Show simple item record

dc.contributor.authorGoedvolk, M.
dc.contributor.authorKluft, S.
dc.contributor.authorOnstenk, A.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2021-09-03T09:02:37Z
dc.date.available2021-09-03T09:02:37Z
dc.date.issued2021-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3091
dc.description.abstractFollowing a motion tabled by Nispen and Van Oosten, a pilot project was started in The Hague introducing the option to impose mandatory financial supervision on young people. The supervision can take two forms (also termed ‘modes’): training to improve financial skills, or coaching with the same aim. Based on the investigation by the Child Care and Protection Agency, the Public Prosecution Service or the court can decide to impose one of these forms of supervision. The juvenile probation service then makes sure that the supervision mode that was imposed is indeed carried out. The question of whether mandatory financial supervision could reduce repeat offending has been discussed for some time. That is why it was decided at the start of the pilot project to develop an evaluation framework that would enable measuring the pilot’s results. The Research and Documentation Centre (WODC) gave Significant APE the assignment to draw up the evaluation framework. The pilot started in September 2020.
dc.description.abstractNaar aanleiding van een motie van Nispen en Van Oosten is in Den Haag een pilot gestart waarbij jeugdigen verplicht financieel toezicht opgelegd kunnen krijgen. Dit toezicht bestaat uit twee vormen (ook wel modaliteiten): een training om de financiële vaardigheden te verbeteren en coaching met hetzelfde doel. Op basis van het onderzoek van de RvdK kan het OM of de rechter besluiten om een van de vormen op te leggen. De jeugdreclassering ziet vervolgens toe dat de opgelegde modaliteit ook daadwerkelijk wordt ingezet. De vraag of verplicht financieel toezicht kan bijdragen aan het verminderen van recidive leeft al langer. Daarom is bij de start van de pilot besloten om een evaluatiekader te ontwikkelen zodat de uitkomsten van de pilot kunnen worden gemeten. Aan de hand van literatuuronderzoek, interviews met betrokkenen bij de pilot en enkele wetenschappers is een theoretisch kader opgesteld. Dit heeft geresulteerd in een Theory of Change (ToC) waarin wij beschrijven hoe de pilot bij kan dragen aan het verminderen van recidive en een overzicht van randvoorwaarden waaraan de modaliteiten moeten voldoen om effectief te zijn. INHOUD: 1. Inleiding, 2. Onderzoeksaanpak opstellen evaluatiekader, 3. Theory of change van de pilot, 4. Evaluatiekader pilot, 5. Samenvatting en beantwoording onderzoeksvragen.
dc.publisherSignificant APEnl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC rapport 3164nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/09/03/onderzoek-naar-verplicht-financieel-toezicht-jeugd-van-start
dc.subjectEvaluatienl_NL
dc.subjectExperimentnl_NL
dc.subjectFinanciele problemennl_NL
dc.subjectReclasseringstoezichtnl_NL
dc.subjectJeugdige delinquentennl_NL
dc.subjectSchuldenregelingnl_NL
dc.subjectOnderzoeksmethodenl_NL
dc.subjectJeugdreclasseringnl_NL
dc.titlePilot verplicht financieel toezicht jeugdnl_NL
dc.title.alternativeEvaluatiekadernl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3164nl_NL
html.description.abstractFollowing a motion tabled by Nispen and Van Oosten, a pilot project was started in The Hague introducing the option to impose mandatory financial supervision on young people. The supervision can take two forms (also termed ‘modes’): training to improve financial skills, or coaching with the same aim. Based on the investigation by the Child Care and Protection Agency, the Public Prosecution Service or the court can decide to impose one of these forms of supervision. The juvenile probation service then makes sure that the supervision mode that was imposed is indeed carried out. The question of whether mandatory financial supervision could reduce repeat offending has been discussed for some time. That is why it was decided at the start of the pilot project to develop an evaluation framework that would enable measuring the pilot’s results. The Research and Documentation Centre (WODC) gave Significant APE the assignment to draw up the evaluation framework. The pilot started in September 2020.en_GB
html.description.abstractNaar aanleiding van een motie van Nispen en Van Oosten is in Den Haag een pilot gestart waarbij jeugdigen verplicht financieel toezicht opgelegd kunnen krijgen. Dit toezicht bestaat uit twee vormen (ook wel modaliteiten): een training om de financiële vaardigheden te verbeteren en coaching met hetzelfde doel. Op basis van het onderzoek van de RvdK kan het OM of de rechter besluiten om een van de vormen op te leggen. De jeugdreclassering ziet vervolgens toe dat de opgelegde modaliteit ook daadwerkelijk wordt ingezet. De vraag of verplicht financieel toezicht kan bijdragen aan het verminderen van recidive leeft al langer. Daarom is bij de start van de pilot besloten om een evaluatiekader te ontwikkelen zodat de uitkomsten van de pilot kunnen worden gemeten. Aan de hand van literatuuronderzoek, interviews met betrokkenen bij de pilot en enkele wetenschappers is een theoretisch kader opgesteld. Dit heeft geresulteerd in een Theory of Change (ToC) waarin wij beschrijven hoe de pilot bij kan dragen aan het verminderen van recidive en een overzicht van randvoorwaarden waaraan de modaliteiten moeten voldoen om effectief te zijn. <P></P><b>INHOUD:</b> 1. Inleiding, 2. Onderzoeksaanpak opstellen evaluatiekader, 3. Theory of change van de pilot, 4. Evaluatiekader pilot, 5. Samenvatting en beantwoording onderzoeksvragen.nl_NL
dc.contributor.institutionSignificant APEnl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityUtrechtnl_NL
dc.title.englishMandatory financial supervision of juveniles pilot; evaluation framework (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3164-pilot-verplicht-financiee ...
Size:
840.9Kb
Format:
PDF
Description:
3164 volledige tekst
Thumbnail
Name:
3164-pilot-verplicht-financiee ...
Size:
221.9Kb
Format:
PDF
Description:
3164 samenvatting
Thumbnail
Name:
3164-pilot-verplicht-financiee ...
Size:
350.6Kb
Format:
PDF
Description:
3164 summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record