Show simple item record

dc.contributor.authorAbraham, M.
dc.contributor.authorHofstra, D.
dc.contributor.authorBos, D.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2023-12-11T15:00:28Z
dc.date.available2023-12-11T15:00:28Z
dc.date.issued2023-12-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3320
dc.description.abstractIn de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994), artikel 8, eerste lid, staat dat het “een ieder verboden is een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen, terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan - al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof - de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht”. Per 1 juli 2017 is de WVW1994 uitgebreid met de mogelijkheid om bij bestuurders van voertuigen een speekseltest en een Psychomotorische test (PMT) op drugs te doen (Stb. 2014, 353; MvT 32 859, 3). De wetswijziging, ook aangeduid als de Wet drugs in het verkeer, geeft opsporingsambtenaren de bevoegdheid om bestuurders die vermoedelijk onder invloed van drugs deelnemen aan het verkeer, te bevelen mee te werken aan een speekseltest of aan een onderzoek van de psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties (PMT). Daarnaast is met deze wet een afzonderlijke strafbaarstelling voor het rijden onder invloed van drugs geregeld. Het onderzoek kent de volgende drieledige probleemstelling (hoofdvragen): Hoe verloopt de opsporing en vervolging van rijden onder invloed van drugs na invoering van de wet drugs in het verkeer? Hoe verhoudt zich dat tot vóór de wetswijziging? Hoe verloopt het opleggen van straf- en bestuursrechtelijke maatregelen aan bestuurders die onder invloed van drugs deelnemen aan het verkeer? Hoe verhoudt zich dat tot vóór de wetswijziging? Welke knelpunten worden in de praktijk waargenomen bij de uitvoering van de wet en wat zouden mogelijke oplossingen kunnen zijn? INHOUD Inleiding Theoretisch kader Opsporing rijden onder invloed van drugs Bloedonderzoek en opvolging Strafrechtelijke vervolging Bestuursrechtelijke maatregel Doeltreffendheid Conclusies
dc.description.abstractArticle 8 of the 1994 Road Traffic Act (hereafter: WVW1994) states that "anyone is prohibited from driving a vehicle, or having a vehicle driven as a driver, while under the influence of a substance, of which he knows or should reasonably know that its use - whether or not in combination with the use of another substance - may impair the driving ability, such that he should not be considered capable of driving properly". From 1 July 2017, the WVW1994 was extended to include the possibility of performing a saliva test and a Psychomotor test (PMT) on drivers of vehicles for drugs (Stb. 2014, 353; MoT 32 859, 3). The legislative amendment, also referred to as the Drugs in Traffic Act, empowers investigating officers to order drivers suspected of driving under the influence of drugs to cooperate with a saliva test or an examination of psychomotor functions and eye and speech functions (PMT). In addition, this law regulates a separate offence for driving under the influence of drugs. A blood test follows in case of a positive result on the PMT or saliva tester. A criminal offence is committed if the blood test result is above the legally permitted limit or if one or more drugs were used in conjunction with alcohol, exceeding the combined use limit. As part of the law amendment, the minister promised the House of Representatives on 17 June 2014 to carry out an evaluation five years after the law came into force. The present summary reports on the main findings.
dc.publisherDSP-groepnl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 3333nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2023/12/11/vaststellen-en-bestraffen-drugsgebruik-in-verkeer-is-verbeterd-in-afgelopen-vijf-jaarnl_NL
dc.subjectWet- en regelgevingnl_NL
dc.subjectEvaluatieonderzoeknl_NL
dc.subjectDruggebruiknl_NL
dc.subjectRijden onder invloednl_NL
dc.subjectBloedproefnl_NL
dc.subjectDrugtestnl_NL
dc.subjectPolitiele verkeershandhavingnl_NL
dc.subjectStrafvervolgingnl_NL
dc.subjectVerkeersveiligheidnl_NL
dc.subjectAlcoholcontrolenl_NL
dc.subjectBestuurssanctienl_NL
dc.subjectOntzegging rijbevoegdheidnl_NL
dc.titleGeen nacht zonder [Art.] 8nl_NL
dc.title.alternativeEvaluatie wet drugs in het verkeernl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3333nl_NL
html.description.abstractIn de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994), artikel 8, eerste lid, staat dat het “een ieder verboden is een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen, terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan - al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof - de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht”.<BR> Per 1 juli 2017 is de WVW1994 uitgebreid met de mogelijkheid om bij bestuurders van voertuigen een speekseltest en een Psychomotorische test (PMT) op drugs te doen (Stb. 2014, 353; MvT 32 859, 3). De wetswijziging, ook aangeduid als de Wet drugs in het verkeer, geeft opsporingsambtenaren de bevoegdheid om bestuurders die vermoedelijk onder invloed van drugs deelnemen aan het verkeer, te bevelen mee te werken aan een speekseltest of aan een onderzoek van de psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties (PMT). Daarnaast is met deze wet een afzonderlijke strafbaarstelling voor het rijden onder invloed van drugs geregeld.<BR> Het onderzoek kent de volgende drieledige probleemstelling (hoofdvragen):<OL><LI>Hoe verloopt de opsporing en vervolging van rijden onder invloed van drugs na invoering van de wet drugs in het verkeer? Hoe verhoudt zich dat tot vóór de wetswijziging? <LI> Hoe verloopt het opleggen van straf- en bestuursrechtelijke maatregelen aan bestuurders die onder invloed van drugs deelnemen aan het verkeer? Hoe verhoudt zich dat tot vóór de wetswijziging? <LI> Welke knelpunten worden in de praktijk waargenomen bij de uitvoering van de wet en wat zouden mogelijke oplossingen kunnen zijn?<P></P><B>INHOUD</b><OL><LI>Inleiding<LI>Theoretisch kader<LI>Opsporing rijden onder invloed van drugs<LI>Bloedonderzoek en opvolging<LI>Strafrechtelijke vervolging<LI>Bestuursrechtelijke maatregel<LI>Doeltreffendheid<LI>Conclusies</LI></OL>nl_NL
html.description.abstractArticle 8 of the 1994 Road Traffic Act (hereafter: WVW1994) states that "anyone is prohibited from driving a vehicle, or having a vehicle driven as a driver, while under the influence of a substance, of which he knows or should reasonably know that its use - whether or not in combination with the use of another substance - may impair the driving ability, such that he should not be considered capable of driving properly".<P></P>From 1 July 2017, the WVW1994 was extended to include the possibility of performing a saliva test and a Psychomotor test (PMT) on drivers of vehicles for drugs (Stb. 2014, 353; MoT 32 859, 3). The legislative amendment, also referred to as the Drugs in Traffic Act, empowers investigating officers to order drivers suspected of driving under the influence of drugs to cooperate with a saliva test or an examination of psychomotor functions and eye and speech functions (PMT). In addition, this law regulates a separate offence for driving under the influence of drugs. A blood test follows in case of a positive result on the PMT or saliva tester. A criminal offence is committed if the blood test result is above the legally permitted limit or if one or more drugs were used in conjunction with alcohol, exceeding the combined use limit.<BR>As part of the law amendment, the minister promised the House of Representatives on 17 June 2014 to carry out an evaluation five years after the law came into force. The present summary reports on the main findings.en_GB
dc.contributor.institutionDSP-groepnl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityAmsterdamnl_NL
dc.title.englishA date with [Art.] 8 - evaluation of the Road Traffic Act article 8 drugs in traffic (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3333-geen-nacht-zonder-art8-vo ...
Size:
2.945Mb
Format:
PDF
Description:
3333-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3333-geen-nacht-zonder-art8-sa ...
Size:
577.3Kb
Format:
PDF
Description:
3333-samenvatting
Thumbnail
Name:
3333-geen-nacht-zonder-art8-su ...
Size:
563.2Kb
Format:
PDF
Description:
3333-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record