Show simple item record

dc.contributor.authorBoekhoorn, P.
dc.contributor.authorSeverijns, R.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2021-10-01T11:06:16Z
dc.date.available2021-10-01T11:06:16Z
dc.date.issued2021-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3101
dc.description.abstractThis evaluation examines how the amendments to the rules of procedure and measures to promote expertise have been designed (‘planning evaluation’) and implemented (‘process evaluation’). The planning evaluation involved interviews with policy officers, researchers and experts from outside organisations. The process evaluation focused on the experiences of IND executive staff. There were also interviews with lawyers and civil-society organisations, and dossiers were analysed in order to shed light on IND staff’s experiences by a process of triangulation. The evaluation answers the following questions: 1. What substantive and organisational changes were announced by the minister in July 2018 regarding assessment of the credibility of asylum applications motivated by religious conversion or LGBTI orientation? Were additional changes made later on? 2. How are these changes assumed to increase the quality (i.e. balanced justification) of assessment of asylum applications motivated by religious conversion or LGBTI orientation? Are these assumptions supported by existing knowledge and insights? 3. How are the announced changes to assessment of the credibility of such asylum applications implemented in practice? 4. What are the experiences of the people involved? Is there any indication that the changes have – or have not – increased the perceived quality of assessments? 5. Are there problems with the design and/or implementation of the amendments to the rules of procedure and the promotion of relevant expertise when assessing the credibility of asylum applications motivated by religious conversion or LGBTI orientation?
dc.description.abstractIn deze evaluatie is onderzocht hoe de aanpassingen van de werkinstructies en de deskundigheidsbevorderende maatregelen zijn opgezet (planevaluatie) en uitgevoerd (procesevaluatie). Voor de planevaluatie zijn gesprekken gevoerd met beleidsambtenaren, wetenschappers en deskundigen van externe organisaties. In de procesevaluatie staan de ervaringen van uitvoerende ambtenaren van de IND centraal. Daarnaast zijn interviews afgenomen met advocaten en maatschappelijke organisaties en is een analyse van dossiers uitgevoerd, om zo door middel van triangulatie de ervaringen van IND-medewerkers in perspectief te plaatsen. Het evaluatieonderzoek geeft antwoord op de volgende vragen: 1. Welke inhoudelijke en organisatorische wijzigingen zijn ten aanzien van de geloofwaardigheidsbeoordeling van asielaanvragen met een bekerings- en/of lhbti-motief in juli 2018 door de staatssecretaris aangekondigd? Zijn hier in een later stadium nog aanvullingen op gekomen? 2. Op welke wijze wordt verondersteld dat deze wijzigingen bijdragen aan de kwaliteit (i.c. evenwichtige onderbouwing) van de beoordeling van asielaanvragen met een bekerings- en/of lhbti-motief? Worden deze assumpties ondersteund door bestaande kennis en inzichten? 3. Op welke wijze zijn de aangekondigde wijzigingen in de geloofwaardigheidsbeoordeling van deze asielaanvragen in de praktijk uitgevoerd? 4. Wat zijn de ervaringen van betrokkenen met de doorgevoerde wijzigingen? Zijn er aanwijzingen dat de doorgevoerde wijzigingen de gepercipieerde kwaliteit van de beoordelingen bevorderen (of juist niet)? 5. Zijn er knelpunten in relatie tot de opzet en/of uitvoering van de wijzigingen in de werkinstructies en de betreffende deskundigheidsbevordering voor de beoordeling van de geloofwaardigheid van asielaanvragen met een bekerings- en/of lhbti-motief? INHOUD: 1. Inleiding 2. Doel en aanpak van de evaluatie 3. Beoordeling geloofwaardigheid asielaanvragen met lhbti- of bekeringsmotief; de beleidescontext 4. Planevaluatie van werkinstructies beoordeling geloofwaardigheid lhbti- en bekeringsaanvragen 5. Procesevaluatie van opzet en uitvoering werkinstructies en trainingen 6. Conclusies
dc.publisherBureau Boekhoorn Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek (BBSO)nl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 3101nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/10/04/aanpassing-in-weging-asielaanvraag-van-bekeerlingen-en-lhbti-immigranten-onderzocht
dc.subjectAsielprocedurenl_NL
dc.subjectAsielzoekersnl_NL
dc.subjectHomoseksualiteitnl_NL
dc.subjectSeksualiteitnl_NL
dc.subjectTransseksualiteitnl_NL
dc.subjectReligienl_NL
dc.subjectKunstmatige intelligentienl_NL
dc.subjectOpleidingnl_NL
dc.subjectProtocolnl_NL
dc.subjectValse aangiftenl_NL
dc.subjectBesluitvormingnl_NL
dc.subjectEvaluatienl_NL
dc.subjectEvaluatieonderzoek
dc.titleGeloof en liefde onder het vergrootglas van de INDnl_NL
dc.title.alternativeEvaluatie van de wijzigingen in de geloofwaardigheidsbeoordeling van asielaanvragen met een bekerings- of lhbti-motiefnl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3101nl_NL
html.description.abstractThis evaluation examines how the amendments to the rules of procedure and measures to promote expertise have been designed (‘planning evaluation’) and implemented (‘process evaluation’). The planning evaluation involved interviews with policy officers, researchers and experts from outside organisations. The process evaluation focused on the experiences of IND executive staff. There were also interviews with lawyers and civil-society organisations, and dossiers were analysed in order to shed light on IND staff’s experiences by a process of triangulation. The evaluation answers the following questions: 1. What substantive and organisational changes were announced by the minister in July 2018 regarding assessment of the credibility of asylum applications motivated by religious conversion or LGBTI orientation? Were additional changes made later on? 2. How are these changes assumed to increase the quality (i.e. balanced justification) of assessment of asylum applications motivated by religious conversion or LGBTI orientation? Are these assumptions supported by existing knowledge and insights? 3. How are the announced changes to assessment of the credibility of such asylum applications implemented in practice? 4. What are the experiences of the people involved? Is there any indication that the changes have – or have not – increased the perceived quality of assessments? 5. Are there problems with the design and/or implementation of the amendments to the rules of procedure and the promotion of relevant expertise when assessing the credibility of asylum applications motivated by religious conversion or LGBTI orientation?en_GB
html.description.abstractIn deze evaluatie is onderzocht hoe de aanpassingen van de werkinstructies en de deskundigheidsbevorderende maatregelen zijn opgezet (planevaluatie) en uitgevoerd (procesevaluatie). Voor de planevaluatie zijn gesprekken gevoerd met beleidsambtenaren, wetenschappers en deskundigen van externe organisaties. In de procesevaluatie staan de ervaringen van uitvoerende ambtenaren van de IND centraal. Daarnaast zijn interviews afgenomen met advocaten en maatschappelijke organisaties en is een analyse van dossiers uitgevoerd, om zo door middel van triangulatie de ervaringen van IND-medewerkers in perspectief te plaatsen. Het evaluatieonderzoek geeft antwoord op de volgende vragen: 1. Welke inhoudelijke en organisatorische wijzigingen zijn ten aanzien van de geloofwaardigheidsbeoordeling van asielaanvragen met een bekerings- en/of lhbti-motief in juli 2018 door de staatssecretaris aangekondigd? Zijn hier in een later stadium nog aanvullingen op gekomen? 2. Op welke wijze wordt verondersteld dat deze wijzigingen bijdragen aan de kwaliteit (i.c. evenwichtige onderbouwing) van de beoordeling van asielaanvragen met een bekerings- en/of lhbti-motief? Worden deze assumpties ondersteund door bestaande kennis en inzichten? 3. Op welke wijze zijn de aangekondigde wijzigingen in de geloofwaardigheidsbeoordeling van deze asielaanvragen in de praktijk uitgevoerd? 4. Wat zijn de ervaringen van betrokkenen met de doorgevoerde wijzigingen? Zijn er aanwijzingen dat de doorgevoerde wijzigingen de gepercipieerde kwaliteit van de beoordelingen bevorderen (of juist niet)? 5. Zijn er knelpunten in relatie tot de opzet en/of uitvoering van de wijzigingen in de werkinstructies en de betreffende deskundigheidsbevordering voor de beoordeling van de geloofwaardigheid van asielaanvragen met een bekerings- en/of lhbti-motief? <P></P><b>INHOUD:</b> 1. Inleiding 2. Doel en aanpak van de evaluatie 3. Beoordeling geloofwaardigheid asielaanvragen met lhbti- of bekeringsmotief; de beleidescontext 4. Planevaluatie van werkinstructies beoordeling geloofwaardigheid lhbti- en bekeringsaanvragen 5. Procesevaluatie van opzet en uitvoering werkinstructies en trainingen 6. Conclusiesnl_NL
dc.contributor.institutionBBSOnl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityNijmegennl_NL
dc.title.englishAssessing the credibility of asylum applications motivated by LGBTI orientation and religious conversion (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3101-geloof-en-liefde-onder-he ...
Size:
928.2Kb
Format:
PDF
Description:
3101-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3101-geloof-en-liefde-onder-he ...
Size:
123.3Kb
Format:
PDF
Description:
3101-samenvatting
Thumbnail
Name:
3101-geloof-en-liefde-onder-he ...
Size:
130.2Kb
Format:
PDF
Description:
3101-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record