Show simple item record

dc.contributor.authorBeijersbergen, K.A.
dc.contributor.authorPiersma, T.W.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2022-09-19T11:29:58Z
dc.date.available2022-09-19T11:29:58Z
dc.date.issued2022-09-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3204
dc.description.abstractIn dit onderzoek is onderzocht in hoeverre de BORG-training effectief is in het terugdringen van de (huiselijk gewelds)recidive bij daders van partnergeweld en wat mogelijk succesvolle en minder succesvolle aspecten van de training zijn. De volgende onderzoeksvragen stonden centraal: Wat zijn de achtergrondkenmerken van de onderzoeksgroep? a. Wat zijn de dader-, strafzaak- en strafrechtelijke voorgeschiedeniskenmerken (zoals leeftijd, type huiselijk geweld en aantal eerdere strafzaken) van de onderzoeksgroep en in hoeverre zijn deze vergelijkbaar met die van de controlegroep? b. In hoeverre voldoet de onderzoeksgroep aan de BORG-selectiecriteria? c. Wat zijn de uitvoeringskenmerken van de BORG-training (zoals aanwezigheids-percentage, individuele of groepstraining en training voltooid of voortijdig beëindigd) bij de onderzoeksgroep? Hoe effectief is de BORG-training in het terugdringen van recidive? Meer specifiek: hoe verhoudt de recidive van de onderzoeksgroep zich tot de recidive van de controlegroep? Welke uitvoeringskenmerken van de BORG-training hangen samen met de kans op recidive, indien er gecorrigeerd is voor verschillen in dader-, strafzaak- en strafrechtelijke voorgeschiedeniskenmerken? Hoe kijken ex-BORG-deelnemers terug op de BORG-training en wat zijn voor hen de succes- en faalfactoren van de training?
dc.description.abstractThis study examined to what extent the BORG training programme has been effective in reducing (domestic violence) reoffending among perpetrators of intimate partner violence and what any potential successful and less successful aspects of the training programme may be. The following research questions were key to this study: What are the background characteristics of the BORG participants (research group)? a. What are the characteristics of the research group, in terms of the characteristics of the perpetrators, criminal cases and criminal histories (such as age, sex, type of domestic violence and number of previous criminal cases), and to what extent are these comparable to those of the control group? b. To what extent does the research group meet the BORG selection criteria? c. What are the execution characteristics of the BORG training programme (such as attendance percentage, individual or group training programme, and completed or prematurely terminated training programme) within the research group? How effective is the BORG training programme in reducing reoffending? More specifically: how does the recidivism of the research group relate to the recidivism of the control group? Which execution characteristics of the BORG training programme are related to the risk of recidivism, when correcting for perpetrator, criminal case and criminal history characteristics? How do former BORG participants reflect on the BORG training programme and what do they feel are the success and failure factors of the programme?
dc.publisherWODCnl_NL
dc.relation.ispartofseriesCahiers 2022-09nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2022/09/19/nog-veel-verbetering-mogelijk-in-gedragsinterventie-voor-daders-van-partnergeweldnl_NL
dc.subjectDelinquentennl_NL
dc.subjectEffectiviteit en efficiencynl_NL
dc.subjectEvaluatienl_NL
dc.subjectGedragsinterventienl_NL
dc.subjectHuiselijk geweldnl_NL
dc.subjectRecidivenl_NL
dc.subjectSlachtoffer/dadernl_NL
dc.subjectEvaluatieonderzoeknl_NL
dc.subjectOnderzoeksmethode
dc.subjectDaderkenmerk
dc.titleDe effectiviteit van de BORG-trainingnl_NL
dc.title.alternativeEen vergelijkend recidiveonderzoek onder daders van partnergeweldnl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project2773Gnl_NL
html.description.abstractIn dit onderzoek is onderzocht in hoeverre de BORG-training effectief is in het terugdringen van de (huiselijk gewelds)recidive bij daders van partnergeweld en wat mogelijk succesvolle en minder succesvolle aspecten van de training zijn.<P></P> <P>De volgende onderzoeksvragen stonden centraal:</P> <P><OL><LI> Wat zijn de achtergrondkenmerken van de onderzoeksgroep? <BR>a. Wat zijn de dader-, strafzaak- en strafrechtelijke voorgeschiedeniskenmerken (zoals leeftijd, type huiselijk geweld en aantal eerdere strafzaken) van de onderzoeksgroep en in hoeverre zijn deze vergelijkbaar met die van de controlegroep? <BR>b. In hoeverre voldoet de onderzoeksgroep aan de BORG-selectiecriteria? <BR>c. Wat zijn de uitvoeringskenmerken van de BORG-training (zoals aanwezigheids-percentage, individuele of groepstraining en training voltooid of voortijdig beëindigd) bij de onderzoeksgroep? <LI> Hoe effectief is de BORG-training in het terugdringen van recidive? Meer specifiek: hoe verhoudt de recidive van de onderzoeksgroep zich tot de recidive van de controlegroep? <LI> Welke uitvoeringskenmerken van de BORG-training hangen samen met de kans op recidive, indien er gecorrigeerd is voor verschillen in dader-, strafzaak- en strafrechtelijke voorgeschiedeniskenmerken? <LI> Hoe kijken ex-BORG-deelnemers terug op de BORG-training en wat zijn voor hen de succes- en faalfactoren van de training?</P></OL></LI>nl_NL
html.description.abstractThis study examined to what extent the BORG training programme has been effective in reducing (domestic violence) reoffending among perpetrators of intimate partner violence and what any potential successful and less successful aspects of the training programme may be.<P></P>The following research questions were key to this study:</P> <P><OL><LI> What are the background characteristics of the BORG participants (research group)? <BR>a. What are the characteristics of the research group, in terms of the characteristics of the perpetrators, criminal cases and criminal histories (such as age, sex, type of domestic violence and number of previous criminal cases), and to what extent are these comparable to those of the control group? <BR>b. To what extent does the research group meet the BORG selection criteria? <BR>c. What are the execution characteristics of the BORG training programme (such as attendance percentage, individual or group training programme, and completed or prematurely terminated training programme) within the research group? <LI> How effective is the BORG training programme in reducing reoffending? More specifically: how does the recidivism of the research group relate to the recidivism of the control group? <LI> Which execution characteristics of the BORG training programme are related to the risk of recidivism, when correcting for perpetrator, criminal case and criminal history characteristics? <LI> How do former BORG participants reflect on the BORG training programme and what do they feel are the success and failure factors of the programme?</OL></LI></P>en_GB
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityDen Haagnl_NL
dc.title.englishThe effectiveness of the BORG training programme: A comparative recidivism study conducted among perpetrators of intimate partner violence (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
Cahier 2022-9-volledige-tekst.pdf
Size:
1.699Mb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2022-09 volledige tekst
Thumbnail
Name:
Cahier 2022-9-samenvatting.pdf
Size:
283.1Kb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2022-09 samenvatting
Thumbnail
Name:
Cahier 2022-9-managementsamenv ...
Size:
210.8Kb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2022-09 managementsamen ...
Thumbnail
Name:
Cahier 2022-9-summary.pdf
Size:
282.7Kb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2022-09 summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record