Show simple item record

dc.contributor.authorWinter, H.
dc.contributor.authorGeertsema, B.
dc.contributor.authorDrouen, Th.
dc.contributor.authorBergen, E. van
dc.contributor.authorBoxum, Chr.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2023-02-09T11:47:35Z
dc.date.available2023-02-09T11:47:35Z
dc.date.issued2022-12-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3244
dc.description.abstractOverheden dienen bij de verwerking van de persoonsgegevens de normen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht te nemen: de verwerking moet plaatsvinden op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is, gebonden zijn aan specifieke doelen en mag niet verder gaan dan voor het betreffende doel noodzakelijk is. De verwerkingsverantwoordelijke – degene die het doel en de middelen van de gegevensverwerking bepaalt – moet ervoor zorgen dat de gegevens juist zijn, passende organisatorische en technische maatregelen nemen voor de beveiliging daarvan en kunnen aantonen dat de gegevens zorgvuldig worden verwerkt. De overheid heeft een voorbeeldfunctie bij de naleving van wettelijke en verdragsrechtelijke normen en burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens goed zijn beschermd. De centrale vraag luidt als volgt: Wat zijn de meest voorkomende onduidelijkheden en problemen binnen overheidsorganisaties bij naleving van de AVG en welke oorzaken vallen daarvoor aan te wijzen? INHOUD Inleiding Onderzoeksaanpak Bestaand beeld Casestudy's Vergelijkende analyse Conclusie
dc.description.abstractPublic authorities must comply with the standards of the General Data Protection Regulation (in Dutch: AVG) when processing personal data: the processing must be carried out in a way that is lawful, proper and transparent in relation to the data subject, be bound to specific pur poses and not go beyond what is necessary for the purpose concerned. The data controller - the party who determines the purpose and means of data processing - must ensure that the data are accurate, implement appropriate organisational and technical measures for data se curity and be able to demonstrate that the data are processed with due care. The government has an exemplary role in complying with legal and treaty standards, and citizens must be able to trust that their data are properly protected. The main research question reads as follows: What are the most frequently encountered ambiguities and problems within government organisations in terms of AVG compliance and what causes can be identified?
dc.publisherPro Factonl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 3301nl_NL
dc.subjectBescherming persoonsgegevensnl_NL
dc.subjectAlgemene verordening gegevensbeschermingnl_NL
dc.subjectGegevensbeschermingnl_NL
dc.subjectBurgersnl_NL
dc.subjectOverheidnl_NL
dc.subjectPersoonlijke levenssfeernl_NL
dc.subjectGemeentenl_NL
dc.subjectDigitaliseringnl_NL
dc.subjectPersoonsgegevensnl_NL
dc.subjectPersoonsregistratienl_NL
dc.subjectWaterschapnl_NL
dc.subjectAutoriteit persoonsgegevensnl_NL
dc.titleNaleving van de AVG door overhedennl_NL
dc.title.alternativeVerkennende analysenl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3301nl_NL
html.description.abstractOverheden dienen bij de verwerking van de persoonsgegevens de normen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht te nemen: de verwerking moet plaatsvinden op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is, gebonden zijn aan specifieke doelen en mag niet verder gaan dan voor het betreffende doel noodzakelijk is. De verwerkingsverantwoordelijke – degene die het doel en de middelen van de gegevensverwerking bepaalt – moet ervoor zorgen dat de gegevens juist zijn, passende organisatorische en technische maatregelen nemen voor de beveiliging daarvan en kunnen aantonen dat de gegevens zorgvuldig worden verwerkt. De overheid heeft een voorbeeldfunctie bij de naleving van wettelijke en verdragsrechtelijke normen en burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens goed zijn beschermd.<P></P>De centrale vraag luidt als volgt: Wat zijn de meest voorkomende onduidelijkheden en problemen binnen overheidsorganisaties bij naleving van de AVG en welke oorzaken vallen daarvoor aan te wijzen?<P></P><B>INHOUD</B><OL><LI>Inleiding<LI>Onderzoeksaanpak<LI>Bestaand beeld<LI>Casestudy's<LI>Vergelijkende analyse<LI>Conclusie</LI></OL>nl_NL
html.description.abstractPublic authorities must comply with the standards of the General Data Protection Regulation (in Dutch: AVG) when processing personal data: the processing must be carried out in a way that is lawful, proper and transparent in relation to the data subject, be bound to specific pur poses and not go beyond what is necessary for the purpose concerned. The data controller - the party who determines the purpose and means of data processing - must ensure that the data are accurate, implement appropriate organisational and technical measures for data se curity and be able to demonstrate that the data are processed with due care. The government has an exemplary role in complying with legal and treaty standards, and citizens must be able to trust that their data are properly protected.<P></P>The main research question reads as follows: What are the most frequently encountered ambiguities and problems within government organisations in terms of AVG compliance and what causes can be identified?en_GB
dc.contributor.institutionPro Factonl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityGroningennl_NL
dc.title.englishPublic authorities’ compliance with the AVG - Exploratory analysis (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3301-naleving-avg-door-overhed ...
Size:
1.814Mb
Format:
PDF
Description:
3301-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3301-naleving-avg-door-overhed ...
Size:
519.2Kb
Format:
PDF
Description:
3301-samenvatting
Thumbnail
Name:
3301-naleving-avg-door-overhed ...
Size:
516.8Kb
Format:
PDF
Description:
3301-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record