Show simple item record

dc.contributor.authorFrerks, G.
dc.contributor.authorEckeveld, M. van
dc.contributor.authorKoeleman, S.
dc.contributor.authorKool, M.
dc.contributor.authorPalm, T.
dc.contributor.authorSanders, D.
dc.contributor.authorVane, E.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2021-10-14T17:28:24Z
dc.date.available2021-10-14T17:28:24Z
dc.date.issued2021-10-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3111
dc.description.abstractDe doelstelling van het onderhavige onderzoek is om een eerste literatuurscan te maken van het wetenschappelijke onderzoeksveld van statelijke dreigingen, de onderwerpen die daarbinnen aan de orde komen, de onderbelichte onderwerpen waarvan wordt gesuggereerd dat zij meer aandacht verdienen en de status van de literatuur (omvang en zo mogelijk kwaliteit). In dit onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 1. Welke onderwerpen op het gebied van statelijke dreigingen zijn volgens de onderzoekers in welke mate van belang, in welke mate onderzocht, en met welke kwaliteit? 2. Vallen deze onderwerpen binnen het aandachtsgebied van de NCTV? 3. Hoe kunnen deze onderwerpen in fase 2 worden onderzocht? 4. Welke onderzoeksvragen voor fase 2 komen naar voren? Het onderzoek in uitgevoerd in drie stappen: selectie, screening en analyse van de literatuur. In totaal zijn 2905 wetenschappelijke artikelen afkomstig uit 19 tijdschriften en 29 special issues gescreend hetgeen 1000 artikelen opleverde die relevante informatie over statelijke dreigingen bevatten. Deze artikelen zijn verder geanalyseerd op dreigingssubject, -object en -mechanisme. INHOUD: 1. Inleiding, probleemstelling en onderzoeksvragen 2. Methode van onderzoek en werkwijze 3. Hoofdbevindingen 4. Beantwoording van de onderzoeksvragen 5. Deelstudies Dreigingsmechanismennl_NL
dc.description.abstractThe purpose of this research is to conduct a first literature scan of the academic field on state threats: the topics that are covered, those which are underexposed and deserve more attention, and the state of the literature (size and quality). In this research report, the following research questions are answered: 1. Which subjects in the area of state threats are according to the researchers relevant and studied – to what extent and with what quality? 2. Do the topics fall under the domain described by the NCTV? 3. How can these research questions be examined during phase 2? 4. Which research questions emerge for phase 2? The research was conducted in three steps: selection, screening and analysis of the literature. In total, 2905 academic article from 19 journals and 29 special issues were screened, resulting in 1000 articles with relevant information on state threats. Subsequently the articles were analysed in terms of the threat subject, threat object and threat mechanism.en_GB
dc.publisherWar Studies Research Center – Faculteit Militaire Wetenschappen, Nederlandse Defensie Academienl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 3148nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/10/14/wetenschappelijke-kennis-over-statelijke-dreigingen-in-kaart-gebrachtnl_NL
dc.subjectBedreigingsanalysenl_NL
dc.subjectDreigingsniveaunl_NL
dc.subjectNationale veiligheidnl_NL
dc.subjectInternationale criminaliteitnl_NL
dc.subjectPreventiebeleidnl_NL
dc.subjectRadicaliseringnl_NL
dc.subjectRisicoanalysenl_NL
dc.subjectTerrorismebestrijdingnl_NL
dc.subjectTechnologische ontwikkelingnl_NL
dc.subjectVeiligheidnl_NL
dc.subjectSpionage
dc.subjectChemisch wapen
dc.subjectEnergie
dc.subjectOntwikkelingssamenwerking
dc.subjectBedrijfsgeheim
dc.titleState-of-the-art onderzoek Statelijke Dreigingennl_NL
dc.title.alternativeEindrapportnl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3148nl_NL
dc.contributor.institutionWar Studies Research Center – Faculteit Militaire Wetenschappen, Nederlandse Defensie Academienl_NL
dc.contributor.institutionMinisterie van Defensienl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.title.englishState-of-the-art research State Threats (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3148-state-of-the-art-onderzoe ...
Size:
1.179Mb
Format:
PDF
Description:
3148-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3148-state-of-the-art-onderzoe ...
Size:
999.0Kb
Format:
PDF
Description:
3148-samenvatting
Thumbnail
Name:
3148-state-of-the-art-onderzoe ...
Size:
991.3Kb
Format:
PDF
Description:
3148-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record