Show simple item record

dc.contributor.authorVerweij, S.
dc.contributor.authorTollenaar, N.
dc.contributor.authorTeerlink, M.
dc.contributor.authorWeijters, G.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2021-10-11T12:43:07Z
dc.date.available2021-10-11T12:43:07Z
dc.date.issued2021-10-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3104
dc.description.abstractHet WODC brengt periodiek de strafrechtelijke recidive, i.e. nieuwe delicten gepleegd in Nederland waar een veroordeling door de rechtbank of een afdoening van het OM op volgt, onder verschillende onderzoeksgroepen in kaart. In deze rapportage staat de ontwikkeling van de recidive van de volgende onderzoeksgroepen centraal. Het gaat allereerst om alle volwassen en jeugdige daders tegen wie in de periode 2008 tot en met 2017 een strafzaak is afgedaan met een geldige afdoening. Onder volwassen daders verstaan we alle daders die volgens het volwassenenstrafrecht zijn veroordeeld en onder jeugdige daders de daders die volgens het jeugdstrafrecht zijn veroordeeld. Daarnaast wordt de recidive beschreven van personen die van 2008 tot en met 2017 zijn vrijgekomen uit een PI of JJI. Voorts wordt de recidive beschreven van daders die in de periode 2012 tot en met 2017 met de reclassering in aanraking kwamen voor het uitvoeren van een werkstraf of die een periode onder toezicht van de reclassering stonden. Nieuw in deze rapportage is dat er ook specifiek gekeken wordt naar volwassen daders die onder meer een financiële sanctie opgelegd hebben gekregen van het OM of de rechter. De volgende onderzoeksvragen staan centraal in dit onderzoek: 1. 1 Wat zijn de achtergrondkenmerken van personen die in de periode 2008 tot en met 2017 zijn veroordeeld, zijn vrijgekomen uit een PI of een JJI, een werkstraf bij de reclassering hebben uitgevoerd of onder toezicht van de reclassering hebben gestaan? 2. Wat is het recidivebeeld van de verschillende onderzoeksgroepen over de tijd: - welk deel kwam binnen twee jaar opnieuw in aanraking met justitie (prevalentie)? - wat is het gemiddeld aantal nieuwe justitiecontacten per recidivist per jaar (frequentie)? - wat is het gemiddeld aantal nieuwe justitiecontacten per 100 daders per jaar (omvang)? - welke typen recidivedelicten werden gepleegd binnen twee jaar (soort recidive)? 3. Hoe ontwikkelt de recidive zich over de tijd onder de verschillende dadergroepen gecontroleerd voor verschillen in achtergrondkenmerken en kenmerken van de geschiedenis? 4. Welke financiële sancties werden in 2017 aan volwassen daders opgelegd: - welk deel van de daders kreeg te maken met financiële sancties en om welke typen financiële sancties ging het daarbij? - met welke straffen werden deze financiële sancties gecombineerd? 5. Wat is het recidivebeeld na geldboetes (opgelegd door het OM of de rechter) of de transactie geldsom bij volwassen daders: - welk deel kwam opnieuw in aanraking met justitie (prevalentie) en in hoeverre komt dit overeen met de voorspelde recidive op basis van achtergrondkenmerken en kenmerken van de justitiële geschiedenis? - hoe ontwikkelt de recidive zich over de tijd gecontroleerd voor verschillen in achtergrondkenmerken en kenmerken van de justitiële geschiedenis? INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode 3. Recidive onder volwassen en jeugdige daders 4. Recidive onder volwassen en jeugdige ex-gedetineerden 5. Recidive onder ex-werkgestraften en ex-ondertoezichtgestelden 6. Conclusie en discussie.nl_NL
dc.description.abstractThe WODC regularly reports reconviction rates for a number of different offender groups, where reconviction refers to new offenses committed in the Netherlands that result in a conviction by the court or a settlement by the Public Prosecution Service (OM). The focus of this report is trends in reconviction rates amongst the following offender groups. First, we describe the reconviction rates of all adult and juvenile offenders against whom a criminal case was settled with a valid settlement in the period 2008 up to and including 2017. Adult offenders are defined as those who have been convicted under the adult criminal law whereas juvenile offenders are those who have been convicted under the juvenile criminal law. A new feature of this report is that it zooms in on the reconviction of a subgroup of the adult offenders, namely those who have been imposed a financial sanction by the OM or the judge. Next, we examine the reconviction statistics of persons released from an adult or a juvenile detention center from 2008 to 2017. Finally, we present the reconviction statistics of offenders who came into contact with the probation service in the period 2012 to 2017 for the purpose of carrying out community service, or who were under the supervision of the probation service for a period of time.en_GB
dc.publisherWODCnl_NL
dc.relation.ispartofseriesCahiers 2021-21nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/10/11/recidive-onder-justitiabelen-in-nederland-overwegend-stabiel-gebleven
dc.relation.urlhttps://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/228
dc.subjectRisicotaxatienl_NL
dc.subjectAllochtone jeugddelinquentennl_NL
dc.subjectAllochtone gedetineerdennl_NL
dc.subjectAllochtone delinquentennl_NL
dc.subjectRecidivenl_NL
dc.subjectFirst offendersnl_NL
dc.subjectGwelddelictnl_NL
dc.subjectEx-gedetineerdennl_NL
dc.subjectErnst van criminaliteitnl_NL
dc.subjectLeeftijdnl_NL
dc.subjectVoorspellingnl_NL
dc.subjectDiefstal met geweldnl_NL
dc.subjectDrugdelictnl_NL
dc.subjectGedetineerdennl_NL
dc.subjectReclassentennl_NL
dc.subjectStelselmatige delinquentennl_NL
dc.subjectDelinquentennl_NL
dc.subjectJeugdige gedetineerdennl_NL
dc.subjectJeugdige delinquentennl_NL
dc.subjectZedendelictnl_NL
dc.subjectVrouwelijke delinquentennl_NL
dc.subjectVrouwelijke gedetineerdennl_NL
dc.subjectVerkeerscriminaliteitnl_NL
dc.subjectVandalismenl_NL
dc.subjectGeldboetenl_NL
dc.subjectStrafbeschikkingnl_NL
dc.subjectWerkstrafnl_NL
dc.subjectOndertoezichtstellingnl_NL
dc.titleRecidive onder justitiabelen in Nederlandnl_NL
dc.title.alternativeVerslag over de periode 2008-2020nl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3188nl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityDen Haagnl_NL
dc.title.englishRecidivism among offenders in the Netherlands: Report on the period 2008-2020 (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
Cahier-2021-21-volledige-tekst.pdf
Size:
2.220Mb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2021-21-volledige tekst
Thumbnail
Name:
Cahier-2021-21-infographics-re ...
Size:
336.5Kb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2021-21-infographic
Thumbnail
Name:
Cahier-2021-21-infographic-1-v ...
Size:
1.726Mb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2021-21-infographic 1 ...
Thumbnail
Name:
Cahier-2021-21-infographic-2-e ...
Size:
1.659Mb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2021-21-infographic 2 ...
Thumbnail
Name:
Cahier-2021-21-infographic-3-e ...
Size:
1.667Mb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2021-21-infographic 3 ...
Thumbnail
Name:
Cahier-2021-21-samenvatting.pdf
Size:
218.0Kb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2021-21-samenvatting
Thumbnail
Name:
Cahier-2021-21-summary.pdf
Size:
186.1Kb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2021-21-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record