Show simple item record

dc.contributor.authorAnsem, N. van
dc.contributor.authorVerbeek, E.
dc.contributor.authorVaan, K. de
dc.contributor.authorNicolai, E.
dc.contributor.authorJanssen, J.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2024-01-23T10:00:33Z
dc.date.available2024-01-23T10:00:33Z
dc.date.issued2023-12-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3339
dc.description.abstractPer 1 januari 2018 is een wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in werking getreden, te weten de inwerkingtreding van de Wet clausuleren recht op contact of omgang na partnerdoding. Het recht op contact of omgang van de ouder met zijn kind is een fundamenteel recht. Van contact wordt gesproken als de ouder het gezag heeft over het kind; omgang ziet op de situatie dat de ouder geen gezag heeft over het kind. Ook indien de ene ouder de andere ouder heeft gedood, heeft deze ouder in beginsel recht op contact of omgang met zijn kind. De wetswijziging heeft geregeld dat in het geval van (vermoedelijke) partnerdoding de kinderrechter altijd oordeelt of contact of omgang in het belang van het kind is, en dit doet op basis van een verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). De wetswijziging had als doel om de zorgvuldigheid bij besluiten inzake omgang in partnerdodingszaken te waarborgen, en daarbij de behartiging van de belangen van het kind goed te borgen. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de effecten van deze wetswijziging. De probleemstelling die hieruit voortvloeit, behelst de volgende vier hoofdvragen: Is de wet uitgevoerd, en zo ja hoe, zo nee waarom niet? Hoe is de verhouding van de wet tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)? Zijn er neveneffecten opgetreden met de toepassing van de wet? Is het belang van het kind met de (toepassing van de) wetswijziging voldoende gediend?INHOUD Inleiding Uitvoering van de wet Plaatsing van de wet in een verdragsrechtelijk kader Het belang van het kind Conclusie
dc.description.abstractA change in Book 1 of the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) entered into force on 1 January 2018: the enactment of the Law on stipulations on the right to have contact or interaction after a partner kill-ing (Wet clausuleren recht op contact of omgang na partnerdoding). The right to contact or interaction of a parent with their child is a fundamental right. Contact is understood as the parent having custody of the child; interaction is understood as the situation in which the parent has no custody of the child. Even if one parent killed the other parent, in principle that parent has a right to have contact or interaction with their child. The law change had as objective the safeguarding of the carefulness of decisions regarding interaction in cases of partner killing, and therefore the proper safeguarding of advocacy for the child's interests. The purpose of this investigation was to obtain insight into the effects of this law change.
dc.publisherRegioplan beleidsonderzoeknl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 3321nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2024/01/23/kinderbescherming-neemt-in-belang-van-het-kind-ruimte-voor-maatwerk-bij-omgangsregeling-na-partnerdoding
dc.subjectWet- en regelgevingnl_NL
dc.subjectKinderrechtennl_NL
dc.subjectEvaluatie van wetgevingnl_NL
dc.subjectEvaluatieonderzoeknl_NL
dc.subjectRaad voor de kinderbeschermingnl_NL
dc.subjectHuiselijk geweldnl_NL
dc.subjectDoodslagnl_NL
dc.subjectBelang van het kindnl_NL
dc.subjectOmgangsregelingnl_NL
dc.subjectGezag en omgang RvdKnl_NL
dc.subjectMoordnl_NL
dc.subjectOudersnl_NL
dc.subjectStraatverbodnl_NL
dc.subjectCuratelenl_NL
dc.subjectEvrmnl_NL
dc.subjectJurisprudentienl_NL
dc.titleEvaluatie Wet clausulering recht op contact of omgang na partnerdodingnl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3321nl_NL
html.description.abstractPer 1 januari 2018 is een wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in werking getreden, te weten de inwerkingtreding van de Wet clausuleren recht op contact of omgang na partnerdoding. Het recht op contact of omgang van de ouder met zijn kind is een fundamenteel recht. Van contact wordt gesproken als de ouder het gezag heeft over het kind; omgang ziet op de situatie dat de ouder geen gezag heeft over het kind. Ook indien de ene ouder de andere ouder heeft gedood, heeft deze ouder in beginsel recht op contact of omgang met zijn kind.<BR>De wetswijziging heeft geregeld dat in het geval van (vermoedelijke) partnerdoding de kinderrechter altijd oordeelt of contact of omgang in het belang van het kind is, en dit doet op basis van een verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).<P></P>De wetswijziging had als doel om de zorgvuldigheid bij besluiten inzake omgang in partnerdodingszaken te waarborgen, en daarbij de behartiging van de belangen van het kind goed te borgen. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de effecten van deze wetswijziging. De probleemstelling die hieruit voortvloeit, behelst de volgende vier hoofdvragen:<OL><LI>Is de wet uitgevoerd, en zo ja hoe, zo nee waarom niet?<LI>Hoe is de verhouding van de wet tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)?<LI>Zijn er neveneffecten opgetreden met de toepassing van de wet?<LI>Is het belang van het kind met de (toepassing van de) wetswijziging voldoende gediend?</LI></OL><B>INHOUD</B><OL><LI>Inleiding<LI>Uitvoering van de wet<LI>Plaatsing van de wet in een verdragsrechtelijk kader<LI>Het belang van het kind<LI>Conclusie</LI></OL>nl_NL
html.description.abstractA change in Book 1 of the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) entered into force on 1 January 2018: the enactment of the Law on stipulations on the right to have contact or interaction after a partner kill-ing (Wet clausuleren recht op contact of omgang na partnerdoding). The right to contact or interaction of a parent with their child is a fundamental right. Contact is understood as the parent having custody of the child; interaction is understood as the situation in which the parent has no custody of the child. Even if one parent killed the other parent, in principle that parent has a right to have contact or interaction with their child.<BR>The law change had as objective the safeguarding of the carefulness of decisions regarding interaction in cases of partner killing, and therefore the proper safeguarding of advocacy for the child's interests. The purpose of this investigation was to obtain insight into the effects of this law change.en_GB
dc.contributor.institutionRegioplan beleidsonderzoeknl_NL
dc.contributor.institutionAvans Hogeschoolnl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityAmsterdamnl_NL
dc.title.englishEvaluation of the Law on stipulations on the right to have contact or interaction after partner killing (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3321-evaluatie-wet-clausulerin ...
Size:
1.391Mb
Format:
PDF
Description:
3321-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3321-evaluatie-wet-clausulerin ...
Size:
625.6Kb
Format:
PDF
Description:
3321-samenvatting
Thumbnail
Name:
3321-evaluatie-wet-clausulerin ...
Size:
635.7Kb
Format:
PDF
Description:
3321-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record