Show simple item record

dc.contributor.authorSnippe, J.
dc.contributor.authorMuijnck, J.A. de
dc.contributor.authorWouters, L.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2023-03-08T08:09:05Z
dc.date.available2023-03-08T08:09:05Z
dc.date.issued2023-03-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3251
dc.description.abstractDe afgelopen jaren is het wapengebruik onder jongeren fors toegenomen. De daders van steekincidenten worden steeds jonger en het aantal steekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn, stijgt. Om deze problematiek terug te dringen en jongeren te behoeden voor dader- en slachtofferschap, is in 2020 het actieplan wapens en jongeren opgesteld. Het doel van het actieplan is om in een periode van twee jaar (2021 en 2022) het wapenbezit en -gebruik onder jongeren terug te dringen. De 16 acties die staan beschreven in het plan dienen dit doel. In dit rapport evalueren we het actieplan. In de planevaluatie gaan we na hoe het actieplan tot stand is gekomen en op basis van welke aannames de gekozen acties bijdragen aan het hoofddoel. In de procesevaluatie beschrijven we de uitvoering van het actieplan door de gemeenten en de rijksoverheid; welke acties hebben gemeenten uitgevoerd, en op welke wijze? Hoe kijken gemeenten terug op de uitvoering en waar liepen zij in de uitvoering tegenaan? Vervolgens gaan we in op de bereikte resultaten. INHOUD Inleiding Planevaluatie Motieven van jongeren Verplichte acties Lokaal toegepaste acties Landelijke acties Resultaten actieplan Conclusies
dc.description.abstractUse of weapons among youths has increased considerably in recent years. The number of stabbing incidents involving youths is growing and perpetrators of these incidents are getting younger. In order to reduce these problems and to protect youths from becoming perpetrators and victims, the Weapons and Youth Action Plan was drawn up in 2020. The objective of the action plan is to decrease the use and ownership of weapons among youths in a period of two years (2021 and 2022). The plan contains 16 actions to serve this purpose. This report contains an evaluation of the action plan. In the plan evaluation, we examine how the action plan was established and on the basis of which assumptions the chosen actions contribute to the main objective. In the process evaluation, we describe the implementation of the action plan by the municipalities and the government. Which actions have municipalities implemented, and how? What did municipalities encounter during the implementation and how do they look back on it? Subsequently, we will discuss the results.
dc.publisherBreuer & Intraval onderzoek en adviesnl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 3334nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2023/03/08/probleem-van-wapengeweld-onder-jongeren-vergt-meer-dan-actieplan
dc.subjectWapennl_NL
dc.subjectWapenbezitnl_NL
dc.subjectWapengebruiknl_NL
dc.subjectEvaluatieonderzoeknl_NL
dc.subjectEvaluatienl_NL
dc.subjectJeugdigennl_NL
dc.subjectBestuurlijke preventienl_NL
dc.subjectPreventienl_NL
dc.subjectMotivatienl_NL
dc.subjectPersoonlijke beveiligingnl_NL
dc.subjectGemeentenl_NL
dc.subjectSlachtoffersnl_NL
dc.subjectRisicojongerennl_NL
dc.subjectPersoonlijkheidnl_NL
dc.subjectSocialisatienl_NL
dc.subjectScholierennl_NL
dc.subjectHorecanl_NL
dc.subjectFouillerennl_NL
dc.subjectAngst voor criminaliteitnl_NL
dc.subjectCriminele psychologienl_NL
dc.subjectSociale medianl_NL
dc.titlePlan- en procesevaluatie Actieplan Wapens en Jongerennl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3334nl_NL
html.description.abstractDe afgelopen jaren is het wapengebruik onder jongeren fors toegenomen. De daders van steekincidenten worden steeds jonger en het aantal steekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn, stijgt. Om deze problematiek terug te dringen en jongeren te behoeden voor dader- en slachtofferschap, is in 2020 het actieplan wapens en jongeren opgesteld.<BR>Het doel van het actieplan is om in een periode van twee jaar (2021 en 2022) het wapenbezit en -gebruik onder jongeren terug te dringen. De 16 acties die staan beschreven in het plan dienen dit doel.<P></P>In dit rapport evalueren we het actieplan. In de planevaluatie gaan we na hoe het actieplan tot stand is gekomen en op basis van welke aannames de gekozen acties bijdragen aan het hoofddoel. In de procesevaluatie beschrijven we de uitvoering van het actieplan door de gemeenten en de rijksoverheid; welke acties hebben gemeenten uitgevoerd, en op welke wijze? Hoe kijken gemeenten terug op de uitvoering en waar liepen zij in de uitvoering tegenaan? Vervolgens gaan we in op de bereikte resultaten.<P></P><B>INHOUD</B><OL><LI>Inleiding<LI>Planevaluatie<LI>Motieven van jongeren<LI>Verplichte acties<LI>Lokaal toegepaste acties<LI>Landelijke acties<LI>Resultaten actieplan<LI>Conclusies</LI<</OL>nl_NL
html.description.abstractUse of weapons among youths has increased considerably in recent years. The number of stabbing incidents involving youths is growing and perpetrators of these incidents are getting younger. In order to reduce these problems and to protect youths from becoming perpetrators and victims, the Weapons and Youth Action Plan was drawn up in 2020. The objective of the action plan is to decrease the use and ownership of weapons among youths in a period of two years (2021 and 2022). The plan contains 16 actions to serve this purpose.<P></P>This report contains an evaluation of the action plan. In the plan evaluation, we examine how the action plan was established and on the basis of which assumptions the chosen actions contribute to the main objective. In the process evaluation, we describe the implementation of the action plan by the municipalities and the government. Which actions have municipalities implemented, and how? What did municipalities encounter during the implementation and how do they look back on it? Subsequently, we will discuss the results.en_GB
dc.contributor.institutionBreuer & Intraval onderzoek en adviesnl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityGroningennl_NL
dc.title.englishPlan and process evaluation of the Weapons and Youth Action Plan (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3334-plan-procesevaluatie-acti ...
Size:
6.685Mb
Format:
PDF
Description:
3334-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3334-plan-procesevaluatie-acti ...
Size:
3.159Mb
Format:
PDF
Description:
3334-samenvatting
Thumbnail
Name:
3334-plan-procesevaluatie-acti ...
Size:
259.9Kb
Format:
PDF
Description:
3334-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record