Show simple item record

dc.contributor.authorHoekstra, M.S.
dc.contributor.authorBak, R.R. den
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2021-12-13T11:11:28Z
dc.date.available2021-12-13T11:11:28Z
dc.date.issued2021-12-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3128
dc.description.abstractDit onderzoek heeft tot doel om een overzicht te geven van de inzet van herstel-gerichte interventies in detentie voor zowel volwassenen als jeugdigen. Een eerdere inventarisatie liet een groot aanbod van dergelijke interventies zien, maar het is onduidelijk in hoeverre hier in de praktijk gebruik van wordt gemaakt en hoe deze interventies worden gewaardeerd door de betrokken professionals. Inzet van herstelgerichte interventies sluit aan bij het streven van DJI naar slachtoffer- en herstelgerichte detentie. Herstel in een detentiecontext kan bestaan uit bemiddeld contact tussen gedetineerde verdachten of daders en hun slachtoffer(s), maar omvat ook dadergerichte interventies zoals cursussen die gericht zijn op bewustwording en het nemen van verantwoordelijkheid (ook bekend als zelfherstel) en interventies gericht op herstel met het netwerk van de gedetineerde. Al deze interventies worden in dit onderzoek meegenomen. De volgende drie onderzoeksvragen staan in het onderzoek centraal: 1. Hoe is herstel in detentie georganiseerd? 2. Welke herstelgerichte interventies zijn in detentie beschikbaar voor volwassenen en jeugdigen en wat houden deze in? 3. Hoe kijken betrokken professionals aan tegen de inzet van herstelgerichte interventies? INHOUD: 1. Inleiding, 2. Literatuuroverzicht, 3. Beleid en organisatie van herstelgerichte detentie in de penitentiaire inrichtingen, 4. Herstelgerichte interventies in penitentiaire inrichtingen, 5. Herstelgerichte detentie in justitiële jeugdinrichtingen, 6. Conclusie.nl_NL
dc.description.abstractThis study aims to give an overview of policies on and use of restorative justice (RJ) in detention for both adult and juvenile detainees. The use of restorative interventions is in line with the Dutch Custodial Institutions Agency’s (DJI) goal of victim-oriented and restorative detention. RJ in a detention context might consist of mediated contact between incarcerated suspects or offenders and their victim(s), but also includes offender-focused interventions such as courses aimed at raising awareness and taking responsibility (also known as self-restoration), and interventions aimed at restoring the relationship with the offender’s network. All these interventions are included in this study. The following three research questions are central to this study: 1. How is restorative justice organised in detention? 2. Which restorative interventions are available for adults and juveniles, and what do they entail? 3. How do the professionals involved view the use of restorative interventions?en_GB
dc.publisherWODCnl_NL
dc.relation.ispartofseriesCahiers 2021-26nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/12/13/herstel-nog-geen-structureel-onderdeel-van-detentienl_NL
dc.subjectBemiddelingnl_NL
dc.subjectGeschillenbeslechtingnl_NL
dc.subjectConfrontatie dader/slachtoffernl_NL
dc.subjectHerstelrechtnl_NL
dc.subjectGedetineerden
dc.subjectJeugdige gedetineerden
dc.titleHerstel in detentienl_NL
dc.title.alternativeBeleid en interventiesnl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3127bnl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityDen Haagnl_NL
dc.title.englishRestorative justice in detention in the Netherlands; an overview of policies and interventions (full text only available in Dutch)


Files in this item

Thumbnail
Name:
Cahier 2021-26-volledige-tekst.pdf
Size:
1.269Mb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2021-26-volledige tekst
Thumbnail
Name:
Cahier 2021-26-3127-samenvatti ...
Size:
431.8Kb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2021-26-samenvatting
Thumbnail
Name:
Cahier 2021-26-3127-summary.pdf
Size:
434.3Kb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2021-26-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record