Show simple item record

dc.contributor.authorDantzig, L.A. van
dc.contributor.authorKuipers, J.P.
dc.contributor.authorRij, J.C. van
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2022-11-29T14:30:19Z
dc.date.available2022-11-29T14:30:19Z
dc.date.issued2022-11-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3224
dc.description.abstractHet beoogde nieuwe Wetboek van Strafvordering bevat de mogelijkheid om complexe vorderingen tot schadevergoeding van slachtoffers van een gewelds- of zedenmisdrijf als benadeelde partijen af te splitsen van de hoofdzaak en in een afzonderlijke procedure in het strafrecht te behandelen. Hiertoe zou dan een aparte schadevergoedingskamer worden ingesteld. Momenteel worden dergelijke complexe vorderingen door de strafrechter niet-ontvankelijk verklaard. Het slachtoffer kan hiermee naar de civiele rechter, waarbij het dan meer obstakels om schadevergoeding toegewezen en geïnd te krijgen ontmoet dan in een strafproces. Met de voorgestelde afzonderlijke procedure binnen het strafrecht wordt beoogd de positie van het slachtoffer te versterken. In het onderhavige onderzoek zijn de effecten van de afzonderlijke procedure op het extra risico van de Staat geraamd, rekening houdend met door het ministerie van Justitie en Veiligheid ten behoeve van het onderzoek opgestelde uitwerkingen (varianten) van de adviezen van de commissie-Donner. Dit is uitgewerkt in een viertal onderzoeksvragen: Wat is naar verwachting de potentiële instroom (in aantal zaken en financiële omvang) van de schadevergoedingskamer? Het gaat om het niet-ontvankelijk verklaarde deel van ingediende vorderingen benadeelde partij dat naar die kamer zou kunnen worden doorgeleid bij toepassing van het advies van de commissie Donner ten aanzien van de reikwijdte van de afgesplitste procedure. Wat is het te verwachten effect op de potentiële instroom (in aantal zaken en financiële omvang) van invoering van een bijzondere categorie ‘uitzonderlijk hoge letselschade’ bij het Schadefonds Geweldmisdrijven? Welk deel van het gevorderde schadebedrag is naar schatting toewijsbaar door de schadevergoedingskamer? Wat is naar verwachting het incassorisico voor de Staat in de huidige situatie (nulvariant) en voor drie nader omschreven varianten van wijziging van de Voorschotregeling?INHOUD Inleiding Onderzoeksaanpak Varianten voorschotregeling en buitencategorie SGM Instroom schadevergoedingskamer Toewijzing en risico Staat schadevergoedingskamere
dc.description.abstractThe proposed new Criminal Procedure Code (Wetboek van Strafvordering) provides the possibility of distinguishing complex claims for compensation by victims of violent or sexual crimes from the main case and dealing with them in a separate criminal procedure. This would entail establishing a separate compensation court. Currently, such complex claims are declared inadmissible by the criminal courts. The victim can then turn to the civil courts, where they encounter more obstacles to being awarded and then collecting compensation than in criminal proceedings. The intention behind the proposed separate procedure under criminal law is to strengthen the victim's position. The core research question is: Considering the different variants of the Advance payment scheme, what are the consequences of the Donner commission's opinions on the separate procedure for handling compensation claims by injured parties and the introduction of a separate compensation court, in terms of the compensation court’s caseload and of anticipated costs?
dc.publisherCebeonnl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC rapport 3361nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2022/11/29/extra-staatskosten-afzonderlijke-behandeling-complexe-slachtofferclaims-geraamd
dc.subjectSchaderegelingnl_NL
dc.subjectSchadevergoedingsmaatregelnl_NL
dc.subjectWet- en regelgevingnl_NL
dc.subjectSchadenl_NL
dc.subjectVorderingsrechtnl_NL
dc.subjectSchadefonds geweldsmisdrijvennl_NL
dc.subjectImmateriele schadenl_NL
dc.subjectIncassonl_NL
dc.subjectKamer bij rechtscollegenl_NL
dc.subjectSlachtoffersnl_NL
dc.titleVarianten Voorschotregeling Afzonderlijke behandeling vordering benadeelde partijnl_NL
dc.title.alternativeFinanciële consequenties voor de Staat van toepassing Voorschotregelingnl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3361nl_NL
html.description.abstractHet beoogde nieuwe Wetboek van Strafvordering bevat de mogelijkheid om complexe vorderingen tot schadevergoeding van slachtoffers van een gewelds- of zedenmisdrijf als benadeelde partijen af te splitsen van de hoofdzaak en in een afzonderlijke procedure in het strafrecht te behandelen. Hiertoe zou dan een aparte schadevergoedingskamer worden ingesteld. Momenteel worden dergelijke complexe vorderingen door de strafrechter niet-ontvankelijk verklaard. Het slachtoffer kan hiermee naar de civiele rechter, waarbij het dan meer obstakels om schadevergoeding toegewezen en geïnd te krijgen ontmoet dan in een strafproces. Met de voorgestelde afzonderlijke procedure binnen het strafrecht wordt beoogd de positie van het slachtoffer te versterken.<P></P>In het onderhavige onderzoek zijn de effecten van de afzonderlijke procedure op het extra risico van de Staat geraamd, rekening houdend met door het ministerie van Justitie en Veiligheid ten behoeve van het onderzoek opgestelde uitwerkingen (varianten) van de adviezen van de commissie-Donner. Dit is uitgewerkt in een viertal onderzoeksvragen: <OL><LI>Wat is naar verwachting de potentiële instroom (in aantal zaken en financiële omvang) van de schadevergoedingskamer? Het gaat om het niet-ontvankelijk verklaarde deel van ingediende vorderingen benadeelde partij dat naar die kamer zou kunnen worden doorgeleid bij toepassing van het advies van de commissie Donner ten aanzien van de reikwijdte van de afgesplitste procedure. <LI> Wat is het te verwachten effect op de potentiële instroom (in aantal zaken en financiële omvang) van invoering van een bijzondere categorie ‘uitzonderlijk hoge letselschade’ bij het Schadefonds Geweldmisdrijven? <LI>Welk deel van het gevorderde schadebedrag is naar schatting toewijsbaar door de schadevergoedingskamer? <LI> Wat is naar verwachting het incassorisico voor de Staat in de huidige situatie (nulvariant) en voor drie nader omschreven varianten van wijziging van de Voorschotregeling?</LI></OL><B>INHOUD</b><ol><li>Inleiding<LI>Onderzoeksaanpak<LI>Varianten voorschotregeling en buitencategorie SGM<LI>Instroom schadevergoedingskamer<LI>Toewijzing en risico Staat schadevergoedingskamere</LI></OL>nl_NL
html.description.abstractThe proposed new Criminal Procedure Code (Wetboek van Strafvordering) provides the possibility of distinguishing complex claims for compensation by victims of violent or sexual crimes from the main case and dealing with them in a separate criminal procedure. This would entail establishing a separate compensation court. Currently, such complex claims are declared inadmissible by the criminal courts. The victim can then turn to the civil courts, where they encounter more obstacles to being awarded and then collecting compensation than in criminal proceedings. The intention behind the proposed separate procedure under criminal law is to strengthen the victim's position.<P></P>The core research question is: Considering the different variants of the Advance payment scheme, what are the consequences of the Donner commission's opinions on the separate procedure for handling compensation claims by injured parties and the introduction of a separate compensation court, in terms of the compensation court’s caseload and of anticipated costs?en_GB
dc.contributor.institutionCebeonnl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityAmsterdamnl_NL
dc.title.englishVariants of Advance payment scheme Separate procedure for handling compensation claims by injured parties; Financial consequences for the State of the Advance payment scheme (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3361-varianten-voorschotregeli ...
Size:
887.5Kb
Format:
PDF
Description:
3361-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3361-varianten-voorschotregeli ...
Size:
318.4Kb
Format:
PDF
Description:
3361-samenvatting
Thumbnail
Name:
3361-varianten-voorschotregeli ...
Size:
355.6Kb
Format:
PDF
Description:
3361-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record