Show simple item record

dc.contributor.authorSmits, J.
dc.contributor.authorStruiksma, N.
dc.contributor.authorDiekema, M.
dc.contributor.authorVenrooij, B.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2022-12-22T07:55:49Z
dc.date.available2022-12-22T07:55:49Z
dc.date.issued2022-12-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3237
dc.description.abstractEen effectieve bestrijding van de georganiseerde criminaliteit vraagt om een geïntegreerde aanpak op strafrechtelijk, fiscaal en bestuurlijk vlak. In 2009, 2012 en 2016 zijn metingen uitgevoerd naar de invulling van deze bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit door gemeenten. De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit is het geheel van maatregelen en inzet van instrumenten door gemeenten, gericht op het bestrijden, voorkómen, belemmeren en frustreren van criminele activiteiten, al dan niet in samenwerking met andere partners in een (geïntegreerde) aanpak. Daarbij kan het bestuur een uiteenlopend palet van instrumenten en bevoegdheden inzetten, zoals het sluiten van panden, het opleggen van dwangsommen, intrekken of weigeren van vergunningen, toezicht en handhaving en het toepassen van de Wet Bibob. Onderdeel van de aanpak zijn de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s). Deze ondersteunen gemeenten met capaciteit en deskundigheid bij het uitwisselen van informatie, het uitvoeren van analyses, advisering van het bestuur en het bieden van ondersteuning bij bijvoorbeeld de inzet van het Bibob-instrumentarium. Daarnaast moeten de RIEC’s de continuïteit en uniformiteit in de bestuurlijke aanpak borgen en bijdragen aan een structurele kennis- en ervaringsopbouw. Het hoofddoel van de hernieuwde vierde meting is het inzichtelijk maken van de stand van zaken in de bestuurlijke aanpak in 2022 en de veranderingen ten opzichte van 2016 met het oog op aandachtspunten voor de toekomst. De centrale hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt: Wat is in 2022 de stand van zaken in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, wat zijn de ontwikkelingen daarin sinds 2016 en welke factoren verklaren eventuele verschillen? INHOUD Inleiding Bewustzijn van georganiseerde criminaliteit Rolopvatting en bestuurlijke verankering Organisatorische verankering Samenwerking Inzet instrumenten en effectiviteit Waardering RIEC-samenwerking Conclusies
dc.description.abstractTo effectively tackle organised crime an integrated response is needed, combining actions under criminal, fiscal and administrative law. In 2009, 2012 and 2016, surveys were carried out into how municipalities are implementing this administrative response to organised crime. The administrative response to organised crime constitutes the set of measures and deployment of instruments by municipalities aimed at combating, preventing, impeding and frustrating criminal activities, sometimes in cooperation with other partners in an (integrated) response. In doing so, the authorities can deploy a diverse palette of instruments and powers, such as closing premises, imposing penalties, revoking or refusing licences, supervision and enforcement and applying the Administrative Integrity/Public Administration (Probity Screening) Act (Bibob). The main objective of this survey is to provide insight into the administrative response in 2022 and the changes compared to 2016 in order to identify areas of focus for the future. The main research question is as follows: What is the progress of the administrative response in 2022, how has this developed since 2016, and what factors explain any differences in the progress?
dc.publisherArena Consultingnl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC rapport 3281nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2022/12/22/hoe-verloopt-de-bestuurlijke-aanpak-van-georganiseerde-criminaliteit-tot-2022nl_NL
dc.subjectGeorganiseerde criminaliteitnl_NL
dc.subjectBestuurlijke preventienl_NL
dc.subjectGemeentebeleidnl_NL
dc.subjectCriminele groeperingnl_NL
dc.subjectEffectiviteit en efficiencynl_NL
dc.subjectBestuurlijke integriteitnl_NL
dc.subjectSamenwerkingnl_NL
dc.subjectInformatievoorzieningnl_NL
dc.subjectGemeentenl_NL
dc.subjectBevoegdheidnl_NL
dc.subjectBeleidsevaluatienl_NL
dc.subjectHandhavingnl_NL
dc.titleMonitor bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteitnl_NL
dc.title.alternativeDe stand van zaken in 2022nl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3281nl_NL
html.description.abstractEen effectieve bestrijding van de georganiseerde criminaliteit vraagt om een geïntegreerde aanpak op strafrechtelijk, fiscaal en bestuurlijk vlak. In 2009, 2012 en 2016 zijn metingen uitgevoerd naar de invulling van deze bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit door gemeenten. De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit is het geheel van maatregelen en inzet van instrumenten door gemeenten, gericht op het bestrijden, voorkómen, belemmeren en frustreren van criminele activiteiten, al dan niet in samenwerking met andere partners in een (geïntegreerde) aanpak. Daarbij kan het bestuur een uiteenlopend palet van instrumenten en bevoegdheden inzetten, zoals het sluiten van panden, het opleggen van dwangsommen, intrekken of weigeren van vergunningen, toezicht en handhaving en het toepassen van de Wet Bibob.<P></P> Onderdeel van de aanpak zijn de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s). Deze ondersteunen gemeenten met capaciteit en deskundigheid bij het uitwisselen van informatie, het uitvoeren van analyses, advisering van het bestuur en het bieden van ondersteuning bij bijvoorbeeld de inzet van het Bibob-instrumentarium. Daarnaast moeten de RIEC’s de continuïteit en uniformiteit in de bestuurlijke aanpak borgen en bijdragen aan een structurele kennis- en ervaringsopbouw. <P></P>Het hoofddoel van de hernieuwde vierde meting is het inzichtelijk maken van de stand van zaken in de bestuurlijke aanpak in 2022 en de veranderingen ten opzichte van 2016 met het oog op aandachtspunten voor de toekomst. De centrale hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt:<BR> Wat is in 2022 de stand van zaken in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, wat zijn de ontwikkelingen daarin sinds 2016 en welke factoren verklaren eventuele verschillen?<BR> <B>INHOUD</B><OL><LI>Inleiding<LI>Bewustzijn van georganiseerde criminaliteit<LI>Rolopvatting en bestuurlijke verankering<LI>Organisatorische verankering<LI>Samenwerking<LI>Inzet instrumenten en effectiviteit<LI>Waardering RIEC-samenwerking<LI>Conclusies</LI></OL>nl_NL
html.description.abstractTo effectively tackle organised crime an integrated response is needed, combining actions under criminal, fiscal and administrative law. In 2009, 2012 and 2016, surveys were carried out into how municipalities are implementing this administrative response to organised crime. The administrative response to organised crime constitutes the set of measures and deployment of instruments by municipalities aimed at combating, preventing, impeding and frustrating criminal activities, sometimes in cooperation with other partners in an (integrated) response. In doing so, the authorities can deploy a diverse palette of instruments and powers, such as closing premises, imposing penalties, revoking or refusing licences, supervision and enforcement and applying the Administrative Integrity/Public Administration (Probity Screening) Act (Bibob).<P></P>The main objective of this survey is to provide insight into the administrative response in 2022 and the changes compared to 2016 in order to identify areas of focus for the future. The main research question is as follows: What is the progress of the administrative response in 2022, how has this developed since 2016, and what factors explain any differences in the progress?en_GB
dc.contributor.institutionArena Consultingnl_NL
dc.contributor.institutionPro Factonl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityDeventernl_NL
dc.title.englishMonitor administrative response to organised crime - state of affairs 2022 (full text only available in Dutch)


Files in this item

Thumbnail
Name:
3281-monitor-bestuurlijke-aanp ...
Size:
1.595Mb
Format:
PDF
Description:
3281-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3281-monitor-bestuurlijke-aanp ...
Size:
72.79Kb
Format:
PDF
Description:
3281-samenvatting
Thumbnail
Name:
3281-monitor-bestuurlijke-aanp ...
Size:
76.68Kb
Format:
PDF
Description:
3281-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record