Show simple item record

dc.contributor.authorKogel, C.H. de
dc.contributor.authorRee, J.J. van der
dc.contributor.authorBurger, A.M.
dc.contributor.authorOosterhuis, V. (medew.)
dc.contributor.authorMarel, M. van der (medew.)
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2021-12-16T14:38:35Z
dc.date.available2021-12-16T14:38:35Z
dc.date.issued2021-12-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3131
dc.description.abstractSection 2.3 of the Forensic care act (Dutch: Wet forensische zorg or Wfz, hereafter called Section 2.3 Wfz) came into force on January 1st 2020, one year after the other sections of the Wfz were implemented, and simultaneously with the implementation of the Compulsory mental healthcare act (Dutch: Wet verplichte geestelijke gezondheids-zorg or Wvggz) and the Care and compulsion act (Dutch: Wet zorg en dwang or Wzd). The intention of section 2.3 Wfz is to improve the link between the forensic and civil mental healthcare system, with the goal of improving the continuity of mental health care during and after patients’ trajectories within the criminal justice system. Section 2.3 Wfz provides the criminal court judge with the opportunity to issue a care authorization for compulsory mental healthcare as outlined in the Wvggz, or a court authorization as outlined in the Wzd. The criminal court judge can do so either at the request of the public prosecutor or ex officio.
dc.description.abstractArtikel 2.3 van de Wet forensische zorg (Wfz) is per 1 januari 2020 in werking getreden, een jaar na inwerkingtreding van de overige delen van de Wfz en gelijktijdig met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Met dit zogeheten schakelartikel wordt beoogd de forensische en reguliere zorg beter op elkaar aan te laten sluiten, met als doel om de continuïteit van zorg tijdens en na afloop van het strafrechtelijk kader te versterken. Artikel 2.3 Wfz biedt de strafrechter de mogelijkheid om, op verzoek van de officier van justitie of ambtshalve, een civielrechtelijke machtiging voor verplichte zorg volgens de Wvggz of de Wzd af te geven. Het doel van het onderzoek is om een beeld te geven van de werking van artikel 2.3 Wfz in de eerste anderhalf jaar na inwerkingtreding. Daartoe onderzoeken wij de toepassing van artikel 2.3 Wfz en de ervaringen van ketenpartners met dit artikel. De onderzoeksvragen luiden: 1 Hoe vaak is artikel 2.3 Wfz in de eerste anderhalf jaar na inwerkingtreding toegepast? 2 Welke ervaringen hebben ketenpartners met artikel 2.3 Wfz gedurende de eerste anderhalf jaar na inwerkingtreding? INHOUD: 1. Inleiding en methoden 2. Artikel 2.3 Wet forensische zorg 3. Artikel 2.3 Wfz in cijfers 4. Doelgroep zorgmachtiging artikel 2.3 Wfz 5. Voorbereiding zorgmachtiging artikel 2.3 Wfz 6. Uitvoering zorgmachtiging artikel 2.3 Wfz 7. Artikel 2.3 Wfz in combinatie met de Wzd 8. Slothoofdstuk
dc.publisherWODCnl_NL
dc.relation.ispartofseriesCahiers 2021-29nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/12/16/artikel-2.3-wfz-draagt-nog-beperkt-bij-aan-betere-aansluiting-forensische-en-reguliere-zorg
dc.subjectEvaluatie van wetgevingnl_NL
dc.subjectForensische zorgnl_NL
dc.subjectPlaatsing in psychiatrisch ziekenhuisnl_NL
dc.subjectPsychisch gestoorde gedetineerdennl_NL
dc.subjectWet- en regelgevingnl_NL
dc.subjectMachtigingnl_NL
dc.subjectVerzoekschriftnl_NL
dc.subjectPlaatsing in inrichtingnl_NL
dc.subjectGeestelijke gezondheidszorgnl_NL
dc.subjectDwangopnamenl_NL
dc.titleArtikel 2.3 Wet forensische zorg in de praktijknl_NL
dc.title.alternativeToepassing en ervaringen van ketenpartners in de eerste anderhalf jaar na inwerkingtredingnl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3105bnl_NL
html.description.abstractSection 2.3 of the Forensic care act (Dutch: Wet forensische zorg or Wfz, hereafter called Section 2.3 Wfz) came into force on January 1st 2020, one year after the other sections of the Wfz were implemented, and simultaneously with the implementation of the Compulsory mental healthcare act (Dutch: Wet verplichte geestelijke gezondheids-zorg or Wvggz) and the Care and compulsion act (Dutch: Wet zorg en dwang or Wzd). The intention of section 2.3 Wfz is to improve the link between the forensic and civil mental healthcare system, with the goal of improving the continuity of mental health care during and after patients’ trajectories within the criminal justice system. Section 2.3 Wfz provides the criminal court judge with the opportunity to issue a care authorization for compulsory mental healthcare as outlined in the Wvggz, or a court authorization as outlined in the Wzd. The criminal court judge can do so either at the request of the public prosecutor or ex officio.en_GB
html.description.abstractArtikel 2.3 van de Wet forensische zorg (Wfz) is per 1 januari 2020 in werking getreden, een jaar na inwerkingtreding van de overige delen van de Wfz en gelijktijdig met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Met dit zogeheten schakelartikel wordt beoogd de forensische en reguliere zorg beter op elkaar aan te laten sluiten, met als doel om de continuïteit van zorg tijdens en na afloop van het strafrechtelijk kader te versterken. Artikel 2.3 Wfz biedt de strafrechter de mogelijkheid om, op verzoek van de officier van justitie of ambtshalve, een civielrechtelijke machtiging voor verplichte zorg volgens de Wvggz of de Wzd af te geven. Het doel van het onderzoek is om een beeld te geven van de werking van artikel 2.3 Wfz in de eerste anderhalf jaar na inwerkingtreding. Daartoe onderzoeken wij de toepassing van artikel 2.3 Wfz en de ervaringen van ketenpartners met dit artikel. De onderzoeksvragen luiden: 1 Hoe vaak is artikel 2.3 Wfz in de eerste anderhalf jaar na inwerkingtreding toegepast? 2 Welke ervaringen hebben ketenpartners met artikel 2.3 Wfz gedurende de eerste anderhalf jaar na inwerkingtreding? <P></P><b>INHOUD:</b> 1. Inleiding en methoden 2. Artikel 2.3 Wet forensische zorg 3. Artikel 2.3 Wfz in cijfers 4. Doelgroep zorgmachtiging artikel 2.3 Wfz 5. Voorbereiding zorgmachtiging artikel 2.3 Wfz 6. Uitvoering zorgmachtiging artikel 2.3 Wfz 7. Artikel 2.3 Wfz in combinatie met de Wzd 8. Slothoofdstuknl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityDen Haagnl_NL
dc.title.englishSection 2.3 of the Dutch Forensic care act in practice; application and experiences of professionals during the first one and a half year the section was in effect (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
Cahier 2021-29-volledige-tekst ...
Size:
1.766Mb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2021-29-volledige tekst
Thumbnail
Name:
Cahier 2021-29-erratum.pdf
Size:
121.8Kb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2021-29-erratum
Thumbnail
Name:
Cahier 2021-29-samenvatting-nw.pdf
Size:
269.2Kb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2021-29-samenvatting
Thumbnail
Name:
Cahier 2021-29-summary-nw.pdf
Size:
270.3Kb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2021-29-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record