Show simple item record

dc.contributor.authorHomburg, G.
dc.contributor.authorBerends, S.
dc.contributor.authorHalen, D. van
dc.contributor.authorMulder, E.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2023-09-18T16:04:24Z
dc.date.available2023-09-18T16:04:24Z
dc.date.issued2023-09-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3296
dc.description.abstractIn het programma herijking faillissementsrecht van 2012 zijn aanpassingen in de faillissementswetgeving aangekondigd. De pijler fraudebestrijding van het programma bevat drie wetten voor het versterken van het strafrechtelijk en het civielrechtelijk instrumentarium om faillissementsfraude en onregelmatighe-den rondom faillissementen te bestrijden. De Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude en Wet civielrechtelijk bestuursverbod zijn in 2016 in werking getreden en voorzien in (deels) nieuw instru-mentarium. De Wet versterking positie curator is in 2017 in werking getreden en legt de basis voor de maatregelen en bevoegdheden in de beide andere wetten. In dit onderzoek worden twee van de drie wetten geëvalueerd: de Wet versterking positie curator en de Wet civielrechtelijk bestuursverbod. Voor beide wetten zijn plan- en procesevaluaties uitgevoerd. De planevaluaties geven antwoord op de vragen wat er met de wetten wordt beoogd, welke maatregelen worden ingezet om de doelen te bereiken en hoe dat zou moeten gebeuren (de interventielogica’s). De procesevaluaties maken inzichtelijk hoe de wetten worden uitgevoerd, welke resultaten ermee worden behaald en welke aanwijzingen er zijn voor doeltreffendheid. INHOUD Inleiding Voorgeschiedenis en context Interventielogica (Wet versterking positie curator) Uitvoering (Wet versterking positie curator) Interventielogica (Wet civielrechtelijk bestuursverbod) Uitvoering (Wet civielrechtelijk bestuursverbod)
dc.description.abstractIn this study, two of the three acts are evaluated: the Trustee in Bankruptcy (Further Measures) Act (Wet versterking positie curator, 2017) and the Director Disqualification under Civil Law Act (Wet civielrechtelijk bestuursverbod, 2016). Plan and process evaluations have been conducted for both laws. The plan evaluations provide answers to the following questions: what is the purpose of the act, which measures are deployed to achieve the objectives, and how should these measures lead to goal achievement (the intervention logic)? The process evaluations provide insight into the way the laws are carried out, which results are achieved with the laws, and which indications there are with respect to effectiveness. The plan evaluations have been conducted by means of document and literature study, supplemented by interviews with policy officers
dc.publisherRegioplan Beleidsonderzoeknl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 3222nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2023/09/18/wetten-die-faillissementsfraude-moeten-voorkomen-werken-maar-beperktnl_NL
dc.subjectBestuurdersaansprakelijkheidnl_NL
dc.subjectCiviel bestuursverbodnl_NL
dc.subjectEvaluatie van wetgevingnl_NL
dc.subjectEvaluatieonderzoeknl_NL
dc.subjectFaillissementnl_NL
dc.subjectFraudenl_NL
dc.subjectMeldingnl_NL
dc.subjectPakkansnl_NL
dc.subjectSchuldeisersnl_NL
dc.subjectVervolgingsbeleidnl_NL
dc.subjectWet-en regelgevingnl_NL
dc.subjectCuratoren
dc.titleEvaluatie Wet versterking positie curator en Wet civielrechtelijk bestuursverbodnl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3222nl_NL
html.description.abstractIn het programma herijking faillissementsrecht van 2012 zijn aanpassingen in de faillissementswetgeving aangekondigd. De pijler fraudebestrijding van het programma bevat drie wetten voor het versterken van het strafrechtelijk en het civielrechtelijk instrumentarium om faillissementsfraude en onregelmatighe-den rondom faillissementen te bestrijden. De Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude en Wet civielrechtelijk bestuursverbod zijn in 2016 in werking getreden en voorzien in (deels) nieuw instru-mentarium. De Wet versterking positie curator is in 2017 in werking getreden en legt de basis voor de maatregelen en bevoegdheden in de beide andere wetten.<BR><P></P> In dit onderzoek worden twee van de drie wetten geëvalueerd: de Wet versterking positie curator en de Wet civielrechtelijk bestuursverbod. Voor beide wetten zijn plan- en procesevaluaties uitgevoerd. De planevaluaties geven antwoord op de vragen wat er met de wetten wordt beoogd, welke maatregelen worden ingezet om de doelen te bereiken en hoe dat zou moeten gebeuren (de interventielogica’s). De procesevaluaties maken inzichtelijk hoe de wetten worden uitgevoerd, welke resultaten ermee worden behaald en welke aanwijzingen er zijn voor doeltreffendheid.<BR><P></P> <B>INHOUD</B><BR> <OL><LI>Inleiding <LI>Voorgeschiedenis en context <LI>Interventielogica (Wet versterking positie curator) <LI>Uitvoering (Wet versterking positie curator) <LI>Interventielogica (Wet civielrechtelijk bestuursverbod) <LI>Uitvoering (Wet civielrechtelijk bestuursverbod)</LI></OL>nl_NL
html.description.abstractIn this study, two of the three acts are evaluated: the Trustee in Bankruptcy (Further Measures) Act (Wet versterking positie curator, 2017) and the Director Disqualification under Civil Law Act (Wet civielrechtelijk bestuursverbod, 2016). Plan and process evaluations have been conducted for both laws. The plan evaluations provide answers to the following questions: what is the purpose of the act, which measures are deployed to achieve the objectives, and how should these measures lead to goal achievement (the intervention logic)? The process evaluations provide insight into the way the laws are carried out, which results are achieved with the laws, and which indications there are with respect to effectiveness. The plan evaluations have been conducted by means of document and literature study, supplemented by interviews with policy officersen_GB
dc.contributor.institutionRegioplan Beleidsonderzoeknl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityAmsterdamnl_NL
dc.title.englishEvaluation of the Trustee in Bankruptcy (Further Measures) Act and the Director Disqualification under Civil Law Act (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3222-evaluatie-wet-versterking ...
Size:
1.858Mb
Format:
PDF
Description:
3222-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3222-evaluatie-wet-versterking ...
Size:
757.9Kb
Format:
PDF
Description:
3222-samenvatting
Thumbnail
Name:
3222-evaluatie-wet-versterking ...
Size:
713.0Kb
Format:
PDF
Description:
3222-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record