Show simple item record

dc.contributor.authorHomburg, G.
dc.contributor.authorVerbeek, E.
dc.contributor.authorGrift, M. van de
dc.contributor.authorKuin, M.
dc.contributor.authorSchuyt, P.
dc.contributor.authorZoetelief, I. (medew.)
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2021-09-13T07:38:35Z
dc.date.available2021-09-13T07:38:35Z
dc.date.issued2021-09-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3094
dc.description.abstractDe Wet straffen en beschermen (verder: Wet senb) treedt op 1 juli 2021 in werking. Centrale thema’s zijn de aanpassing van de voorwaardelijke invrijheidstelling (verder: v.i.) bij langere vrijheidsstraffen, een systeem van straffen en belonen in detentie en een verder versterkte inzet op vermindering van recidive. Om de evaluatie voor te bereiden en daarmee tevens inzicht te geven in het evaluatiekader heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) besloten om een voorbereidend onderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek is dus niet de evaluatie zelf, maar blikt daarop vooruit en beoogt te bevorderen dat er een goede kennisbasis voor de latere evaluatie is. Het onderzoek heeft vier onderdelen: • opstellen van de beleidslogica van het visiedocument en de wet, die een basis legt voor de vraagstelling van de latere evaluatie en waaruit de informatiebehoefte voor evaluatie en monitoring wordt afgeleid; • vooruitblikken op de opzet en de inhoud van de evaluatie van de Wet senb, met aandacht voor de gegevens die in de komende jaren over de uitvoering, de voortgang en de resultaten beschikbaar komen en die voor de evaluatie gebruikt kunnen worden; • afleiden van indicatoren voor het meten van de implementatie en de uitvoering van de maatregelen uit het visiedocument en de wet en de mate waarin (tussentijdse) doelen worden bereikt; • uitvoeren van een nulmeting aan de hand van de indicatoren. INHOUD: 1. Inleiding 2. Beleidslogica 3. Vooruitblik evaluatie Wet senb en Visie 4. Nulmeting 5. Samenvatting en conclusienl_NL
dc.description.abstractMr Dekker, Minister for Legal Protection submitted the ‘Doing justice, offering chances: towards more effective imprisonment’ position paper to the House of Representatives of the States General on 17 June 2018. The central themes of the paper are the modification of conditional release (v.i.) with longer-term prison sentences, a rewards and punishment system during detention, and increased efforts to reduce recidivism. The Sanctions and Protection Act (Wet senb), which incorporates many elements of the position paper, enters into force on 1 July 2021. The Sanctions and Protection Act (Wet senb) incorporates an evaluation provision, pursuant to which the Act is to be evaluated five and ten years after its entry into force. The Ministry of Justice and Security (JenV) decided that a preparatory study was needed to prepare for the future evaluation and provide an insight into the evaluation framework. The study consists of four parts: • formulation of the policy logic of the position paper and the Act. This lays the foundations for the questions to be addressed by the future evaluation. The information required for the evaluation and monitoring can be derived from the policy logic; • preview of the design and content of the evaluation of the Sanctions and Protection Act (Wet senb), with attention to the data on the implementation, progress, and results that become available during the coming years and can serve as input for the evaluation; • identification of indicators for the assessment of the introduction and implementation of measures set out in the position paper and the degree to which interim targets are achieved; • performance of a benchmark on the basis of the indicators.en_GB
dc.publisherRegioplan beleidsonderzoeknl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC rapport 3110nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/09/10/voorbereidingen-getroffen-voor-evaluatie-van-wet-straffen-en-beschermen
dc.subjectEvaluatie van wetgevingnl_NL
dc.subjectWet- en regelgevingnl_NL
dc.subjectGevangenisstrafnl_NL
dc.subjectStraftenuitvoerleggingnl_NL
dc.subjectVoorwaardelijke invrijheidstellingnl_NL
dc.subjectOnderzoeksmethodenl_NL
dc.subjectEffectiviteit en efficiencynl_NL
dc.subjectRegimenl_NL
dc.subjectRechtspositienl_NL
dc.subjectGedetineerdennl_NL
dc.titleVoorbereiding evaluatie Wet straffen en beschermennl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3110nl_NL
dc.contributor.institutionRegioplan beleidsonderzoeknl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityAmsterdamnl_NL
dc.title.englishPreparations for the evaluation of the Sanctions and Protection Act (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3110-voorbereiding-evaluatie-w ...
Size:
1.487Mb
Format:
PDF
Description:
3110-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3110-voorbereiding-evaluatie-w ...
Size:
425.5Kb
Format:
PDF
Description:
3110-samenvatting
Thumbnail
Name:
3110-voorbereiding-evaluatie-w ...
Size:
472.3Kb
Format:
PDF
Description:
3110-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record