Show simple item record

dc.contributor.authorHuisman, M.
dc.contributor.authorKluft, S.
dc.contributor.authorWeert, R. van
dc.contributor.authorZoutenbier, M.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2023-12-14T09:00:11Z
dc.date.available2023-12-14T09:00:11Z
dc.date.issued2023-12-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3325
dc.description.abstractBij de gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand (Stb. 2019, 419) is toegezegd om deze wet te evalueren. Doel van deze procesevaluatie is om de Tweede Kamer te kunnen informeren over de stand van zaken rond de in- en uitvoering van de mogelijkheid tot elektronische aangifte van geboorte en overlijden en de melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap. Een tweede doel is te bezien hoe de ervaringen die hierbij zijn opgedaan, kunnen bijdragen aan de verdere inwerkingtreding van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand. Achterliggende gedachte is dat inzicht in de ervaringen die zijn opgedaan met de in- en uitvoering van elektronische aangifte aan de frontoffice van gemeenten, tevens behulpzaam kan zijn bij de verdere inwerkingtreding van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand voor wat betreft de verdere digitalisering van de backoffice van gemeenten. INHOUD Inleiding Beleidstheorie en wettelijk kader Overzicht aanbod elektronische dienstverlening burgerlijke stand Ervaringen met implementatie en uitvoering Beschouwing Conclusies
dc.description.abstractWhen the Civil Registry (Electronic Services) Act (Bulletin of Acts, Orders and Decrees 2019, 419) came partially into effect, an undertaking was given to evaluate the Act. This process evaluation aims to allow the Lower House of Parliament to be informed of the state of affairs concerning the introduction and implementation of the option for electronic registration of births and deaths and reporting intended marriages and registered partnerships. A second aim is to consider how to learn from these experiences in the further implementation of the Civil Registry (Electronic Services) Act. The idea here is that information about the experiences when introducing and implementing electronic registration in municipalities’ front offices could also be useful information in implementing the Civil Registry (Electronic Services) Act with regard to the further digitalisation of municipal back offices.
dc.publisherSignificant APEnl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 3339nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2023/12/14/gemeenten-positief-over-elektronische-dienstverlening-burgerlijke-stand
dc.subjectBurgerlijke standnl_NL
dc.subjectDigitaliseringnl_NL
dc.subjectBrpnl_NL
dc.subjectBurgersnl_NL
dc.subjectGeboortenl_NL
dc.subjectWet- en regelgevingnl_NL
dc.subjectEvaluatie van wetgevingnl_NL
dc.subjectEvaluatieonderzoeknl_NL
dc.subjectGemeentenl_NL
dc.subjectHuwelijknl_NL
dc.subjectGeregistreerd partnerschapnl_NL
dc.subjectOverlijdennl_NL
dc.subjectTechnologische ontwikkelingnl_NL
dc.subjectEffectiviteit en efficiencynl_NL
dc.subjectBedrijfslevennl_NL
dc.subjectKostennl_NL
dc.subjectKwaliteitszorgnl_NL
dc.subjectFraudenl_NL
dc.titleProcesevaluatie elektronische dienstverlening burgerlijke standnl_NL
dc.title.alternativeDigitale aangifte geboorte, overlijden en melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschapnl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3339nl_NL
html.description.abstractBij de gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand (Stb. 2019, 419) is toegezegd om deze wet te evalueren. Doel van deze procesevaluatie is om de Tweede Kamer te kunnen informeren over de stand van zaken rond de in- en uitvoering van de mogelijkheid tot elektronische aangifte van geboorte en overlijden en de melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap.<BR> Een tweede doel is te bezien hoe de ervaringen die hierbij zijn opgedaan, kunnen bijdragen aan de verdere inwerkingtreding van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand. Achterliggende gedachte is dat inzicht in de ervaringen die zijn opgedaan met de in- en uitvoering van elektronische aangifte aan de frontoffice van gemeenten, tevens behulpzaam kan zijn bij de verdere inwerkingtreding van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand voor wat betreft de verdere digitalisering van de backoffice van gemeenten.<P></P><B>INHOUD</B><OL><LI>Inleiding<LI>Beleidstheorie en wettelijk kader<LI>Overzicht aanbod elektronische dienstverlening burgerlijke stand<LI>Ervaringen met implementatie en uitvoering<LI>Beschouwing<LI>Conclusies</LI></OL>nl_NL
html.description.abstractWhen the Civil Registry (Electronic Services) Act (Bulletin of Acts, Orders and Decrees 2019, 419) came partially into effect, an undertaking was given to evaluate the Act. This process evaluation aims to allow the Lower House of Parliament to be informed of the state of affairs concerning the introduction and implementation of the option for electronic registration of births and deaths and reporting intended marriages and registered partnerships. A second aim is to consider how to learn from these experiences in the further implementation of the Civil Registry (Electronic Services) Act. The idea here is that information about the experiences when introducing and implementing electronic registration in municipalities’ front offices could also be useful information in implementing the Civil Registry (Electronic Services) Act with regard to the further digitalisation of municipal back offices.en_GB
dc.contributor.institutionSignificant APEnl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityUtrechtnl_NL
dc.title.englishBackground and objective of the process evaluation of civil registry electronic services (full text only available in Dutcch)


Files in this item

Thumbnail
Name:
3339-procesevaluatie-elektroni ...
Size:
802.9Kb
Format:
PDF
Description:
3339-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3339-procesevaluatie-elektroni ...
Size:
112.5Kb
Format:
PDF
Description:
3339-samenvatting
Thumbnail
Name:
3339-procesevaluatie-elektroni ...
Size:
165.0Kb
Format:
PDF
Description:
3339-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record