Show simple item record

dc.contributor.authorBuysse, W.
dc.contributor.authorPiepers, N.
dc.contributor.authorSwami-Persaud, A.
dc.contributor.authorMeijer, S. (medew.)
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2021-10-29T14:07:00Z
dc.date.available2021-10-29T14:07:00Z
dc.date.issued2021-10-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3117
dc.description.abstractEen nieuwe wet die langdurig toezicht, behandeling en monitoring van ex-gedetineerden en tbs-gestelden regelt – de Wet langdurig toezicht trad op 1 januari 2018 volledig in werking. Een deel van de Wlt was al in 2017 in werking getreden. Het doel van de Wlt is het terugdringen van recidive en het vergroten van de maatschappelijke veiligheid door effectiever toezicht te houden op zeden- en zware geweldsdelinquenten en tbs-gestelden (Kamerstukken II 2013/14, 33816, nr. 3, p. 1) . Met effectiever toezicht wil de wetgever bijdragen aan de belangrijkste doelen van het nieuwe stelsel van forensische zorg, namelijk herstel van de patiënt en de verdere vermindering van recidive ten behoeve van de veiligheid van de maatschappij (Kamerstukken II 2013/14, 33 816, nr. 3, p.10). In deze procesevaluatie staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Hoe is de implementatie van de Wlt verlopen, hoe verloopt de uitvoering van onderdelen van de Wlt en hoe ervaren de betrokkenen (ketenpartners en gedetineerden) de nieuwe mogelijkheden/ instrumenten die de wet biedt? INHOUD: 1. Inleiding 2. Implementatie 3. Ongemaximeerde 'voorwaardelijke beëindiging' in de praktijk 4. Proeftijd 'voorwaardelijke invrijheidstelling' in de praktijk 5. Gedragsbeïnvloedende en Vrijheidsbeperkende maatregel in de praktijk 6. Conclusies en aanbevelingennl_NL
dc.description.abstractIn 2018, a new law – the Law on Long-Term Supervision (LLTS) (Wet langdurig toezicht; Wlt) – came into force in the Netherlands that allows long-term supervision, treatment and monitoring of sex offenders and serious violent offenders. In doing so, the legislator wants to reduce recidivism and increase social safety. The LLTS is monitored annually. Part of this research program is a process evaluation that provides insight into the implementation of this law, the effectuation of sections of the law, and the chain partners' first experiences.en_GB
dc.publisherDSP-groepnl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC rapport 3125anl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/10/29/bekendheid-wet-langdurig-toezicht-blijft-achternl_NL
dc.relation.urlhttps://www.wodc.nl/onderzoek-in-uitvoering/wetsevaluaties/evaluatie-wet-langdurig-toezichtnl_NL
dc.subjectEvaluatie van wetgevingnl_NL
dc.subjectTbsnl_NL
dc.subjectTbs-gesteldennl_NL
dc.subjectResocialisatienl_NL
dc.subjectEx-gedetineerdennl_NL
dc.subjectIntensief reclasseringstoezichtnl_NL
dc.subjectZedendelictnl_NL
dc.subjectGewelddelictnl_NL
dc.subjectGevaarlijke delinquentennl_NL
dc.subjectDelinquentennl_NL
dc.subjectRisicotaxatienl_NL
dc.subjectVoorwaardelijke invrijheidstellingnl_NL
dc.subjectVerlof van gedetineerdennl_NL
dc.subjectWet- en regelgevingnl_NL
dc.titleWet langdurig toezicht - Procesevaluatienl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3125anl_NL
dc.contributor.institutionDSP-groepnl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityAmsterdamnl_NL
dc.title.englishLaw on long-term supervision - Process evaluation (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3125a-wet-langdurig-toezicht-p ...
Size:
1.599Mb
Format:
PDF
Description:
3125a - volledige tekst
Thumbnail
Name:
3125a-wet-langdurig-toezicht-p ...
Size:
692.0Kb
Format:
PDF
Description:
3125a -samenvatting
Thumbnail
Name:
3125a-wet-langdurig-toezicht-p ...
Size:
704.9Kb
Format:
PDF
Description:
3125a - summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record