Show simple item record

dc.contributor.authorMatthys, J.
dc.contributor.authorSchuurman, B.
dc.contributor.authorPattyn, V.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2022-11-02T14:23:09Z
dc.date.available2022-11-02T14:23:09Z
dc.date.issued2022-11-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3216
dc.description.abstractDe centrale twee problemen die de aanleiding vormen van dit onderzoek zijn: Er is behoefte aan verduidelijking over het doel, de opzet en de uitvoering van verschillende vormen van evaluatieonderzoek. Er is behoefte aan een handreiking inzake de voorbereiding van het evalueren van beleid en wetgeving, aan de hand van de geïdentificeerde vormen van evaluatieonderzoek. Dit onderzoek beantwoordt drie onderzoeksvragen. De eerste is een preliminaire vraag die het mogelijk maakt om de handreiking vorm te geven. De tweede en derde onderzoeksvraag vormen samen de inhoud van de handreiking. Wat is de huidige kennis over de verschillende vormen van beleidsevaluaties? Hoe kunnen ex ante evaluaties vorm gegeven worden zodat zij het meest geschikt zijn voor de evaluatie van (voorgenomen) beleid en wetgeving binnen het NCTV-domein contraterrorisme? Op welke wijze kunnen binnen het contraterrorisme domein doelstellingen worden geoperationaliseerd, beoogde mechanismen worden geïdentificeerd en indicatoren worden onderscheiden? INHOUD Inleiding Vraag 1 IAK: Wat is de aanleiding Vraag 2 IAK: Wat is het probleem? Vraag 3 IAK: Wat rechtvaardigt overheidsinterventie? Vraag 4 IAK: Wie zijn betrokken? Vraag 5 IAK: Wat is het doel? Vraag 6 IAK: Wat is het beste instrument? Vraag 7 IAK: Wat zijn de gevolgen? Vervolgstappen: voorbereiding op latere evaluaties in de beleidscyclus Referenties Annex methoden en techtnieken Annex voorbeelden
dc.description.abstractThe two main issues that prompted this research are: There is a need for clarification on the purpose, design and implementation of various forms of evaluation research. There is a need for guidance on preparing for an evaluation of policy, based on the previously identified forms of evaluation research. This study answers three research questions. The first is a preliminary question that makes it possible to shape the manual. The second and third research questions together form the content of the manual. What is the current knowledge about the different forms of policy evaluation? How can ex ante evaluations be designed so that they are most suitable for the evaluation of (pro posed) policy and legislation within the NCTV domain of counterterrorism? How can objectives be operationalized within the counterterrorism domain, intended mechanisms identified and indicators distinguished?
dc.publisherUniversiteit Leiden - Institute of Security and Global Affairs (ISGA)nl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC rapport 3055nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2022/11/04/ex-ante-evaluatie-draagt-bij-aan-goed-onderbouwd-beleid
dc.subjectBeleidsevaluatienl_NL
dc.subjectContra-terrorismenl_NL
dc.subjectBeleidsinstrumentnl_NL
dc.subjectEvaluatieonderzoeknl_NL
dc.subjectOnderzoeksmethodenl_NL
dc.titleHandreiking ex ante evaluatie Contraterrorismebeleidnl_NL
dc.title.alternativeInstrumentarium voor de beleidsambtenaarnl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3055nl_NL
html.description.abstractDe centrale twee problemen die de aanleiding vormen van dit onderzoek zijn:<P><OL><LI> Er is behoefte aan verduidelijking over het doel, de opzet en de uitvoering van verschillende vormen van evaluatieonderzoek.<LI>Er is behoefte aan een handreiking inzake de voorbereiding van het evalueren van beleid en wetgeving, aan de hand van de geïdentificeerde vormen van evaluatieonderzoek.</LI></OL><P></P> Dit onderzoek beantwoordt drie onderzoeksvragen. De eerste is een preliminaire vraag die het mogelijk maakt om de handreiking vorm te geven. De tweede en derde onderzoeksvraag vormen samen de inhoud van de handreiking.<P><OL><LI>Wat is de huidige kennis over de verschillende vormen van beleidsevaluaties?<LI>Hoe kunnen ex ante evaluaties vorm gegeven worden zodat zij het meest geschikt zijn voor de evaluatie van (voorgenomen) beleid en wetgeving binnen het NCTV-domein contraterrorisme?<LI>Op welke wijze kunnen binnen het contraterrorisme domein doelstellingen worden geoperationaliseerd, beoogde mechanismen worden geïdentificeerd en indicatoren worden onderscheiden?</LI></OL><P></P><B>INHOUD</B><OL><LI>Inleiding<LI>Vraag 1 IAK: Wat is de aanleiding<LI>Vraag 2 IAK: Wat is het probleem?<LI>Vraag 3 IAK: Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?<LI>Vraag 4 IAK: Wie zijn betrokken?<LI>Vraag 5 IAK: Wat is het doel?<LI>Vraag 6 IAK: Wat is het beste instrument?<LI>Vraag 7 IAK: Wat zijn de gevolgen?<LI>Vervolgstappen: voorbereiding op latere evaluaties in de beleidscyclus<LI>Referenties<LI>Annex methoden en techtnieken<LI>Annex voorbeelden</LI></OL>nl_NL
html.description.abstractThe two main issues that prompted this research are:<OL><LI> There is a need for clarification on the purpose, design and implementation of various forms of evaluation research. <LI>There is a need for guidance on preparing for an evaluation of policy, based on the previously identified forms of evaluation research.</LI></OL><P></P> This study answers three research questions. The first is a preliminary question that makes it possible to shape the manual. The second and third research questions together form the content of the manual.<OL><LI> What is the current knowledge about the different forms of policy evaluation? <LI>How can ex ante evaluations be designed so that they are most suitable for the evaluation of (pro posed) policy and legislation within the NCTV domain of counterterrorism? <LI>How can objectives be operationalized within the counterterrorism domain, intended mechanisms identified and indicators distinguished?</LI></OL>en_GB
dc.contributor.institutionUniversiteit Leiden - Institute of Security and Global Affairs (ISGA)nl_NL
dc.contributor.institutionUniversiteit Leiden - Instituut Bestuurskundenl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityLeidennl_NL
dc.title.englishWith an open but critical view; creation of a manual for ex ante evaluation of counterterrorism policy (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3055-handreiking-ex-ante-evalu ...
Size:
537.6Kb
Format:
PDF
Description:
3055-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3055-handreiking-ex-ante-evalu ...
Size:
256.2Kb
Format:
PDF
Description:
3055-samenvatting
Thumbnail
Name:
3055-handreiking-ex-ante-evalu ...
Size:
254.4Kb
Format:
PDF
Description:
3055-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record