zoek met behulp van de alfabetische lijst naar de achternaam van de betreffende auteur (bijvoorbeeld bij de b: Bunt).
Resultaat: publicaties van de auteur met de achternaam Bunt.
Click in the the menu (top left) on 'Authors' and use the alfabetical list to search the last name of an author (f.e. at s: Siegel).
Result: publications of the author with te last name Siegel.

Als je niet de exacte achternaam weet, kun je de eerste letters van de achternaam in het zoekvak typen (bijvoorbeeld: bov).
Resultaat: een lijst met auteurs met een achternaam die beginnen met 'bov': Boven, Bovenkerk en Bovens.
In case you don't know the exact last name, you can typ de first characters of the last name in the search bar. (f.e. bu).
Result: a list of authors with a last name beginning with 'bu'. 

Projectnummer/Project number

Klik in het menu (linksboven) op 'Project' en zoek vervolgens op projectnummer (bijvoorbeeld 2514). Je kunt ook zoeken op het eerste deel van een projectnummer (bijvoorbeeld: jv) om een lijst te krijgen met alle projectnummers die met 'jv' beginnen.
Resultaat: bovenaan de lijst kun je klikken op projectnummer 2514 om de verkorte gegevens (titel, auteur(s), organisatie(s), jaar van uitgave en een eerste deel van de samenvatting) van dit project te zien.
Click in the menu (top left) on 'Project' and typ the project number or the first figures of characters of the number (f.e. jv) to get a list beginning with the project number(s). 
 

Serienaam/Series

Klik in het menu (linksboven) op 'Series' en zoek vervolgens op serienaam (bijvoorbeeld Cahier).
Resultaat: een lijst met alle WODC-rapporten in de serie: Cahier.
De huidige WODC-series zijn: Cahier, Memorandum en Factsheet.
Ook oude WODC-series zijn hier terug te vinden (bijvoorbeeld Onderzoek en beleid).
Click in the menu (top left) on 'Series' and type the name of the series (f.e. Cahier) or the first characters (f.e. Ca) to get a list of the series. 
The current WODC series are: Cahier, Memorandum and Factsheet. Closes WODC series can also be found here (f.e. Onderzoek en beleid).