Show simple item record

dc.contributor.authorBuysse, W.
dc.contributor.authorPetersen, A.
dc.contributor.authorNauta, O.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2022-11-22T08:54:33Z
dc.date.available2022-11-22T08:54:33Z
dc.date.issued2022-11-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3222
dc.description.abstractHet belangrijkste doel van het jeugdstrafrecht is het terugdringen van recidive door het bevorderen van gedragsverandering. Om die gedragsverandering te bereiken en recidive te voorkomen is een bij de persoon passende interventie nodig volgens de principes van het Risk Need Responsivity (RNR)-model. De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) adviseert op basis van een strafonderzoek aan de Officier van Justitie (OvJ) en de rechter welke straf en welke gedragsinterventie binnen die straf passend is om recidive te voorkomen. Om de kenmerken van jongeren in kaart te brengen, wordt in de jeugdstrafrechtketen het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) gebruikt. Om duidelijkheid te verschaffen over hoe de toeleiding naar gedragsinterventies met behulp van het LIJ in de praktijk gebeurt, is het volgende door de DSP-groep onderzocht: In hoeverre sluiten de vanuit het LIJ gesuggereerde gedragsinterventies aan bij het risicoprofiel van jeugdige delinquenten? In hoeverre worden deze suggesties door de RvdK in zijn advisering overgenomen? In hoeverre worden de adviezen van de RvdK vervolgens bij het afdoen van strafzaken gevolgd door het Openbaar Ministerie (OM) en de rechter? INHOUD Inleiding Methodische verantwoording Van LIJ-suggestie naar raadsadvies Van advies naar eis en oplegging Persoonsgerichte aanpak Conclusie en discussie
dc.description.abstractThe main aim of the juvenile justice system is to reduce recidivism by promoting behavioural change. Achieving that behavioural change and preventing recidivism requires an intervention appropriate to the individual according to the principles of the Risk, Need, Responsivity model (RNR). Based on a criminal investigation, the Child Protection Board (in Dutch: Raad voor de Kinderbescherming or RvdK) advises the Public Prosecutor and the judge on which punishment and which behavioural intervention within that punishment is suitable to prevent recidivism. To identify the characteristics of young people, the National set of Instruments Juvenile Justice System (LIJ) is used in the juvenile justice chain. To shed light on how the referral to behavioural interventions using the LIJ takes place in practice, the following is investigated by the DSP-group: To what extent do the behavioural interventions suggested by the LIJ match the risk profile of juvenile offenders? To what extent are these suggestions adopted by the RvdK in its advice? To what extent are the recommendations of the RvdK subsequently followed by the Public Prosecution Office (in Dutch: Openbaar Ministerie or OM) and the judge when settling criminal cases?
dc.publisherDSP-groepnl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC rapport 3205nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2022/11/22/lij-draagt-bij-aan-persoonsgerichte-aanpak-jeugdcriminaliteit
dc.subjectGedragsinterventienl_NL
dc.subjectJeugdstrafrechtnl_NL
dc.subjectRecidivenl_NL
dc.subjectJeugdige delinquentennl_NL
dc.subjectRisicotaxatienl_NL
dc.subjectJeugdbeschermingsrapportagenl_NL
dc.subjectEffectiviteit en efficiencynl_NL
dc.subjectRisicojongerennl_NL
dc.titleToeleiding naar gedragsinterventies in de jeugdstrafrechtketennl_NL
dc.title.alternativeHet landelijk instrumentarium en de persoonsgerichte aanpaknl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3205nl_NL
html.description.abstractHet belangrijkste doel van het jeugdstrafrecht is het terugdringen van recidive door het bevorderen van gedragsverandering. Om die gedragsverandering te bereiken en recidive te voorkomen is een bij de persoon passende interventie nodig volgens de principes van het Risk Need Responsivity (RNR)-model.<P>De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) adviseert op basis van een strafonderzoek aan de Officier van Justitie (OvJ) en de rechter welke straf en welke gedragsinterventie binnen die straf passend is om recidive te voorkomen. Om de kenmerken van jongeren in kaart te brengen, wordt in de jeugdstrafrechtketen het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) gebruikt.<P></P>Om duidelijkheid te verschaffen over hoe de toeleiding naar gedragsinterventies met behulp van het LIJ in de praktijk gebeurt, is het volgende door de DSP-groep onderzocht:<OL><LI>In hoeverre sluiten de vanuit het LIJ gesuggereerde gedragsinterventies aan bij het risicoprofiel van jeugdige delinquenten? <LI> In hoeverre worden deze suggesties door de RvdK in zijn advisering overgenomen? <LI> In hoeverre worden de adviezen van de RvdK vervolgens bij het afdoen van strafzaken gevolgd door het Openbaar Ministerie (OM) en de rechter?</LI></OL><P><B>INHOUD</B><OL><LI>Inleiding<LI>Methodische verantwoording<LI>Van LIJ-suggestie naar raadsadvies<LI>Van advies naar eis en oplegging<LI>Persoonsgerichte aanpak<LI>Conclusie en discussie</LI></OL>nl_NL
html.description.abstractThe main aim of the juvenile justice system is to reduce recidivism by promoting behavioural change. Achieving that behavioural change and preventing recidivism requires an intervention appropriate to the individual according to the principles of the Risk, Need, Responsivity model (RNR).<P>Based on a criminal investigation, the Child Protection Board (in Dutch: Raad voor de Kinderbescherming or RvdK) advises the Public Prosecutor and the judge on which punishment and which behavioural intervention within that punishment is suitable to prevent recidivism. To identify the characteristics of young people, the National set of Instruments Juvenile Justice System (LIJ) is used in the juvenile justice chain.<P></P>To shed light on how the referral to behavioural interventions using the LIJ takes place in practice, the following is investigated by the DSP-group: <OL><LI> To what extent do the behavioural interventions suggested by the LIJ match the risk profile of juvenile offenders? <LI>To what extent are these suggestions adopted by the RvdK in its advice?<LI>To what extent are the recommendations of the RvdK subsequently followed by the Public Prosecution Office (in Dutch: Openbaar Ministerie or OM) and the judge when settling criminal cases?</LI></OL>en_GB
dc.contributor.institutionDSP-groepnl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityAmsterdamnl_NL
dc.title.englishReferral to behavioural interventions in the juvenile justice chain; national instruments and the personalized approach (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3205-toeleiding-naar-gedragsin ...
Size:
2.195Mb
Format:
PDF
Description:
3205-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3205-toeleiding-naar-gedragsin ...
Size:
810.9Kb
Format:
PDF
Description:
3205-sammenvatting
Thumbnail
Name:
3205-toeleiding-naar-gedragsin ...
Size:
791.3Kb
Format:
PDF
Description:
3205-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record