Show simple item record

dc.contributor.authorBurger, A.M.
dc.contributor.authorKogel, C.H. de
dc.contributor.authorRee, J.J. van der (medew.)
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2022-09-13T12:06:57Z
dc.date.available2022-09-13T12:06:57Z
dc.date.issued2022-09-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3199
dc.description.abstractSinds 1 januari 2019 is de Wet forensische zorg (Wfz) van kracht. Artikel 2.3 van de Wfz, het zogeheten schakelartikel waarmee de strafrechter de mogelijkheid krijgt om een civiele machtiging af te geven, is gelijktijdig met de civiele zorgwetten de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) op 1 januari 2020 in werking getreden. Met de Wfz beoogt de wetgever een kader te bieden voor de wijziging van het forensische zorgstelsel. Deze stelselwijziging werd reeds vanaf 2008 doorgevoerd. Ten behoeve van de evaluatie van de Wfz wordt in dit rapport de beleidstheorie van de Wfz gereconstrueerd en geëvalueerd. De nadruk bij deze reconstructie ligt op de door de wetgever beoogde doelstellingen en veronderstelde werkzame mechanismen van de Wfz. De onderzoeksvragen luiden: Binnen welke maatschappelijke en historische context is het wetsvoorstel voor de Wfz geïntroduceerd en door welke maatschappelijke veranderingen heeft het verder vorm gekregen? Hoe ziet de beleidstheorie van de Wfz eruit? a. Wat zijn de belangrijkste doelen van de Wfz? b. Wat zijn de veronderstelde werkzame mechanismen van waaruit de doelen van de Wfz behaald zouden moeten worden? Wat kan er gezegd worden over de onderbouwing van de beleidstheorie, de beschikbaarheid van benodigde randvoorwaarden en de afstemming met andere wetgeving? Welke concrete indicatoren kunnen uit de planevaluatie afgeleid worden die in de proces- en doelbereikingsevaluatie ingezet kunnen worden om inzicht te geven in de mate waarin (tussen)doelen van de Wfz worden bereikt? INHOUD: Inleiding en Methoden Beknopte wetsgeschiedenis Doelen en uitgangspunten van de Wet forensische zorg Patiënt op de juiste plek Voldoende forensische zorg Kwalitatief goede forensische zorg Verbetering aansluiting forensische en curatieve zorg Discussie en conclusie
dc.description.abstractThe Forensic care act (Dutch: Wet forensische zorg or Wfz, hereafter called Wfz) came into force on January 1st 2019. Section 2.3 of the Wfz, which provides a link between the Wfz and the Compulsory mental healthcare act (Dutch: Wet verpichte geestelijke gezondheidszorg or Wvggz) and the Care and compulsion act (Dutch: Wet zorg en dwang or Wzd) came into force on January 1st 2020. The Wfz is meant to provide a framework for changes made to forensic healthcare system that were enacted in 2008. Research questions The research questions are as follows: 1. Within what societal and historical context was the bill for the Wfz introduced and by what societal changes did it later take shape? 2. How does the policy theory of the Wfz look? a. What are the most important goals of the Wfz? b. What are the presumed working mechanisms of the Wfz? 3. What can be said about the substantiation of the policy theory, the availability of required preconditions and the coordination with other legislation? 4. What specific indicators can be extracted from the reconstruction of the policy theory that can be used in future research regarding the use of the Wfz in practice or the goal attainment of the Wfz?
dc.publisherWODCnl_NL
dc.relation.ispartofseriesCahiers 2022-04nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2022/09/13/theoretische-basis-wet-forensische-zorg-tegen-het-licht-gehouden
dc.subjectForensische zorgnl_NL
dc.subjectEvaluatieonderzoeknl_NL
dc.subjectEvaluatie van wetgevingnl_NL
dc.subjectBeleidsevaluatienl_NL
dc.subjectRechtspositienl_NL
dc.subjectPsychisch gestoorde delinquentennl_NL
dc.subjectPlaatsing in psychiatrisch ziekenhuisnl_NL
dc.subjectPatientennl_NL
dc.subjectIsd-maatregelnl_NL
dc.subjectBehandelingnl_NL
dc.subjectKwalteitszorgnl_NL
dc.subjectEffectiviteit en efficiencynl_NL
dc.subjectGeestelijke gezondheidszorgnl_NL
dc.subjectInformatievoorzieningnl_NL
dc.subjectBeveiligingnl_NL
dc.subjectFinancieringnl_NL
dc.titlePlanevaluatie Wet forensische zorgnl_NL
dc.title.alternativeReconstructie en evaluatie van de beleidstheorienl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3105anl_NL
html.description.abstractSinds 1 januari 2019 is de Wet forensische zorg (Wfz) van kracht. Artikel 2.3 van de Wfz, het zogeheten schakelartikel waarmee de strafrechter de mogelijkheid krijgt om een civiele machtiging af te geven, is gelijktijdig met de civiele zorgwetten de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) op 1 januari 2020 in werking getreden. Met de Wfz beoogt de wetgever een kader te bieden voor de wijziging van het forensische zorgstelsel. Deze stelselwijziging werd reeds vanaf 2008 doorgevoerd.<P> Ten behoeve van de evaluatie van de Wfz wordt in dit rapport de beleidstheorie van de Wfz gereconstrueerd en geëvalueerd. De nadruk bij deze reconstructie ligt op de door de wetgever beoogde doelstellingen en veronderstelde werkzame mechanismen van de Wfz.<P> De onderzoeksvragen luiden: <OL><LI>Binnen welke maatschappelijke en historische context is het wetsvoorstel voor de Wfz geïntroduceerd en door welke maatschappelijke veranderingen heeft het verder vorm gekregen? <LI> Hoe ziet de beleidstheorie van de Wfz eruit?<BR> a. Wat zijn de belangrijkste doelen van de Wfz? <BR> b. Wat zijn de veronderstelde werkzame mechanismen van waaruit de doelen van de Wfz behaald zouden moeten worden? <LI>Wat kan er gezegd worden over de onderbouwing van de beleidstheorie, de beschikbaarheid van benodigde randvoorwaarden en de afstemming met andere wetgeving? <LI> Welke concrete indicatoren kunnen uit de planevaluatie afgeleid worden die in de proces- en doelbereikingsevaluatie ingezet kunnen worden om inzicht te geven in de mate waarin (tussen)doelen van de Wfz worden bereikt?</OL></LI><P> <B>INHOUD:</B> <OL><LI> Inleiding en Methoden <LI> Beknopte wetsgeschiedenis <LI> Doelen en uitgangspunten van de Wet forensische zorg <LI> Patiënt op de juiste plek <LI> Voldoende forensische zorg <LI> Kwalitatief goede forensische zorg <LI> Verbetering aansluiting forensische en curatieve zorg <LI> Discussie en conclusie</OL></LI>nl_NL
html.description.abstractThe Forensic care act (Dutch: Wet forensische zorg or Wfz, hereafter called Wfz) came into force on January 1st 2019. Section 2.3 of the Wfz, which provides a link between the Wfz and the Compulsory mental healthcare act (Dutch: Wet verpichte geestelijke gezondheidszorg or Wvggz) and the Care and compulsion act (Dutch: Wet zorg en dwang or Wzd) came into force on January 1st 2020. The Wfz is meant to provide a framework for changes made to forensic healthcare system that were enacted in 2008.<P><B>Research questions</B> The research questions are as follows:<BR> 1. Within what societal and historical context was the bill for the Wfz introduced and by what societal changes did it later take shape?<BR> 2. How does the policy theory of the Wfz look?<BR> a. What are the most important goals of the Wfz?<BR> b. What are the presumed working mechanisms of the Wfz?<BR> 3. What can be said about the substantiation of the policy theory, the availability of required preconditions and the coordination with other legislation?<BR> 4. What specific indicators can be extracted from the reconstruction of the policy theory that can be used in future research regarding the use of the Wfz in practice or the goal attainment of the Wfz?en_GB
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityDen Haagnl_NL
dc.title.englishProgram evaluation for the Forensic care act; reconstruction and evaluation of policy theory (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
Cahier-2022-04-volledige-tekst.pdf
Size:
1.426Mb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2022-4 volledige tekst
Thumbnail
Name:
Cahier-2022-04-samenvatting.pdf
Size:
272.5Kb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2022-4 samenvatting
Thumbnail
Name:
Cahier-2022-04-summary.pdf
Size:
267.0Kb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2022-4 summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record