Show simple item record

dc.contributor.authorBerkel, J.J. van
dc.contributor.authorUden, A. van
dc.contributor.authorPoot, C.J. de
dc.contributor.authorEeden, C.A. van den (medew.)
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2021-10-01T14:48:25Z
dc.date.available2021-10-01T14:48:25Z
dc.date.issued2021-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3102
dc.description.abstractOp 1 januari 2019 is de wet ‘Vastleggen en bewaren kentekengegevens door de politie’ in werking getreden. Op basis van het nieuwe artikel 126jj Wetboek van Strafvordering (in de rest van het rapport aangeduid als 126jj) is het voor de politie mogelijk om door middel van daarvoor aangewezen camera’s kentekengegevens van passerende voertuigen te registreren en op te slaan voor een periode van 28 dagen. Deze gegevens kunnen gedurende deze periode worden ingezien ten behoeve van de opsporing van een misdrijf of van voortvluchtige personen. De wet bevat een evaluatie- en horizonbepaling. De bevoegdheid is in beginsel voor drie jaar van kracht, tenzij bij Koninklijk Besluit anders wordt besloten. Mede op basis van de onderhavige evaluatie wordt bepaald of de bevoegdheid zal worden gehandhaafd. De evaluatie is gebaseerd op twee monitorrapportages. Het eerste monitorrapport verscheen in 2020 (zie: link hiernaast) en het tweede monitorrapport is gelijktijdig met de onderhavige evaluatie verschenen (zie: link hiernaast). De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt als volgt: Op welke wijze wordt bij de opsporing van strafbare feiten gebruikgemaakt van kentekens die op basis van de wet ‘Vastleggen en bewaren kentekengegevens door de politie’ worden opgeslagen en welke rol spelen deze gegevens in de opsporing? INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrond van de wet 3. Plaatsing en inzet van camera's 4. Vastlegging, raadpleging en verstrekking gegevens 5. Effecten van de wet 6. Conclusie.nl_NL
dc.description.abstractThe Dutch Act on the ‘Recording and storage of vehicle registration data by the police’39 (wet ‘Vastleggen en bewaren kentekengegevens door de politie’) entered into force on 1 January 2019. Based on the new Section 126jj of the Dutch Code of Criminal Procedure (Wetboek van Strafvordering) (referred to in the rest of the report as ‘126jj’), the police may record and store the vehicle registration data of passing vehicles using designated cameras for a period of 28 days. The data may be inspected during that period for the purpose of investigating a crime or persons at large. The Act contains an evaluation and sunset clause. Initially, the power will be in force for three years unless decided otherwise by Royal Decree. Based partly on this evaluation, it will be determined whether the power will be maintained. The evaluation is based on two monitor reports. The first monitor report was published in 2020 and the second monitor report was published at the same time as this evaluation. The central research question for this study is as follows: In what way are number plates that have been stored on the basis of the Dutch Act on the ‘Recording and storage of vehicle registration data by the police’ used in the investigation of criminal offences and what role do the data play in investigations?en_GB
dc.publisherWODCnl_NL
dc.relation.ispartofseriesCahiers 2021-19nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/10/01/meerwaarde-van-bewaarde-kentekengegevens-door-de-politie-het-grootst-in-combinatie-met-andere-opsporingsmiddelennl_NL
dc.relation.urlhttps://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3103
dc.relation.urlhttps://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/251
dc.subjectBewijsnl_NL
dc.subjectDatabestandnl_NL
dc.subjectRegistratiesysteemnl_NL
dc.subjectKentekennl_NL
dc.subjectEvaluatie van wetgevingnl_NL
dc.subjectOpsporingsmethodenl_NL
dc.subjectPolitiebevoegdheidnl_NL
dc.subjectPersoonsgegevensnl_NL
dc.subjectPersoonlijke levenssfeernl_NL
dc.subjectWet- en regelgevingnl_NL
dc.subjectGegevensbeveiligingnl_NL
dc.subjectGegevensopslagnl_NL
dc.subjectGegevensraadplegingnl_NL
dc.subjectEffectiviteit en efficiencynl_NL
dc.subjectVoertuigidentificatienl_NL
dc.titleEvaluatie ANPR-wetgeving 126jj Wetboek van Strafvorderingnl_NL
dc.title.alternativeDe wet 'vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie' geëvalueerdnl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project2901anl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityDen Haagnl_NL
dc.title.englishEvaluation of ANPR legislation, Section 126jj of the Dutch Code of Criminal Procedure; The Dutch Act on ‘the Recording and storage of vehicle registration data by the police’ evaluated (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
Cahier-2021-19-volledige-tekst.pdf
Size:
1.864Mb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2021-19 - volledige tekst
Thumbnail
Name:
Cahier-2021-19-samenvatting.pdf
Size:
210.6Kb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2021-19-samenvatting
Thumbnail
Name:
Cahier-2021-19-summary.pdf
Size:
203.6Kb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2020-21-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record