Show simple item record

dc.contributor.authorNissen, L.L.M.
dc.contributor.authorSportel, I.D.A.
dc.contributor.authorHuijer, J.
dc.contributor.authorTerlouw, A.B.
dc.contributor.authorZwaan, K.
dc.contributor.authorButter, T.
dc.contributor.authorGlasgow, Y.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2021-10-13T08:25:40Z
dc.date.available2021-10-13T08:25:40Z
dc.date.issued2021-10-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3109
dc.description.abstractAanleiding voor dit onderzoek vormden spanningen die kunnen bestaan tussen het (jeugd)beschermingsrecht en het vreemdelingenrecht, zoals deze bijvoorbeeld naar voren zijn gekomen in de gebeurtenissen omtrent de casus van de Armeense kinderen.1 Het onderzoek bestond uit twee delen 1) de algemene wettelijke kaders en beleidskaders; 2) de knelpunten in de praktijk, met een nadere uitwerking van wettelijke en beleidsnormen in (een selectie van) deze knelpunten. Het onderzoek had als doel inzicht te bieden in (de combinatie van) het jeugd(beschermings)recht en het vreemdelingenrecht ten aanzien van minderjarigen. Er is onderzocht waar spanningen of knelpunten tussen beide rechtsgebieden optreden, zowel op het niveau van wet- en regelgeving als in de uitvoeringspraktijk. Daarbij is onder meer bekeken of, en zo ja in hoeverre, rechtsnormen uit het ene rechtsgebied prevaleren over rechtsnormen uit het andere rechtsgebied. Waar het prevaleren van rechtsnormen niet op heldere wijze uit de wet- en regelgeving voortvloeit, zijn andere (praktijkgerichte) oplossingsrichtingen verkend. De probleemstelling van het onderzoek luidt: Welke zijn de (potentieel) conflicterende en/of spanningsvolle onderdelen of aspecten in de wet- en regelgeving voor het jeugdbeschermingsrecht en het vreemdelingenrecht ten aanzien van minderjarigen, zowel op het niveau van de wet- en regelgeving als voor de uitvoering in de praktijk en in hoeverre blijkt uit de wet- en regelgeving welk recht prevaleert? Hoe kunnen de (ervaren) spanningen en conflicten worden opgelost in situaties waarin niet uit de wet- en regelgeving blijkt welk recht prevaleert en wat is hiervoor nodig? INHOUD: 1. Introductie 2. Jeugd(beschermings)recht: relevante regelgeving en de rol van jeugdrechtelijke instanties 3. De positie van het kind in het vreemdelingenrecht 4. Kernbevoegdheden en taken van gecertificeerde instellingen, RvdK, IND en DT&V 5. Tussenconclusies en beantwoording van deelvragen 6. De uiteenlopende juridische posities van kinderen die wel, en kinderen die niet onder toezicht zijn gesteld 7. Duurzame oplossingen voor uitgeprocedeerde alleenstaande minderjarige vreemdelingen: adequate opvang, buitenschuld en de rolverdeling tussen de betrokken actoren 8. Conclusiesnl_NL
dc.description.abstractThis research aims to provide insight into the convergence of child (protection) law and migration law regarding minors by investigating where tensions or difficulties arise between the two fields of law, at both the legal and policy levels as well as in practice, including whether and to what extent legal norms from one area of law prevail over those from the other. Where the supremacy of legal norms cannot clearly be derived from laws and regulations, other, more practical, solutions are explored. The primary research question has been formulated as follows:`Which aspects of the laws and regulations for child protection law and migration law regarding minors hold potential for conflict, regarding both the level of laws and regulations and their implementation in practice, and to what extent does it become clear from the laws and regulations which law prevails? How can conflicts and tensions be resolved in situations where it is not clear from laws and regulations which law prevails, and what is needed to solve these conflicts and tensions?en_GB
dc.publisherRadboud Universiteit Nijmegen - Centrum voor Migratierecht (CMR)nl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC rapport 3165nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/10/13/spanning-tussen-jeugdrecht-en-vreemdelingenrecht-bij-uitgeprocedeerde-jongeren-en-gezinnen
dc.subjectAma'snl_NL
dc.subjectVreemdelingenbeleidnl_NL
dc.subjectJeugdbeschermingnl_NL
dc.subjectWet- en regelgevingnl_NL
dc.subjectRechtspositienl_NL
dc.subjectJeugdrechtnl_NL
dc.subjectRaad voor de kinderbeschermingnl_NL
dc.subjectOndertoezichtstellingnl_NL
dc.subjectJeugdbeschermingsrapportagenl_NL
dc.subjectVoogdijnl_NL
dc.subjectJeugdigennl_NL
dc.subjectKinderrechtennl_NL
dc.subjectVerblijf van vreemdelingennl_NL
dc.subjectKinderennl_NL
dc.subjectBevoegdheidnl_NL
dc.subjectIndnl_NL
dc.subjectDtvnl_NL
dc.subjectVreemdelingennl_NL
dc.subjectAsielprocedurenl_NL
dc.titleJeugd(beschermings)recht en vreemdelingenrechtnl_NL
dc.title.alternativeEen juridisch-empirische analysenl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3165nl_NL
dc.contributor.institutionRadboud Universiteit Nijmegen - Centrum voor Migratierecht (CMR)nl_NL
dc.contributor.institutionRadboud Universiteit Nijmegen - Instituut voor Rechtssociologienl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityNijmegennl_NL
dc.title.englishChild (protection) law and migration law; A legal-empirical analysis (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3165-jeugdbeschermingrecht-en- ...
Size:
1.764Mb
Format:
PDF
Description:
3165-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3165-jeugdbeschermingrecht-en- ...
Size:
167.3Kb
Format:
PDF
Description:
3165-samenvatting
Thumbnail
Name:
3165-jeugdbeschermingrecht-en- ...
Size:
153.1Kb
Format:
PDF
Description:
3165-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record