Show simple item record

dc.contributor.authorRidderbos-Hovingh, Ch.
dc.contributor.authorBeukers, M.
dc.contributor.authorBergen, E. van
dc.contributor.authorKrol, E.
dc.contributor.authorWinter, H.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2022-09-14T11:29:19Z
dc.date.available2022-09-14T11:29:19Z
dc.date.issued2022-09-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3201
dc.description.abstractOp 24 april 2020 trad de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (Tijdelijke wet) in wer-king.1 Deze spoedwet treft enkele voorzieningen op het terrein van Justitie en Veiligheid (JenV) die noodzakelijk geacht werden in verband met de uitbraak van corona. Daarna zijn er nog aanvullingen gekomen in de Verzamelspoedwet COVID-19, in de Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 en in de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV. In deze wetgeving worden voor alle rechtsgebieden (strafrecht, bestuursrecht, privaatrecht) voorzieningen getroffen, veelal voor het waarborgen van de continuïteit van het rechtsverkeer tijdens de coronacrisis. Deze tijdelijke voorzieningen gelden tot het vervallen van de wet. Dit was in beginsel op 1 september 2020, maar de wet bevat mogelijkheden om de werkingsduur (van onderdelen) om de twee maanden te verlengen. De hoofdvraag in dit onderzoek luidt als volgt: In hoeverre en onder welke (juridische en praktische) condities kunnen (onderdelen van) voorzieningen van de tijdelijke COVID-19-wetgeving JenV omgezet worden in permanente regelingen? Doel van het onderzoek is inzichtelijk maken in hoeverre het juridisch mogelijk en volgens betrokkenen wenselijk is om (onderdelen van) voorzieningen van de tijdelijke COVID-19-wetgeving JenV in de rechtspleging en het notariaat om te zetten in permanente regelingen. INHOUD: Inleiding Mondelinge digitale behandeling in burgerlijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke procedures Elektronisch horen penitentiair beklag/beroep Mondelinge digitale behandeling in tuchtzaken Herstel verzuim hoger beroep in vreemdelingenzaken Verlenging termijn tenuitvoerlegging taakstraf Verlijden van akten Uitreiken van exploten Slotbeschouwing
dc.description.abstractOn 24 April 2020, the COVID-19 Justice and Security (JenV) (Interim Measures) Act entered into force.1 This Emergency Act contains a number of provisions within the domain of Justice and Security that were considered necessary in connection with the outbreak of corona. Later, additions were made in the COVID-19 Collective Emergency Act, in the Second COVID-19 Collective Emergency Act and in the COVID-19 SZW and JenV (temporary) Act. This legislation makes provisions for all areas of law (criminal law, administrative law, private law), mostly to ensure the continuity of legal transactions during the corona crisis. The aim of the research is to provide insight into the extent to which it is legally possible and desirable, according to those involved, to convert (parts of) the provisions of the temporary COVID-19 legislation JenV into permanent regulations in the judiciary and the notarial profession. The main question in this research reads as follows: To what extent and under what (legal and practical) conditions can (parts of) the provisions of the temporary COVID-19 legislation JenV be converted into permanent regulations?
dc.publisherPro Factonl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC rapport 3230nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2022/09/14/breed-draagvlak-voor-behoud-digitale-zittingen-in-de-rechtspraak
dc.subjectWet- en regelgevingnl_NL
dc.subjectEvaluatie van wetgevingnl_NL
dc.subjectEvaluatieonderzoeknl_NL
dc.subjectEpidemienl_NL
dc.subjectSnelheid van berechtingnl_NL
dc.subjectDigitaliseringnl_NL
dc.subjectElektronisch rechtsverkeernl_NL
dc.subjectDigitaal procederennl_NL
dc.subjectRechtsplegingnl_NL
dc.subjectStrafrechtsplegingnl_NL
dc.subjectStrafrechtsketennl_NL
dc.subjectCiviele ketennl_NL
dc.subjectCiviel procesnl_NL
dc.subjectBestuursrechtspraaknl_NL
dc.subjectRechtshulpnl_NL
dc.subjectEerlijk procesnl_NL
dc.subjectOpenbaarheidnl_NL
dc.subjectStrafprocesnl_NL
dc.subjectTuchtrechtnl_NL
dc.subjectVreemdelingenrechtspraaknl_NL
dc.subjectStraftenuitvoerleggingnl_NL
dc.subjectTaakstrafnl_NL
dc.subjectNotariaatnl_NL
dc.subjectAdvocatuurnl_NL
dc.subjectDeurwaardersnl_NL
dc.subjectKlachtrechtnl_NL
dc.subjectPenitentiair rechtnl_NL
dc.titleErvaringen met elementen uit de tijdelijke COVID-19-wetgeving Justitie en Veiligheidnl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3230nl_NL
html.description.abstractOp 24 april 2020 trad de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (Tijdelijke wet) in wer-king.1 Deze spoedwet treft enkele voorzieningen op het terrein van Justitie en Veiligheid (JenV) die noodzakelijk geacht werden in verband met de uitbraak van corona. Daarna zijn er nog aanvullingen gekomen in de Verzamelspoedwet COVID-19, in de Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 en in de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV. In deze wetgeving worden voor alle rechtsgebieden (strafrecht, bestuursrecht, privaatrecht) voorzieningen getroffen, veelal voor het waarborgen van de continuïteit van het rechtsverkeer tijdens de coronacrisis.<P> Deze tijdelijke voorzieningen gelden tot het vervallen van de wet. Dit was in beginsel op 1 september 2020, maar de wet bevat mogelijkheden om de werkingsduur (van onderdelen) om de twee maanden te verlengen.<P> De hoofdvraag in dit onderzoek luidt als volgt:<BR> In hoeverre en onder welke (juridische en praktische) condities kunnen (onderdelen van) voorzieningen van de tijdelijke COVID-19-wetgeving JenV omgezet worden in permanente regelingen?<P> Doel van het onderzoek is inzichtelijk maken in hoeverre het juridisch mogelijk en volgens betrokkenen wenselijk is om (onderdelen van) voorzieningen van de tijdelijke COVID-19-wetgeving JenV in de rechtspleging en het notariaat om te zetten in permanente regelingen.<BR> <B>INHOUD:</B> <OL><LI> Inleiding <LI> Mondelinge digitale behandeling in burgerlijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke procedures <LI> Elektronisch horen penitentiair beklag/beroep <LI> Mondelinge digitale behandeling in tuchtzaken <LI> Herstel verzuim hoger beroep in vreemdelingenzaken <LI> Verlenging termijn tenuitvoerlegging taakstraf <LI> Verlijden van akten <LI> Uitreiken van exploten <LI> Slotbeschouwing</OL></LI>nl_NL
html.description.abstractOn 24 April 2020, the COVID-19 Justice and Security (JenV) (Interim Measures) Act entered into force.1 This Emergency Act contains a number of provisions within the domain of Justice and Security that were considered necessary in connection with the outbreak of corona. Later, additions were made in the COVID-19 Collective Emergency Act, in the Second COVID-19 Collective Emergency Act and in the COVID-19 SZW and JenV (temporary) Act. This legislation makes provisions for all areas of law (criminal law, administrative law, private law), mostly to ensure the continuity of legal transactions during the corona crisis.<P> The aim of the research is to provide insight into the extent to which it is legally possible and desirable, according to those involved, to convert (parts of) the provisions of the temporary COVID-19 legislation JenV into permanent regulations in the judiciary and the notarial profession.<P> The main question in this research reads as follows:<BR>To what extent and under what (legal and practical) conditions can (parts of) the provisions of the temporary COVID-19 legislation JenV be converted into permanent regulations?en_GB
dc.contributor.institutionPro Factonl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityGroningennl_NL
dc.title.englishExperiences with elements of the COVID-19 Jus-tice and Security (Interim Measures) Act (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3230-ervaringen-met-elementen- ...
Size:
1.134Mb
Format:
PDF
Description:
3230-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3230-ervaringen-met-elementen- ...
Size:
407.7Kb
Format:
PDF
Description:
3230-samenvatting
Thumbnail
Name:
3230-ervaringen-met-elementen- ...
Size:
412.4Kb
Format:
PDF
Description:
3230-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record