Show simple item record

dc.contributor.authorGarsen, M.J.
dc.contributor.authorLatten, J.
dc.contributor.authorVerschuren, L.
dc.contributor.authorKruisbergen, E.W.
dc.contributor.authorCroes, M.T.
dc.contributor.authorBijl, R.V.
dc.contributor.authorBlom, M.
dc.contributor.authorOudhof, J.
dc.contributor.authorBakker, B.M.F.
dc.contributor.authorLesthaeghe, R.
dc.contributor.authorSurkyn, J.
dc.coverage.spatialNederland
dc.date.accessioned2021-01-20T08:54:30Z
dc.date.available2021-01-20T08:54:30Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/715
dc.description.abstractThe central theme of this issue is the influence of demographic changes in the Netherlands and the consequences for justice policy in the future.
dc.description.abstractARTIKELEN: M.J. Garsen - Meer grijs én meer kleur; Nederlandse bevolking groeit langzaam, maar verandert snel J. Latten en L. Verschuren - Nederland in 2035 : angstiger, meer verschil en meer afzondering? E.W. Kruisbergen en M.T. Croes - Verdeelde belangen; vergrijzing en de multi-etnische samenleving R.V. Bijl, M. Blom, J. Oudhof en B.M.F. Bakker - Criminaliteit, etniciteit en demografische ontwikkeling R. Lesthaeghe en J. Surkyn - Grondslagen en verspreiding van de Tweede Demografische Transitie Internetsites SAMENVATTING: Afgaande op de huidige demografische prognoses zal de Nederlandse bevolking in de komende decennia nog maar mondjesmaat toenemen. Door vergrijzing, ontgroening en de relatieve en absolute groei van allochtone groepen verandert de samenstelling van de bevolking echter drastisch. De demografische veranderingen zullen ook hun weerslag hebben op het justitiële beleidsterrein. Deze maand wijdde het WODC in samenwerking met het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (Nidi) een congres aan het thema Veranderingen in bevolkingssamenstelling, levensloop en criminaliteit: gevolgen voor Justitie. Daarbij was er speciale aandacht voor de relatie tussen gezinsen familiestructuren en crimineel gedrag. Ook de gevolgen die een veranderende bevolkingssamenstelling zullen hebben voor het werk en de capaciteit van justitiële instellingen, zoals gevangenissen en forensisch-psychiatrische klinieken, kwamen uitgebreid aan de orde. Typische justitieonderwerpen als criminaliteit en slachtofferschap worden in dit themanummer van Justitiële verkenningen behandeld tegen de achtergrond van de bredere maatschappelijke context waarin het toekomstige justitiële beleid zal moeten worden geformuleerd. Daarbij is er ook aandacht voor de fundamentele vraag naar de oorzaken van de dalende geboortecijfers en de mogelijke krimp van de wereldbevolking tegen het eind van deze eeuw.
dc.publisherBoom Juridische uitgevers
dc.relation.ispartofseriesJustitiële verkenningen 2006/03
dc.subjectSenioren
dc.subjectSociaal-economische omstandigheden
dc.subjectRas en criminaliteit
dc.subjectAngst voor criminaliteit
dc.subjectLeeftijd en criminaliteit
dc.subjectToekomst
dc.subjectAllochtonen
dc.subjectDemografie
dc.subjectMulticulturele samenleving
dc.subjectAllochtonencriminaliteit
dc.titleDemografische ontwikkelingen
dc.typerapport
dc.identifier.projectJV2006/03
refterms.dateFOA2021-01-20T08:54:30Z
html.description.abstractThe central theme of this issue is the influence of demographic changes in the Netherlands and the consequences for justice policy in the future.en_GB
html.description.abstract<b>ARTIKELEN:</b> <OL><LI>M.J. Garsen - Meer grijs én meer kleur; Nederlandse bevolking groeit langzaam, maar verandert snel <LI>J. Latten en L. Verschuren - Nederland in 2035 : angstiger, meer verschil en meer afzondering? <LI>E.W. Kruisbergen en M.T. Croes - Verdeelde belangen; vergrijzing en de multi-etnische samenleving <LI>R.V. Bijl, M. Blom, J. Oudhof en B.M.F. Bakker - Criminaliteit, etniciteit en demografische ontwikkeling <LI>R. Lesthaeghe en J. Surkyn - Grondslagen en verspreiding van de Tweede Demografische Transitie <LI>Internetsites </LI></OL><b>SAMENVATTING:</b> Afgaande op de huidige demografische prognoses zal de Nederlandse bevolking in de komende decennia nog maar mondjesmaat toenemen. Door vergrijzing, ontgroening en de relatieve en absolute groei van allochtone groepen verandert de samenstelling van de bevolking echter drastisch. De demografische veranderingen zullen ook hun weerslag hebben op het justitiële beleidsterrein. Deze maand wijdde het WODC in samenwerking met het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (Nidi) een congres aan het thema Veranderingen in bevolkingssamenstelling, levensloop en criminaliteit: gevolgen voor Justitie. Daarbij was er speciale aandacht voor de relatie tussen gezinsen familiestructuren en crimineel gedrag. Ook de gevolgen die een veranderende bevolkingssamenstelling zullen hebben voor het werk en de capaciteit van justitiële instellingen, zoals gevangenissen en forensisch-psychiatrische klinieken, kwamen uitgebreid aan de orde. Typische justitieonderwerpen als criminaliteit en slachtofferschap worden in dit themanummer van Justitiële verkenningen behandeld tegen de achtergrond van de bredere maatschappelijke context waarin het toekomstige justitiële beleid zal moeten worden geformuleerd. Daarbij is er ook aandacht voor de fundamentele vraag naar de oorzaken van de dalende geboortecijfers en de mogelijke krimp van de wereldbevolking tegen het eind van deze eeuw.nl_NL
dc.identifier.tuduuid:ba31f590-5bb2-4cda-8f04-8b44af0b06ef
dc.contributor.institutionWODC
dc.source.cityDen Haag
dc.title.englishDemographic developments (full text only available in Dutch)


Files in this item

Thumbnail
Name:
jv0603-volledige-tekst_tcm28-7 ...
Size:
845.0Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
jv0603-voorwoord_tcm28-76919.pdf
Size:
218.9Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
jv0603-summaries_tcm28-76921.pdf
Size:
65.88Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record