Show simple item record

dc.contributor.authorAbraham, M.
dc.contributor.authorMiltenburg, Ch. van
dc.contributor.authorBeune, R.
dc.contributor.authorKlein Kranenburg, L. (medew.)
dc.contributor.authorPetersen, A. (medew.)
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2023-11-20T08:59:56Z
dc.date.available2023-11-20T08:59:56Z
dc.date.issued2023-11-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3314
dc.description.abstractDe Nederlandse wetgeving biedt verschillende juridische procedures om de rechten van burgers te beschermen tegen onrechtmatig handelen van overheidsorganen. Bij een onjuiste behandeling, of een onrechtvaardig besluit, kunnen burgers procedures starten om de situatie recht te laten zetten. Het gaat dan bijvoorbeeld om bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en strafrechtelijke procedures, klachtenregelingen en Wob- of Woo-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur, per 1 mei 2022 vervangen door Wet open overheid). Deze wettelijke middelen kunnen echter ook op een oneigenlijke manier worden gebruikt en worden ingezet als middel om bestuurders en overheidsmedewerkers te intimideren (Boswijk, 2021; Klein Kranenburg et al., 2020a). Het gaat dan om een relatief nieuw fenomeen: het intimideren van politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers door middel van het inzetten van wettelijke middelen. We definieerden intimidatie in dit onderzoek als volgt: ‘gedragingen die het slachtoffer angst aanjagen’. In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: Wat is de aard en omvang van intimidatie jegens decentrale politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers middels wettelijke middelen, (hoe) wordt er tegen dit fenomeen opgetreden, en hoe zou er (aanvullend) hiertegen kunnen worden opgetreden? INHOUD Inleiding Aard en omvang intimidatie door wettelijke middelen Procedeerders en hun motieven Gevolgen voor slachtoffers Maatregelen Conclusies en aanbevelingen
dc.description.abstractDutch law provides various legal procedures to protect citizens' rights against wrongful actions by public bodies. In the event of incorrect treatment or an unjust decision, citizens can initiate procedures to rectify the situation. These include, for example, administrative, civil and criminal law procedures, complaint mechanisms and Wob or Woo requests (Wet openbaarheid van bestuur, replaced on 1 May 2022 by Wet open overheid). However, these legal means can also be used improperly and deployed as a means to intimidate administrators and government employees (Boswijk, 2021; Klein Kranenburg et al., 2020a). This is a relatively new phenomenon: intimidating political office holders and government employees through the use of legal means. In this report the following central question is addressed: What is the nature and extent of intimidation against decentralised political office holders and government employees through legal means, (how) is this phenomenon being dealt with, and how (additionally) could it be dealt with?
dc.publisherDSP-groepnl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 3337nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2023/11/20/niet-vaak-intimidatie-overheidsmedewerkers-via-juridische-procedures-maar-impact-kan-groot-zijn
dc.subjectOpenbaarheid van bestuurnl_NL
dc.subjectKlachtrechtnl_NL
dc.subjectBestuursgeschilnl_NL
dc.subjectBedreigingnl_NL
dc.subjectIntegriteitnl_NL
dc.subjectPolitieknl_NL
dc.subjectAmbtenarennl_NL
dc.subjectBurgersnl_NL
dc.subjectGemeentenl_NL
dc.subjectMotivatienl_NL
dc.subjectSlachtoffersnl_NL
dc.subjectDaderkenmerknl_NL
dc.subjectPsychisch letselnl_NL
dc.subjectAgressienl_NL
dc.subjectAangiftenl_NL
dc.subjectBestuurlijke preventienl_NL
dc.titleOnder druknl_NL
dc.title.alternativeVerkennend onderzoek naar intimidatie van lokale bestuurders en overheidspersoneel door middel van juridische proceduresnl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3337nl_NL
html.description.abstractDe Nederlandse wetgeving biedt verschillende juridische procedures om de rechten van burgers te beschermen tegen onrechtmatig handelen van overheidsorganen. Bij een onjuiste behandeling, of een onrechtvaardig besluit, kunnen burgers procedures starten om de situatie recht te laten zetten. Het gaat dan bijvoorbeeld om bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en strafrechtelijke procedures, klachtenregelingen en Wob- of Woo-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur, per 1 mei 2022 vervangen door Wet open overheid).<BR> Deze wettelijke middelen kunnen echter ook op een oneigenlijke manier worden gebruikt en worden ingezet als middel om bestuurders en overheidsmedewerkers te intimideren (Boswijk, 2021; Klein Kranenburg et al., 2020a). Het gaat dan om een relatief nieuw fenomeen: het intimideren van politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers door middel van het inzetten van wettelijke middelen. We definieerden intimidatie in dit onderzoek als volgt: ‘gedragingen die het slachtoffer angst aanjagen’. In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal:<BR> Wat is de aard en omvang van intimidatie jegens decentrale politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers middels wettelijke middelen, (hoe) wordt er tegen dit fenomeen opgetreden, en hoe zou er (aanvullend) hiertegen kunnen worden opgetreden?<P></P><B>INHOUD</B><OL><LI>Inleiding<LI>Aard en omvang intimidatie door wettelijke middelen<LI>Procedeerders en hun motieven<LI>Gevolgen voor slachtoffers<LI>Maatregelen<LI>Conclusies en aanbevelingen</LI></OL>nl_NL
html.description.abstractDutch law provides various legal procedures to protect citizens' rights against wrongful actions by public bodies. In the event of incorrect treatment or an unjust decision, citizens can initiate procedures to rectify the situation. These include, for example, administrative, civil and criminal law procedures, complaint mechanisms and Wob or Woo requests (Wet openbaarheid van bestuur, replaced on 1 May 2022 by Wet open overheid).<BR> However, these legal means can also be used improperly and deployed as a means to intimidate administrators and government employees (Boswijk, 2021; Klein Kranenburg et al., 2020a). This is a relatively new phenomenon: intimidating political office holders and government employees through the use of legal means. In this report the following central question is addressed:<BR> What is the nature and extent of intimidation against decentralised political office holders and government employees through legal means, (how) is this phenomenon being dealt with, and how (additionally) could it be dealt with?en_GB
dc.contributor.institutionDSP-groepnl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityAmsterdamnl_NL
dc.title.englishUnder Pressure; exploratory research into intimidation of local political office holders and government employees through legal procedures (full text only available in Dutch)


Files in this item

Thumbnail
Name:
3337-onder-druk-volledige-tekst.pdf
Size:
1.967Mb
Format:
PDF
Description:
3337-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3337-onder-druk-samenvatting.pdf
Size:
1.043Mb
Format:
PDF
Description:
3337-samenvatting
Thumbnail
Name:
3337-onder-druk-summary.pdf
Size:
1.037Mb
Format:
PDF
Description:
3337-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record