Show simple item record

dc.contributor.authorDantzig, L.A. van
dc.contributor.authorKorn, F.R.
dc.contributor.authorKuipers, J.P.
dc.contributor.authorRij, J.C. van
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2023-04-14T15:20:26Z
dc.date.available2023-04-14T15:20:26Z
dc.date.issued2023-04-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3261
dc.description.abstractHet doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de frequentie waarmee drie bevoegdheden van het CJIB worden ingezet en in de aard van deze inzet. Het betreft twee bevoegdheden met betrekking tot het treffen van betalingsregelingen en één bevoegdheid met betrekking tot beëindiging van de tenuitvoerleg-ging van geldboeten. Daarnaast is het wenselijk om indicaties te verzamelen van de mate waarin de toepassing van de bevoegd-heden in de praktijk bijdraagt aan het verlichten van de schuldenproblematiek van de schuldenaren. Het onderzoek richt zich op drie specifieke bevoegdheden van het CJIB, die zijn gecreëerd in het kader van het maatschappelijk verantwoord innen van boetes voor het CJIB: de bevoegdheid om voor Wahv-boetes betaling in termijnen toe te staan; de bevoegdheid om de tenuitvoerlegging van geldboetes, die geen redelijk doel dienen en waarvoor geen gratie kan worden verleend, te beëindigen; de bevoegdheid om bij de inning van Wahv-boetes en strafrechtelijke geldelijke sancties een noodstop in te lassen, met een koppeling naar schuldhulpverlening. Onderzoeksvragen: Wat zijn de frequentie en aard van de inzet van de bevoegdheid om Wahv-boetes in termijnen te betalen in de periode 2015-2021? Wat zijn de frequentie en aard van de inzet van de bevoegdheid om de inning van geldboetes waarvoor geen gratie kan worden verleend en die geen redelijk doel dienen, te beëindigen in de periode 2020-2021? Wat zijn de frequentie en aard van de inzet van de noodstopregeling in de periode 2020-2021? In hoeverre zijn er indicaties dat de bevoegdheden in de praktijk bijdragen aan het verlichten van de schuldenproblematiek van de schuldenaren? Hierbij gaat het om een verkenning onder schuldhulpver-leners en andere experts die veel kennis hebben over de situatie van mensen met schulden.Inhoudsopgave Inleiding Betaling in termijnen Beëindiging inning boetes Noodstopregeling Effect op schuldenproblematiek
dc.description.abstractThe Research and Documentation Centre (WODC) commissioned a study into the application of three powers of the Central Judicial Collection Agency (CJIB), that have been created in the framework of so-cially responsible recovery of fines. These concern: the power to allow payment in instalments for Wahv fines; the power to terminate recovery of fines, which serve no reasonable purpose and cannot be pardoned; the power to impose an emergency stop in the collection of Wahv fines and criminal financial penalties, with a link to debt assistance services. In addition, indications were to be gathered on the extent to which the application of the powers in practice contributes to the alleviation of debtors' debt problems.
dc.publisherCebeonnl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 3320nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2023/04/14/cjib-treft-vaker-betalingsregelingen-voor-verkeersboetes-meestal-succesvolnl_NL
dc.subjectEffectiviteit en efficiencynl_NL
dc.subjectEvaluatie van wetgevingnl_NL
dc.subjectInning van boetenl_NL
dc.subjectKostennl_NL
dc.subjectSchuldenarennl_NL
dc.subjectSchuldsaneringnl_NL
dc.subjectStraftenuitvoerleggingnl_NL
dc.subjectVerkeersboetenl_NL
dc.subjectWet- en regelgevingnl_NL
dc.titleBetalingsregelingenbeleid CJIBnl_NL
dc.title.alternativeFrequentie en aard toepassing bevoegdheden betalingsregelingenbeleid door het CJIBnl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3320nl_NL
html.description.abstractHet doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de frequentie waarmee drie bevoegdheden van het CJIB worden ingezet en in de aard van deze inzet. Het betreft twee bevoegdheden met betrekking tot het treffen van betalingsregelingen en één bevoegdheid met betrekking tot beëindiging van de tenuitvoerleg-ging van geldboeten. Daarnaast is het wenselijk om indicaties te verzamelen van de mate waarin de toepassing van de bevoegd-heden in de praktijk bijdraagt aan het verlichten van de schuldenproblematiek van de schuldenaren. Het onderzoek richt zich op drie specifieke bevoegdheden van het CJIB, die zijn gecreëerd in het kader van het maatschappelijk verantwoord innen van boetes voor het CJIB: <UL><LI>de bevoegdheid om voor Wahv-boetes betaling in termijnen toe te staan; <LI>de bevoegdheid om de tenuitvoerlegging van geldboetes, die geen redelijk doel dienen en waarvoor geen gratie kan worden verleend, te beëindigen; <LI>de bevoegdheid om bij de inning van Wahv-boetes en strafrechtelijke geldelijke sancties een noodstop in te lassen, met een koppeling naar schuldhulpverlening.</UL></LI> Onderzoeksvragen: <OL><LI>Wat zijn de frequentie en aard van de inzet van de bevoegdheid om Wahv-boetes in termijnen te betalen in de periode 2015-2021? <LI>Wat zijn de frequentie en aard van de inzet van de bevoegdheid om de inning van geldboetes waarvoor geen gratie kan worden verleend en die geen redelijk doel dienen, te beëindigen in de periode 2020-2021? <LI>Wat zijn de frequentie en aard van de inzet van de noodstopregeling in de periode 2020-2021? <LI>In hoeverre zijn er indicaties dat de bevoegdheden in de praktijk bijdragen aan het verlichten van de schuldenproblematiek van de schuldenaren? Hierbij gaat het om een verkenning onder schuldhulpver-leners en andere experts die veel kennis hebben over de situatie van mensen met schulden.</OL></LI><B>Inhoudsopgave</B> <OL><LI>Inleiding <LI>Betaling in termijnen <LI>Beëindiging inning boetes <LI>Noodstopregeling <LI>Effect op schuldenproblematiek</LI></OL>nl_NL
html.description.abstractThe Research and Documentation Centre (WODC) commissioned a study into the application of three powers of the Central Judicial Collection Agency (CJIB), that have been created in the framework of so-cially responsible recovery of fines. <BR>These concern:<UL><LI> the power to allow payment in instalments for Wahv fines;<LI> the power to terminate recovery of fines, which serve no reasonable purpose and cannot be pardoned; <LI>the power to impose an emergency stop in the collection of Wahv fines and criminal financial penalties, with a link to debt assistance services.</LI></UL> In addition, indications were to be gathered on the extent to which the application of the powers in practice contributes to the alleviation of debtors' debt problems.en_GB
dc.contributor.institutionCebeonnl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityAmsterdamnl_NL
dc.title.englishCJIB debt repayment scheme policy: Frequency and nature of application of powers dept repayment scheme policy by the CJIB (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3320-betalingsregelingenbeleid ...
Size:
604.9Kb
Format:
PDF
Description:
3320-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3320-betalingsregelingenbeleid ...
Size:
293.3Kb
Format:
PDF
Description:
3320-samenvatting
Thumbnail
Name:
3320-betalingsregelingenbeleid ...
Size:
329.5Kb
Format:
PDF
Description:
3320-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record