Show simple item record

dc.contributor.authorNederveen, F.
dc.contributor.authorZürcher, E.
dc.contributor.authorEekelschot, L.
dc.contributor.authorLeenders, E.
dc.contributor.authorLeussink, I.
dc.contributor.authorHoorens, S.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2022-12-15T14:57:15Z
dc.date.available2022-12-15T14:57:15Z
dc.date.issued2022-12-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3232
dc.description.abstractJaarlijks stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) financiële middelen beschikbaar aan gemeenten voor de versterking van hun lokale aanpak van radicalisering en extremisme. Gemeenten kunnen een beroep doen op deze zogeheten Versterkingsgelden door financiering aan te vragen voor activiteiten in een of meerdere van de volgende clusters: analyse van de lokale problematiek met betrekking tot radicalisering of (gewelddadig) extremisme; de persoonsgerichte aanpak (PGA) van geradicaliseerde personen; het opbouwen, behouden en faciliteren van een netwerk van sleutelfiguren betrokken bij het signaleren van mogelijke radicalisering; deskundigheidsbevordering en voorlichting; preventie-activiteiten; en evaluatie van de activiteiten. De centrale vraagstelling in dit onderzoek is: Wat waren de vooraf verwachte effecten van activiteiten gefinancierd door middel van Versterkingsgelden in 2020-2021, hoe is de uitvoering van deze activiteiten geweest en welke opbrengsten kunnen worden geïdentificeerd? De centrale vraag is opgedeeld in een aantal deelvragen. Deze deelvragen zijn vervolgens verdeeld in vragen die het karakter hebben van: een planevaluatie (wat is de coherentie en logica van de toegekende activiteiten op papier?); een procesevaluatie (hoe zijn de activiteiten uitgevoerd?); en een eerste aanzet voor een effectevaluatie (wat kan er worden gezegd over de opbrengsten van de activiteiten?). INHOUD Inleiding Methodologische verantwoording Overzicht van interventies gefinancierd door de Versterkingsgelden in 2020 en 2021 Cluster A: Analyse Cluster B: Persoonsgerichte aanpak (PGA) Cluster C: Sleutelfiguren Cluster D: Deskundigheidsbevordering en voorlichting Cluster E en F: Preventie Conclusie en aanbevelingen
dc.publisherRand Europenl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC rapport 3235nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2022/12/15/evaluaties-lokale-aanpak-radicalisering-en-extremisme-staan-nog-in-de-kinderschoenen
dc.subjectRadicaliseringnl_NL
dc.subjectEvaluatieonderzoeknl_NL
dc.subjectBestuurlijke preventienl_NL
dc.subjectGemeentenl_NL
dc.subjectFinancieringnl_NL
dc.subjectTerrorismebestrijdingnl_NL
dc.subjectKosten-baten analysenl_NL
dc.subjectEffectiviteit en efficiencynl_NL
dc.subjectTerrorismenl_NL
dc.subjectExtremistische groepering
dc.titleNaar een evidence-based aanpak van radicalisering en extremismenl_NL
dc.title.alternativeEen eerste evaluatie van de gemeentelijke Versterkingsgelden 2020-2021nl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3235nl_NL
html.description.abstractJaarlijks stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) financiële middelen beschikbaar aan gemeenten voor de versterking van hun lokale aanpak van radicalisering en extremisme. Gemeenten kunnen een beroep doen op deze zogeheten Versterkingsgelden door financiering aan te vragen voor activiteiten in een of meerdere van de volgende clusters: analyse van de lokale problematiek met betrekking tot radicalisering of (gewelddadig) extremisme; de persoonsgerichte aanpak (PGA) van geradicaliseerde personen; het opbouwen, behouden en faciliteren van een netwerk van sleutelfiguren betrokken bij het signaleren van mogelijke radicalisering; deskundigheidsbevordering en voorlichting; preventie-activiteiten; en evaluatie van de activiteiten.<P></P>De centrale vraagstelling in dit onderzoek is:<BR> Wat waren de vooraf verwachte effecten van activiteiten gefinancierd door middel van Versterkingsgelden in 2020-2021, hoe is de uitvoering van deze activiteiten geweest en welke opbrengsten kunnen worden geïdentificeerd?<P></P> De centrale vraag is opgedeeld in een aantal deelvragen. Deze deelvragen zijn vervolgens verdeeld in vragen die het karakter hebben van: een planevaluatie (wat is de coherentie en logica van de toegekende activiteiten op papier?); een procesevaluatie (hoe zijn de activiteiten uitgevoerd?); en een eerste aanzet voor een effectevaluatie (wat kan er worden gezegd over de opbrengsten van de activiteiten?).<BR><B>INHOUD</B><OL><LI>Inleiding<LI>Methodologische verantwoording<LI>Overzicht van interventies gefinancierd door de Versterkingsgelden in 2020 en 2021<LI>Cluster A: Analyse<LI>Cluster B: Persoonsgerichte aanpak (PGA)<LI>Cluster C: Sleutelfiguren<LI>Cluster D: Deskundigheidsbevordering en voorlichting<LI>Cluster E en F: Preventie<LI>Conclusie en aanbevelingen</LI></OL>nl_NL
dc.contributor.institutionRand Europenl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityBrussel/Cambridgenl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3235-naar-evidence-based-aanpa ...
Size:
1.358Mb
Format:
PDF
Description:
3235-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3235-naar-evidence-based-aanpa ...
Size:
179.4Kb
Format:
PDF
Description:
3235-samenvatting
Thumbnail
Name:
3235-infographics-evaluatie-ve ...
Size:
152.3Kb
Format:
PDF
Description:
3235-infographic
Thumbnail
Name:
3235-handreiking-evalueren-ver ...
Size:
177.1Kb
Format:
PDF
Description:
3235-handreiking
Thumbnail
Name:
3235-formulier-Interventielogi ...
Size:
105.1Kb
Format:
PDF
Description:
3235-formulier
Thumbnail
Name:
3235-naar-evidence-based-aanpa ...
Size:
189.3Kb
Format:
PDF
Description:
3235-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record