Show simple item record

dc.contributor.authorKuin, M.
dc.contributor.authorRaaijmakers, N.
dc.contributor.authorBerg, B. van den
dc.contributor.authorNelemans, M. (medew.)
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2023-12-18T14:01:51Z
dc.date.available2023-12-18T14:01:51Z
dc.date.issued2023-12-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3329
dc.description.abstractFinancieel-economische criminaliteit wordt gekenmerkt door een combinatie van relatief hoge winsten, een geringe pakkans en verhoudingsgewijs lage straffen. Om de aanpak van financieel-economische criminaliteit te intensiveren, zijn sinds 2010 meermaals gelden vanuit de overheid beschikbaar gesteld. Daarnaast is op 1 januari 2015 de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (hierna Wet Finec) in werking getreden. In de Wet Finec zijn wetswijzigingen opgenomen om de mogelijkheden tot opsporing, vervolging en preventie van financieel-economische criminaliteit te verruimen. De hoofddoelstelling van de Wet Finec is de vermindering van de maatschappelijke schade van financieel-economische criminaliteit door het beperken van de (veronderstelde) aantrekkingskracht die uitgaat van deze vorm van criminaliteit. Meer concreet is dit vertaald in drie subdoelen: Verminderen van de winsten van verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit. Vergroten van de pakkans door verbeteren van de opsporingsbevoegdheden voor verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit. Adequater (zwaarder) straffen door de maximumstraffen te verhogen en de strafbaarstelling van verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit te verruimen.Om de subdoelen te bereiken is een wijziging in tien onderdelen in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op economische delicten (WED) doorgevoerd. Tezamen worden deze verruimingen aangeduid als de Wet Finec: snellere beklagprocedure tegen inbeslagneming; beperking kostenaftrek; actualisatie en verzwaring strafmaat ambtelijke corruptie; strafmaatverzwaring niet-ambtelijke corruptie; verruiming strafbaarstelling niet-ambtelijke corruptie; strafmaatverzwaring witwassen; strafbaarstelling witwassen in uitvoering van beroep of bedrijf; invoering flexibel boeteplafond; verzwaring van het gewoonte maken van het overtreden van WED-strafbepalingen; strafbaarstelling misbruik van gemeenschapsgeld.INHOUD Inleiding Beleidstheorie Uitvoeringspraktijk Ontwikkeling en verruiming Samenvatting en conclusieDit onderzoek sluit aan op de nulmeting (zie link hiernaast) wetswijziging bestrijding financieel-economische criminaliteit die in 2017/2018 is uitgevoerd.
dc.description.abstractFinancial-economic crime is characterized by a combination of relatively high profits, a low risk of being caught, and relatively light criminal sanctions. To intensify efforts to combat financial-economic crime, the Dutch government has provided funding on various occasions since 2010. In addition, the Dutch Law on Expanding Measures for Combating Financial and Economic Crime (Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit, hereinafter the Finec Act) came into effect on 1 January 2015. The main objective of the Finec Act is to reduce the social damage caused by financial and economic crime by limiting the attractiveness (or supposed attractiveness) of this form of crime. This has been translated into three concrete sub-goals: Reduce the profits from various forms of financial and economic crime. Increase the probability of perpetrators being caught by improving the investigative powers for various forms of financial and economic crime. More adequate (more severe) criminal sanctions by increasing the maximum sanctions and broader criminalization of various forms of financial-economic crime.fIn the context of this evaluation, the implementation practice, bottlenecks, and side effects of the ten expansion measures in the Finec Act were studied, along with the evolution of the results of the ten expansions and the contribution of the ten expansions to the goals of the Finec Act.
dc.publisherRegioplan beleidsonderzoeknl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 3320nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2023/12/18/verruimingen-wet-finec-relatief-klein-effect-op-bestrijding-financieel-economische-criminaliteit
dc.relation.urlhttps://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/2324
dc.subjectEvaluatie van wetgevingnl_NL
dc.subjectEvaluatieonderzoeknl_NL
dc.subjectFraudenl_NL
dc.subjectEconomische criminaliteitnl_NL
dc.subjectBestrijdingnl_NL
dc.subjectInbeslagnemingnl_NL
dc.subjectWitwassennl_NL
dc.subjectCriminaliteitsopbrengstnl_NL
dc.subjectStrafvervolgingnl_NL
dc.subjectStrafmaatnl_NL
dc.subjectEffectiviteit en efficiencynl_NL
dc.subjectVoordeelsontnemingnl_NL
dc.subjectPakkansnl_NL
dc.subjectStrafwijzigingnl_NL
dc.subjectSnelheid van berechtingnl_NL
dc.subjectOpsporingsonderzoeknl_NL
dc.subjectStrafbaarheidnl_NL
dc.subjectAmbtsdelictnl_NL
dc.subjectCorruptienl_NL
dc.subjectBedrijfscriminaliteitnl_NL
dc.subjectKlachtrechtnl_NL
dc.subjectGeldboetenl_NL
dc.subjectKostennl_NL
dc.subjectSubsidiefraudenl_NL
dc.subjectBestuurlijke corruptienl_NL
dc.titleEvaluatie Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteitnl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3320nl_NL
html.description.abstractFinancieel-economische criminaliteit wordt gekenmerkt door een combinatie van relatief hoge winsten, een geringe pakkans en verhoudingsgewijs lage straffen. Om de aanpak van financieel-economische criminaliteit te intensiveren, zijn sinds 2010 meermaals gelden vanuit de overheid beschikbaar gesteld. Daarnaast is op 1 januari 2015 de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (hierna Wet Finec) in werking getreden. In de Wet Finec zijn wetswijzigingen opgenomen om de mogelijkheden tot opsporing, vervolging en preventie van financieel-economische criminaliteit te verruimen.<P></P>De hoofddoelstelling van de Wet Finec is de vermindering van de maatschappelijke schade van financieel-economische criminaliteit door het beperken van de (veronderstelde) aantrekkingskracht die uitgaat van deze vorm van criminaliteit. Meer concreet is dit vertaald in drie subdoelen:<UL><LI>Verminderen van de winsten van verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit.<LI>Vergroten van de pakkans door verbeteren van de opsporingsbevoegdheden voor verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit.<LI>Adequater (zwaarder) straffen door de maximumstraffen te verhogen en de strafbaarstelling van verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit te verruimen.</LI></UL>Om de subdoelen te bereiken is een wijziging in tien onderdelen in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op economische delicten (WED) doorgevoerd. Tezamen worden deze verruimingen aangeduid als de Wet Finec:<OL><LI>snellere beklagprocedure tegen inbeslagneming;<LI>beperking kostenaftrek; <LI>actualisatie en verzwaring strafmaat ambtelijke corruptie; <LI>strafmaatverzwaring niet-ambtelijke corruptie; <LI>verruiming strafbaarstelling niet-ambtelijke corruptie; <LI>strafmaatverzwaring witwassen; <LI>strafbaarstelling witwassen in uitvoering van beroep of bedrijf; <LI>invoering flexibel boeteplafond; <LI>verzwaring van het gewoonte maken van het overtreden van WED-strafbepalingen; <LI>strafbaarstelling misbruik van gemeenschapsgeld.</li></OL><B>INHOUD</B><OL><LI>Inleiding<LI>Beleidstheorie<LI>Uitvoeringspraktijk<LI>Ontwikkeling en verruiming<LI>Samenvatting en conclusie</LI></OL>Dit onderzoek sluit aan op de nulmeting (zie link hiernaast) wetswijziging bestrijding financieel-economische criminaliteit die in 2017/2018 is uitgevoerd.nl_NL
html.description.abstractFinancial-economic crime is characterized by a combination of relatively high profits, a low risk of being caught, and relatively light criminal sanctions. To intensify efforts to combat financial-economic crime, the Dutch government has provided funding on various occasions since 2010. In addition, the Dutch Law on Expanding Measures for Combating Financial and Economic Crime (Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit, hereinafter the Finec Act) came into effect on 1 January 2015.<BR>The main objective of the Finec Act is to reduce the social damage caused by financial and economic crime by limiting the attractiveness (or supposed attractiveness) of this form of crime. This has been translated into three concrete sub-goals:<UL><LI>Reduce the profits from various forms of financial and economic crime.<LI>Increase the probability of perpetrators being caught by improving the investigative powers for various forms of financial and economic crime.<LI>More adequate (more severe) criminal sanctions by increasing the maximum sanctions and broader criminalization of various forms of financial-economic crime.f</LI></UL>In the context of this evaluation, the implementation practice, bottlenecks, and side effects of the ten expansion measures in the Finec Act were studied, along with the evolution of the results of the ten expansions and the contribution of the ten expansions to the goals of the Finec Act.en_GB
dc.contributor.institutionRegioplan beleidsonderzoeknl_NL
dc.contributor.institutionTilburg Universitynl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityAmsterdamnl_NL
dc.title.englishEvaluation of the Dutch Law on Expanding Measures for Combating Financial and Economic Crime (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3220-evaluatie-wet-verruiming- ...
Size:
1.914Mb
Format:
PDF
Description:
3220-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3220-evaluatie-wet-verruiming- ...
Size:
1.411Mb
Format:
PDF
Description:
3220-samenvatting
Thumbnail
Name:
3220-evaluatie-wet-verruiming- ...
Size:
972.2Kb
Format:
PDF
Description:
3220-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record