Show simple item record

dc.contributor.authorNelen, H.
dc.contributor.authorWingerden, K. van
dc.contributor.authorMoerland, R.
dc.contributor.authorBisschop, L.
dc.contributor.authorGeurtjens, K. (medew.)
dc.contributor.authorSantvoord, V. van (medew.)
dc.contributor.authorServaas, L. (medew.)
dc.contributor.authorThielen, A. (medew.)
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2022-12-20T15:01:08Z
dc.date.available2022-12-20T15:01:08Z
dc.date.issued2022-12-20
dc.identifier.citation978-94-6236-347-2nl_NL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3236
dc.description.abstractIn 2018 werd met de Toekomstagenda Ondermijning de urgentie uitgesproken om de aanpak van ondermijnende criminaliteit acuut te versterken. Een jaar later werd eenmalig 100 miljoen euro en structureel per jaar 10 miljoen euro aan de Toekomstagenda verbonden met als doel een meerjarig versterkingsprogramma (2019-2021) op te zetten waarin verschillende partijen op lokaal, regionaal en landelijk niveau samenwerken aan de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Een centraal element van deze versterkingsbeweging was dat aansluiting werd gezocht bij de beginselen van lerende organisaties. Dat betekende dat gestreefd werd naar het actief benutten en internaliseren van succes- en faalfactoren door betrokken actoren; niet alleen na afloop van de implementatieperiode, maar ook al gedurende de drie jaar (2019-2021) waarin de versterkingsplannen dienden te worden gerealiseerd. Sinds medio 2019 heeft een onderzoeksteam van de Universiteit Maastricht (UM)/ Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), in opdracht van het WODC, de ontwikkelingen in het kader van deze versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit op de voet gevolgd. Onderzoeksvragen: Wat zijn de ervaringen (good en bad practices) met en de ervaren impact van de in 2019 met behulp van de toegekende extra financiële middelen ingezette versterking van de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit door regionale en landelijke partijen in de periode van 2019 tot en met 2021? Welke leerervaringen en lessen uit deze brede versterkingsbeweging kunnen al tijdens de implementatieperiode worden geformuleerd ten behoeve van de ketenpartners en het ministerie van Justitie en Veiligheid?INHOUD Inleiding Verantwoording Het fundament van de aanpak Draagvlak Grensbewakers en grensverleggers Integraal samenwerken Manoevreren in de Nederlandse overlegcultuur De lerende overheid Slotbeschouwing
dc.description.abstractIn 2018, the Toekomstagenda Ondermijning (Future Outlook Subversive Crime) stressed the urgency of strengthening policies against subversive crime1 in the Netherlands. One year later, a one-off 100 million euros and structurally 10 million euros per year were allocated to this Future Outlook. This resulted in a multi-year reinforcement programme (2019-2021) in which relevant actors at the local, regional and national level collaborated to address the problem of subversive crime. This reinforcement movement was built on the principles of learning organisations. It aimed for project partners to actively internalise success factors and bottlenecks; not only at the end but also during the three-year implementation period of the reinforcement plans (2019-2021). The research questions were: (1) What are the experiences (good and bad practices) with and the perceived impact of the strengthening of the approach to organised, subversive crime by local, regional and national parties in the period 2019-2021, based on the financial resources allocated in 2019? (2) What learning experiences can be crafted and which lessons can be drawn from this general reinforcement movement during the implementation period for the benefit of the governance partners and the Ministry of Justice and Security?
dc.publisherBoom criminologienl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC rapport 3066nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2022/12/20/nadere-koersbepaling-gewenst-voor-aanpak-georganiseerde-criminaliteit
dc.relation.urlhttps://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3075
dc.subjectGeorganiseerde criminaliteitnl_NL
dc.subjectBestrijdingnl_NL
dc.subjectDrugsdelictnl_NL
dc.subjectBestuurlijke integriteitnl_NL
dc.subjectFinancieringnl_NL
dc.subjectDrughandelnl_NL
dc.subjectWitwassennl_NL
dc.subjectCriminele groeperingnl_NL
dc.subjectKostennl_NL
dc.subjectPolitiele samenwerkingnl_NL
dc.subjectEvaluatieonderzoeknl_NL
dc.subjectOpenbaar bestuurnl_NL
dc.subjectPubliek-private samenwerkingnl_NL
dc.subjectSociaal netwerknl_NL
dc.subjectEffectiviteit en efficiencynl_NL
dc.subjectLiteratuuronderzoeknl_NL
dc.subjectOpsporingnl_NL
dc.subjectDrugbestrijdingnl_NL
dc.titleKoers bepalennl_NL
dc.title.alternativeOver de lessen van de versterking aanpak georganiseerde drugscriminaliteitnl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3066nl_NL
html.description.abstractIn 2018 werd met de Toekomstagenda Ondermijning de urgentie uitgesproken om de aanpak van ondermijnende criminaliteit acuut te versterken. Een jaar later werd eenmalig 100 miljoen euro en structureel per jaar 10 miljoen euro aan de Toekomstagenda verbonden met als doel een meerjarig versterkingsprogramma (2019-2021) op te zetten waarin verschillende partijen op lokaal, regionaal en landelijk niveau samenwerken aan de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Een centraal element van deze versterkingsbeweging was dat aansluiting werd gezocht bij de beginselen van lerende organisaties. Dat betekende dat gestreefd werd naar het actief benutten en internaliseren van succes- en faalfactoren door betrokken actoren; niet alleen na afloop van de implementatieperiode, maar ook al gedurende de drie jaar (2019-2021) waarin de versterkingsplannen dienden te worden gerealiseerd.<BR> Sinds medio 2019 heeft een onderzoeksteam van de Universiteit Maastricht (UM)/ Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), in opdracht van het WODC, de ontwikkelingen in het kader van deze versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit op de voet gevolgd.<P></P><B>Onderzoeksvragen:</B><UL><LI> Wat zijn de ervaringen (good en bad practices) met en de ervaren impact van de in 2019 met behulp van de toegekende extra financiële middelen ingezette versterking van de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit door regionale en landelijke partijen in de periode van 2019 tot en met 2021? <LI> Welke leerervaringen en lessen uit deze brede versterkingsbeweging kunnen al tijdens de implementatieperiode worden geformuleerd ten behoeve van de ketenpartners en het ministerie van Justitie en Veiligheid?</LI></UL><B>INHOUD</B><OL><LI>Inleiding<LI>Verantwoording<LI>Het fundament van de aanpak<LI>Draagvlak<LI>Grensbewakers en grensverleggers<LI>Integraal samenwerken<LI>Manoevreren in de Nederlandse overlegcultuur<LI>De lerende overheid<LI>Slotbeschouwing</LI></OL>nl_NL
html.description.abstractIn 2018, the Toekomstagenda Ondermijning (Future Outlook Subversive Crime) stressed the urgency of strengthening policies against subversive crime1 in the Netherlands. One year later, a one-off 100 million euros and structurally 10 million euros per year were allocated to this Future Outlook. This resulted in a multi-year reinforcement programme (2019-2021) in which relevant actors at the local, regional and national level collaborated to address the problem of subversive crime. This reinforcement movement was built on the principles of learning organisations. It aimed for project partners to actively internalise success factors and bottlenecks; not only at the end but also during the three-year implementation period of the reinforcement plans (2019-2021).<BR> The research questions were: (1) What are the experiences (good and bad practices) with and the perceived impact of the strengthening of the approach to organised, subversive crime by local, regional and national parties in the period 2019-2021, based on the financial resources allocated in 2019? (2) What learning experiences can be crafted and which lessons can be drawn from this general reinforcement movement during the implementation period for the benefit of the governance partners and the Ministry of Justice and Security?en_GB
dc.contributor.institutionUniversiteit Maastrichtnl_NL
dc.contributor.institutionErasmus Universiteit Rotterdam - Erasmus School of Lawnl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityDen Haagnl_NL
dc.title.englishSetting course - lessons from strengthening the approach to organised drug crime (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3066-koers-bepalen-volledige-t ...
Size:
2.484Mb
Format:
PDF
Description:
3066-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3066-koers-bepalen-samenvatting.pdf
Size:
89.37Kb
Format:
PDF
Description:
3066-samenvatting
Thumbnail
Name:
3066-koers-bepalen-summary.pdf
Size:
84.40Kb
Format:
PDF
Description:
3066-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record