Show simple item record

dc.contributor.authorGestel, B. van
dc.contributor.authorKouwenberg, R.F.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2022-01-12T23:06:11Z
dc.date.available2022-01-12T23:06:11Z
dc.date.issued2021-12-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3136
dc.description.abstractHoewel liquidaties geen nieuw fenomeen zijn in Nederland, bleek uit een verkennende studie van het WODC uit 2017 dat de werkwijze bij deze moordaanslagen aan verandering onderhevig is (zie link hiernaast). Uit de studie kwam onder andere naar voren dat de beschikbaarheid van nieuwe groepen schutters en nieuwe middelen leidt tot een aantal stijlaanpassingen. Enerzijds werd een proces van professionalisering gesignaleerd bij de voorbereiding van liquidaties, waarbij gebruik werd gemaakt van nieuwe technologische middelen. Anderzijds werd een ruwere werkwijze gesignaleerd bij de uitvoering van liquidaties, die werd toegeschreven aan een ruime beschikbaarheid van zware vuurwapens in Nederland en aan een ruime beschikbaarheid van een nieuwe onervaren schutters. De centrale probleemstelling luidt: Welke recente ontwikkelingen doen zich voor ten aanzien van het fenomeen liquidaties, volgens sleutelinformanten van politie en justitie? Bij recente ontwikkelingen is gekeken naar achtergrond, motieven, betrokken actoren en de uitvoering (modus operandi) van liquidaties. 1. Inleiding 2. Definities 3. Achtergrond en criminele context 4. Aantal liquidaties 5. Verbreding van excessief geweld 6. Taakverdeling, aansturing en gevolgen van nieuwe technologie 7. Slotbeschouwingnl_NL
dc.description.abstractAlthough contract killings are not a new phenomenon in the Netherlands, an exploratory study in 2017 showed that the methods used in these assassinations are constantly changing. One of the findings of the study was that the availability of new groups of hitmen and new means are leading to a number of changes in modus operandi. On the one hand, a process of professionalisation was identified in terms of preparations for contract killings, involving the use of the latest technological resources. On the other hand, it was established that coarser methods are being used for the actual shootings, which was attributed to the abundance of heavy firearms available in the Netherlands and of new, inexperienced hitmen. The key question was as follows: What recent developments can be identified in relation to the phenomenon of contract killings according to officers in the police and judiciary? For recent developments, we looked at the background, motives, individuals involved and modus operandi of contract killings.en_GB
dc.publisherWODCnl_NL
dc.relation.ispartofseriesCahiers 2021-27nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2022/01/13/verkenning-ontwikkelingen-liquidaties-in-nederlandnl_NL
dc.relation.urlhttps://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/185nl_NL
dc.subjectLiquidatienl_NL
dc.subjectGeorganiseerde criminaliteitnl_NL
dc.subjectModus operandinl_NL
dc.subjectDaderkenmerknl_NL
dc.subjectDelinquentennl_NL
dc.subjectWapengebruiknl_NL
dc.subjectCriminele groeperingnl_NL
dc.subjectMisdaadanalysenl_NL
dc.subjectSlachtoffersnl_NL
dc.subjectDrughandelnl_NL
dc.subjectGeweldgebruiknl_NL
dc.subjectSociaal netwerknl_NL
dc.subjectLeeftijdnl_NL
dc.subjectTelecommunicatienl_NL
dc.titleTweede verkennende studie Liquidatiesnl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3022cnl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityDen Haagnl_NL
dc.title.englishContract killings in the Netherlands - second exploratory studynl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
Cahier-2021-27-volledige-tekst.pdf
Size:
716.7Kb
Format:
PDF
Description:
3022c-volledige tekst
Thumbnail
Name:
Cahier-2021-27-samenvatting.pdf
Size:
202.7Kb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2021-27 samenvatting
Thumbnail
Name:
Cahier-2021-27-summary.pdf
Size:
211.6Kb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2021-27-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record