Show simple item record

dc.contributor.authorKorf, W.
dc.contributor.authorNijhof, W.
dc.contributor.authorRij, C. van
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2021-10-13T15:14:50Z
dc.date.available2021-10-13T15:14:50Z
dc.date.issued2021-10-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3110
dc.description.abstractIn the event of a disaster or crisis, the government has a duty to provide information to citizens about the origin, extent and consequences of the disaster or crisis threatening or affecting an area, as well as the course of action to be followed. This duty lies with the mayor or, in case of a scaled-up situation, the chairman of the safety region. To meet this obligation, it is necessary to alert and inform as many citizens as possible. Currently, two national systems can be deployed in case of a disaster or crisis: the WAS (Emer-gency Alert and Warning System) and NL-Alert. In addition, the local/regional authority has other crisis communication resources at its disposal, such as local/regional disaster channels on radio and TV, the pub-lic information number 0800-1351, www.crisis.nl, own websites, social media and/or sound trucks. The purpose of the study is to provide insight into the added value of the WAS within the set of crisis communication tools. This includes the financial consequences of the intended phasing out of the WAS and the consequences for the provision of information concerning disasters and crises.
dc.description.abstractDe overheid heeft de plicht om, in geval van een ramp of crisis, de burger informatie te verschaffen over de oorsprong, de omvang en de gevolgen van de ramp of crisis die een gebied bedreigt of treft, alsmede over de daarbij te volgen gedragslijn. Om aan deze verplichting te voldoen, is het noodzakelijk zoveel mogelijk burgers te alarmeren en informeren. Op dit moment kunnen twee landelijke systemen worden ingezet in het geval van een ramp of crisis: het WAS (Waarschuwings- en Alarmeringssysteem) en NL-Alert. Daarnaast heeft het lokale/regionale gezag nog andere crisiscommunicatiemiddelen tot haar beschikking, zoals lokale/regionale rampenzenders op radio en tv, het publieksinformatienummer 0800–1351, www.crisis.nl, eigen websites, sociale media en/of geluidswagens. De minister van Justitie en Veiligheid is sinds 2014 voornemens het WAS uit te faseren. De minister heeft hiervoor twee redenen aangegeven1. Ten eerste heeft het WAS slechts een beperkte operationele waarde, aangezien er geen informatie over de situatie of alternatief handelingsperspectief kan worden verstrekt. Ten tweede is het bereik van NL-Alert hoger dan het bereik van het WAS. De centrale onderzoeksvraag luidt: Wat is de toegevoegde waarde van het WAS in verhouding tot de lasten ervan en in vergelijking met de baten en lasten van andere crisiscommunicatiemiddelen? INHOUD: 1. Inleiding 2. Nulalternatief en beleidsalternatieven 3. Bouwstenen voor inschatting kosten 4. Inschatting baten: bereik van WAS en NL-Alert 5. Overzicht van kosten en baten (beantwoording onderzoeksvragen)
dc.publisherCebeonnl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC rapport 3198nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/10/11/toegevoegde-waarde-van-de-sirene-is-beperkt
dc.subjectAlarmmeldingnl_NL
dc.subjectEffectiviteit en efficiencynl_NL
dc.subjectKosten-baten analysenl_NL
dc.subjectTelecommunicatienl_NL
dc.subjectAlerteringnl_NL
dc.subjectBurgersnl_NL
dc.subjectCalamiteitnl_NL
dc.subjectIncidentnl_NL
dc.subjectRampomstandighedennl_NL
dc.subjectCrisisbeheersingnl_NL
dc.subjectMedianl_NL
dc.titleKosten en bereik van het waarschuwings- en alarmeringssysteemnl_NL
dc.title.alternativeEen analyse van het WAS vanuit het denkkader van een MKBAnl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3198nl_NL
html.description.abstractIn the event of a disaster or crisis, the government has a duty to provide information to citizens about the origin, extent and consequences of the disaster or crisis threatening or affecting an area, as well as the course of action to be followed. This duty lies with the mayor or, in case of a scaled-up situation, the chairman of the safety region. To meet this obligation, it is necessary to alert and inform as many citizens as possible. Currently, two national systems can be deployed in case of a disaster or crisis: the WAS (Emer-gency Alert and Warning System) and NL-Alert. In addition, the local/regional authority has other crisis communication resources at its disposal, such as local/regional disaster channels on radio and TV, the pub-lic information number 0800-1351, www.crisis.nl, own websites, social media and/or sound trucks. The purpose of the study is to provide insight into the added value of the WAS within the set of crisis communication tools. This includes the financial consequences of the intended phasing out of the WAS and the consequences for the provision of information concerning disasters and crises.en_GB
html.description.abstractDe overheid heeft de plicht om, in geval van een ramp of crisis, de burger informatie te verschaffen over de oorsprong, de omvang en de gevolgen van de ramp of crisis die een gebied bedreigt of treft, alsmede over de daarbij te volgen gedragslijn. Om aan deze verplichting te voldoen, is het noodzakelijk zoveel mogelijk burgers te alarmeren en informeren. Op dit moment kunnen twee landelijke systemen worden ingezet in het geval van een ramp of crisis: het WAS (Waarschuwings- en Alarmeringssysteem) en NL-Alert. Daarnaast heeft het lokale/regionale gezag nog andere crisiscommunicatiemiddelen tot haar beschikking, zoals lokale/regionale rampenzenders op radio en tv, het publieksinformatienummer 0800–1351, www.crisis.nl, eigen websites, sociale media en/of geluidswagens. De minister van Justitie en Veiligheid is sinds 2014 voornemens het WAS uit te faseren. De minister heeft hiervoor twee redenen aangegeven1. Ten eerste heeft het WAS slechts een beperkte operationele waarde, aangezien er geen informatie over de situatie of alternatief handelingsperspectief kan worden verstrekt. Ten tweede is het bereik van NL-Alert hoger dan het bereik van het WAS. De centrale onderzoeksvraag luidt: Wat is de toegevoegde waarde van het WAS in verhouding tot de lasten ervan en in vergelijking met de baten en lasten van andere crisiscommunicatiemiddelen? <P></P><b>INHOUD:</b> 1. Inleiding 2. Nulalternatief en beleidsalternatieven 3. Bouwstenen voor inschatting kosten 4. Inschatting baten: bereik van WAS en NL-Alert 5. Overzicht van kosten en baten (beantwoording onderzoeksvragen)nl_NL
dc.contributor.institutionCebeonnl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityAmsterdamnl_NL
dc.title.englishBenefits and costs of the Emergency Alert and Warning System (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3198-kosten-en-bereik-waarschu ...
Size:
971.1Kb
Format:
PDF
Description:
3198-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3198-kosten-en-bereik-waarschu ...
Size:
351.3Kb
Format:
PDF
Description:
3198-samenvatting
Thumbnail
Name:
3198-kosten-en-bereik-waarschu ...
Size:
343.4Kb
Format:
PDF
Description:
3198-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record