Show simple item record

dc.contributor.authorDrost, V.
dc.contributor.authorKluft, S.
dc.contributor.authorKlein Hofmeijer, E.
dc.contributor.authorReiff, E.
dc.contributor.authorKaal, H.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2021-06-22T11:19:55Z
dc.date.available2021-06-22T11:19:55Z
dc.date.issued2021-06-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3069
dc.description.abstractAt the start of 2020, a work agenda was established for the period 2020–2021 by the national working group on MID within the criminal justice system, in which the various sector partners4 are represented. The directors of the organizations in question in the criminal justice system (the Sector Directors’ Council, Bestuurlijk Ketenberaad) conf irmed this work agenda in May 2020. It states that additional ef fort needs to be made to ensure that professionals in the criminal justice system systematically pay more attention to MID issues and that they become more skilled in communicating ef fectively with people with MID and assisting them. The focus in the coming years will be on futureproof ing and implementing this. To this end, the Ministry of Justice and Security requires a process evaluation assessing what has been done to date on the topic of MID. The following principal research question was formulated: How and to what extent do the various sector partners pay attention to people with MID and introduce initiatives aimed at this group in the areas of raising awareness, identification, communication and intervention?
dc.description.abstractBegin 2020 heeft de landelijke werkgroep voor lvb binnen de strafrechtketen, waaraan de verschillende ketenpartners deelnemen, een werkagenda voor de periode 2020-2021 vastgesteld. De bestuurders van de betrokken organisaties in de strafrechtketen (Bestuurlijk Ketenberaad) hebben deze werkagenda in mei 2020 bekrachtigd. Hierin wordt beschreven dat extra inspanning nodig is om ervoor te zorgen dat professionals in de strafrechtketen structureel meer aandacht hebben voor lvb-problematiek en dat zij vaardiger worden om mensen met een lvb op een effectieve manier te bejegenen en te begeleiden. In de komende jaren wordt ingezet op verduurzaming en implementatie. Daarvoor heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) behoefte aan een procesevaluatie van de inzet op het thema van lvb tot nu toe. Het doel van het onderhavige onderzoek is dan ook het verkrijgen van inzicht in de mate waarin de verschillende partners uit de strafrechtketen de activiteiten zoals afgesproken in de werkagenda (en de voorloper daarvan, het verbeterplan) tot op heden hebben geïmplementeerd. De hoofdvraag luidt als volgt: In welke mate en op welke manier is er bij de verschillende ketenpartners aandacht voor en worden er initiatieven geïntroduceerd gericht op mensen met een lvb, op de thema’s bewustwording, signaleren, communiceren en interveniëren? INHOUD: 1. Inleiding, 2. Onderzoeksaanpak, 3. Bewustwording, 4. Signaleren, 5. Communicatie, 6. Interveniëren, 7. Ervaringen van mensen met een lvb in de strafrechtketen, 8. Conclusies.
dc.publisherSignificant APEnl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 3116nl_NL
dc.subjectAfwijkend gedragnl_NL
dc.subjectZelfredzaamheidnl_NL
dc.subjectStrafrechtsketennl_NL
dc.subjectKwaliteitsverbeteringnl_NL
dc.subjectSociale vaardigheidnl_NL
dc.subjectEvaluatieonderzoeknl_NL
dc.subjectEvaluatienl_NL
dc.subjectGeestelijk gehandicaptennl_NL
dc.subjectCommunicatie
dc.subjectVerdachten
dc.subjectDelinquenten
dc.subjectSlachtoffers
dc.subjectReclassenten
dc.titleLVB in de strafrechtketennl_NL
dc.title.alternativeProcesevaluatienl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3116nl_NL
html.description.abstractAt the start of 2020, a work agenda was established for the period 2020–2021 by the national working group on MID within the criminal justice system, in which the various sector partners4 are represented. The directors of the organizations in question in the criminal justice system (the Sector Directors’ Council, Bestuurlijk Ketenberaad) conf irmed this work agenda in May 2020. It states that additional ef fort needs to be made to ensure that professionals in the criminal justice system systematically pay more attention to MID issues and that they become more skilled in communicating ef fectively with people with MID and assisting them. The focus in the coming years will be on futureproof ing and implementing this. To this end, the Ministry of Justice and Security requires a process evaluation assessing what has been done to date on the topic of MID. The following principal research question was formulated: How and to what extent do the various sector partners pay attention to people with MID and introduce initiatives aimed at this group in the areas of raising awareness, identification, communication and intervention?en_GB
html.description.abstractBegin 2020 heeft de landelijke werkgroep voor lvb binnen de strafrechtketen, waaraan de verschillende ketenpartners deelnemen, een werkagenda voor de periode 2020-2021 vastgesteld. De bestuurders van de betrokken organisaties in de strafrechtketen (Bestuurlijk Ketenberaad) hebben deze werkagenda in mei 2020 bekrachtigd. Hierin wordt beschreven dat extra inspanning nodig is om ervoor te zorgen dat professionals in de strafrechtketen structureel meer aandacht hebben voor lvb-problematiek en dat zij vaardiger worden om mensen met een lvb op een effectieve manier te bejegenen en te begeleiden. In de komende jaren wordt ingezet op verduurzaming en implementatie. Daarvoor heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) behoefte aan een procesevaluatie van de inzet op het thema van lvb tot nu toe. Het doel van het onderhavige onderzoek is dan ook het verkrijgen van inzicht in de mate waarin de verschillende partners uit de strafrechtketen de activiteiten zoals afgesproken in de werkagenda (en de voorloper daarvan, het verbeterplan) tot op heden hebben geïmplementeerd. De hoofdvraag luidt als volgt: In welke mate en op welke manier is er bij de verschillende ketenpartners aandacht voor en worden er initiatieven geïntroduceerd gericht op mensen met een lvb, op de thema’s bewustwording, signaleren, communiceren en interveniëren? <P></P><b>INHOUD:</b> 1. Inleiding, 2. Onderzoeksaanpak, 3. Bewustwording, 4. Signaleren, 5. Communicatie, 6. Interveniëren, 7. Ervaringen van mensen met een lvb in de strafrechtketen, 8. Conclusies.nl_NL
dc.contributor.institutionSignificant APEnl_NL
dc.contributor.institutionHogeschool Leidennl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityUtrechtnl_NL
dc.title.englishMID within the criminal justice system (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3116-LVB-in-de-strafrechtketen ...
Size:
1.621Mb
Format:
PDF
Description:
3116-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3116-LVB-in-de-strafrechtketen ...
Size:
129.2Kb
Format:
PDF
Description:
3116-samenvatting
Thumbnail
Name:
3116-LVB-in-de-strafrechtketen ...
Size:
19.62Kb
Format:
PDF
Description:
3116-makkelijk lezen samenvatting
Thumbnail
Name:
3116-LVB-in-de-strafrechtketen ...
Size:
98.47Kb
Format:
PDF
Description:
3116-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record