Show simple item record

dc.contributor.authorKruize, P.
dc.contributor.authorGruter, P.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2023-04-13T08:52:16Z
dc.date.available2023-04-13T08:52:16Z
dc.date.issued2023-04-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3260
dc.description.abstractDe Wet handhaving kraakverbod is op 1 juli 2022 in werking getreden. Belangrijkste doel van de nieuwe wet is om de doorlooptijd bij een strafrechtelijke ontruiming van een kraakpand te verkorten. Waar de krakers voorheen de mogelijkheid hadden een kort geding aan te spannen tegen de voorgenomen ontruiming bij de voorzieningenrechter, is het nu de rechter-commissaris die binnen drie dagen beslist over de eis tot ontruiming. Op deze wijze wil de wetgever het ‘woonmodel’-gedrag bij het kraken voorkomen. De evaluatie bestaat uit drie deelonderzoeken: de nulmeting, de één-meting en de eindevaluatie. Het voorliggende onderzoeksverslag heeft betrekking op de uitkomsten van de nulmeting, waarin de situatie anno 2021 – dus voor het inwerkingtreden van de nieuwe wet – in kaart is gebracht. De probleemstelling voor de nulmeting luidt als volgt: Wat is de uitgangssituatie met betrekking tot de aard en omvang van kraken alsmede de handhaving van het kraakverbod in het kalenderjaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet handhaving kraakverbod? INHOUD Inleiding Het kraakverbod nader bezien Kraakincidenten: omvang en aard Kraakincidenten: van begin tot eind Strafrechtelijke vervolging van krakers>LI>Conclusies
dc.description.abstractThe Squatting Ban Enforcement Act came into force on July 1st, 2022. The main purpose of the new law is to shorten the turnaround time in case of an eviction of a squat under criminal law. Whereas squatters previously had the option to file summary proceedings against the intended eviction with the preliminary relief judge, it is now the examining magistrate who decides on the eviction demand within three days. In this way, the legislator wants to prevent the 'housing model' behavior in squatting. The evaluation consists of three sub-studies: the situation before the new act came into force, the situation after and the final evaluation. The present study report covers the results of the situation before the new act came into force, which maps the situation in 2021 The central question for this study is as follows: What is the baseline situation regarding the nature and extent of squatting as well as the enforcement of the squatting ban in the calendar year preceding the entry into force of the Squatting Ban Enforcement Act?
dc.publisherBureau Atenonl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 3278Anl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2023/04/13/strafrechtelijke-aanzegging-ontruiming-kraakpand-in-2021-eerder-uitzondering-dan-regel
dc.subjectEvaluatie van wetgevingnl_NL
dc.subjectKrakennl_NL
dc.subjectStrafvervolgingnl_NL
dc.subjectWet- en regelgevingnl_NL
dc.subjectVerdachtennl_NL
dc.subjectBeslissing omtrent vervolgingnl_NL
dc.subjectSnelheid van berechtingnl_NL
dc.subjectKort gedingnl_NL
dc.subjectVonnisnl_NL
dc.subjectHandhaving openbare ordenl_NL
dc.subjectCaseloadnl_NL
dc.subjectIncidentnl_NL
dc.subjectStrafbaarheidnl_NL
dc.subjectAangiftenl_NL
dc.subjectMeldingnl_NL
dc.subjectHuisvestingnl_NL
dc.subjectHoger beroepnl_NL
dc.titleEvaluatie Wet handhaving kraakverbodnl_NL
dc.title.alternativeFase 1: nulmetingnl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3278Anl_NL
html.description.abstractDe Wet handhaving kraakverbod is op 1 juli 2022 in werking getreden. Belangrijkste doel van de nieuwe wet is om de doorlooptijd bij een strafrechtelijke ontruiming van een kraakpand te verkorten. Waar de krakers voorheen de mogelijkheid hadden een kort geding aan te spannen tegen de voorgenomen ontruiming bij de voorzieningenrechter, is het nu de rechter-commissaris die binnen drie dagen beslist over de eis tot ontruiming. Op deze wijze wil de wetgever het ‘woonmodel’-gedrag bij het kraken voorkomen.<P></P>De evaluatie bestaat uit drie deelonderzoeken: de nulmeting, de één-meting en de eindevaluatie. Het voorliggende onderzoeksverslag heeft betrekking op de uitkomsten van de nulmeting, waarin de situatie anno 2021 – dus voor het inwerkingtreden van de nieuwe wet – in kaart is gebracht. De probleemstelling voor de nulmeting luidt als volgt:<BR> Wat is de uitgangssituatie met betrekking tot de aard en omvang van kraken alsmede de handhaving van het kraakverbod in het kalenderjaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet handhaving kraakverbod?<P></P><B>INHOUD</B><OL><LI>Inleiding<LI>Het kraakverbod nader bezien<LI>Kraakincidenten: omvang en aard<LI>Kraakincidenten: van begin tot eind<LI>Strafrechtelijke vervolging van krakers>LI>Conclusies</LI></OL>nl_NL
html.description.abstractThe Squatting Ban Enforcement Act came into force on July 1st, 2022. The main purpose of the new law is to shorten the turnaround time in case of an eviction of a squat under criminal law. Whereas squatters previously had the option to file summary proceedings against the intended eviction with the preliminary relief judge, it is now the examining magistrate who decides on the eviction demand within three days. In this way, the legislator wants to prevent the 'housing model' behavior in squatting.<P></P>The evaluation consists of three sub-studies: the situation before the new act came into force, the situation after and the final evaluation. The present study report covers the results of the situation before the new act came into force, which maps the situation in 2021 The central question for this study is as follows:<BR> What is the baseline situation regarding the nature and extent of squatting as well as the enforcement of the squatting ban in the calendar year preceding the entry into force of the Squatting Ban Enforcement Act?en_GB
dc.contributor.institutionBureau Atenonl_NL
dc.source.cityAmsterdamnl_NL
dc.title.englishEvaluation of the Squatting Ban Enforcement Act - the situation before the new Act (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3278A-evaluatie-wet-handhaving ...
Size:
1.069Mb
Format:
PDF
Description:
3278a-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3278A-evaluatie-wet-handhaving ...
Size:
377.0Kb
Format:
PDF
Description:
3278a-samenvatting
Thumbnail
Name:
3278A-evaluatie-wet-handhaving ...
Size:
375.9Kb
Format:
PDF
Description:
3278a-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record