Show simple item record

dc.contributor.authorEil, L. van
dc.contributor.authorJongebreur, W.
dc.contributor.authorZoutenbier, M.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2024-01-16T09:01:49Z
dc.date.available2024-01-16T09:01:49Z
dc.date.issued2023-12-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3336
dc.description.abstractNa de veroordeling van Michael P. voor de ontvoering, verkrachting en om het leven brengen van Anne Faber hebben de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek gedaan naar het detentieverloop van P. en de verleende zorg. Op basis van deze resultaten heeft de minister voor Rechtsbescherming in 2019 een aantal maatregelen getroffen die zich onder andere specifiek richten op uitplaatsingen van ernstige gewelds- en zedendelinquenten in het kader van artikel 15.4 (voorheen 15.5) en artikel 43.4 (voorheen 43.3) van de Penitentiaire beginselen wet. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het detentieverloop, het behandeltraject en de voorbereiding op terugkeer voor uitgeplaatste en niet-uitgeplaatste gedetineerden. De nadruk ligt daarbij op het ongewenste effect dat een gedetineerde die aan alle voorwaarden voldoet, niet wordt uitgeplaatst. De hoofdvraag van dit onderzoek is daarom: Hoe hebben de maatregelen de beslissing om wel of niet uit te plaatsen veranderd en welke gevolgen heeft dit voor de gedetineerden? Om de hoofdvraag te beantwoorden, worden uitplaatsingen van voor en na de invoering van de maatregelen onderzocht. De laatste onderzoeksvraag betreft: Welke conclusies kunnen worden getrokken als de verschillende casussen (wel/niet-uitplaatsing, voor en na invoering van de verbetermaatregelen) met elkaar worden vergeleken? INHOUD Inleiding Wettelijk kader en maatregelen Proces van uitplaatsing Overzicht uitplaatsingen en doelgroep Ervaringen met uitplaatsing vóót en na de maatregelen Conclusies
dc.description.abstractThis study aims to obtain a picture of how detention proceeds, the treatment route and preparation for the return to society of prisoners with an outplacement and those without. The focus is on the unwanted effect of a prisoner not getting an outplacement despite fulfilling all the conditions for one. Accordingly, the main question addressed by this study is: How have the measures changed the decision to arrange an outplacement and what consequences does this have for prisoners?
dc.publisherSignificant APEnl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 3315nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2024/01/16/hoe-veranderden-striktere-maatregelen-de-beslissing-om-wel-niet-uit-te-plaatsen-naar-forensische-zorg
dc.subjectGedetineerdennl_NL
dc.subjectDelinquentennl_NL
dc.subjectGevaarlijke delinquentennl_NL
dc.subjectZedendelictnl_NL
dc.subjectGewelddelictnl_NL
dc.subjectBehandelingnl_NL
dc.subjectOverplaatsingnl_NL
dc.subjectForensische zorgnl_NL
dc.subjectPsychisch gestoorde delinquentennl_NL
dc.subjectInformatievoorzieningnl_NL
dc.subjectVrijlatingnl_NL
dc.subjectBesluitvormingnl_NL
dc.subjectRisicotaxatienl_NL
dc.subjectTbs-gesteldennl_NL
dc.subjectVoorwaardelijke invrijheidstellingnl_NL
dc.subjectResocialisatienl_NL
dc.subjectWet- en regelgevingnl_NL
dc.titleCasestudie verloop traject uitgeplaatste en niet-uitgeplaatste gedetineerdennl_NL
dc.title.alternativeNa een zeden- of ernstig geweldsdelict naar aanleiding van de maatregelen Michael P.nl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3315nl_NL
html.description.abstractNa de veroordeling van Michael P. voor de ontvoering, verkrachting en om het leven brengen van Anne Faber hebben de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek gedaan naar het detentieverloop van P. en de verleende zorg. Op basis van deze resultaten heeft de minister voor Rechtsbescherming in 2019 een aantal maatregelen getroffen die zich onder andere specifiek richten op uitplaatsingen van ernstige gewelds- en zedendelinquenten in het kader van artikel 15.4 (voorheen 15.5) en artikel 43.4 (voorheen 43.3) van de Penitentiaire beginselen wet.<BR> Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het detentieverloop, het behandeltraject en de voorbereiding op terugkeer voor uitgeplaatste en niet-uitgeplaatste gedetineerden. De nadruk ligt daarbij op het ongewenste effect dat een gedetineerde die aan alle voorwaarden voldoet, niet wordt uitgeplaatst. De hoofdvraag van dit onderzoek is daarom: Hoe hebben de maatregelen de beslissing om wel of niet uit te plaatsen veranderd en welke gevolgen heeft dit voor de gedetineerden? <BR> Om de hoofdvraag te beantwoorden, worden uitplaatsingen van voor en na de invoering van de maatregelen onderzocht.<BR> De laatste onderzoeksvraag betreft: Welke conclusies kunnen worden getrokken als de verschillende casussen (wel/niet-uitplaatsing, voor en na invoering van de verbetermaatregelen) met elkaar worden vergeleken?<P></P><B>INHOUD</B><OL><li>Inleiding<LI>Wettelijk kader en maatregelen<LI>Proces van uitplaatsing<LI>Overzicht uitplaatsingen en doelgroep<LI>Ervaringen met uitplaatsing vóót en na de maatregelen<LI>Conclusies</LI></OL>nl_NL
html.description.abstractThis study aims to obtain a picture of how detention proceeds, the treatment route and preparation for the return to society of prisoners with an outplacement and those without. The focus is on the unwanted effect of a prisoner not getting an outplacement despite fulfilling all the conditions for one. Accordingly, the main question addressed by this study is: How have the measures changed the decision to arrange an outplacement and what consequences does this have for prisoners?en_GB
dc.contributor.institutionSignificant APEnl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityUtrechtnl_NL
dc.title.englishCase study of the treatment route and preparation for the return to society of prisoners with an outplacement and those without (full text only in Dutch)


Files in this item

Thumbnail
Name:
3315-casestudie-verloop-trajec ...
Size:
944.9Kb
Format:
PDF
Description:
3315-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3315-casestudie-verloop-trajec ...
Size:
149.1Kb
Format:
PDF
Description:
3315-samenvatting
Thumbnail
Name:
3315-casestudie-verloop-trajec ...
Size:
149.0Kb
Format:
PDF
Description:
3315-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record