Show simple item record

dc.contributor.authorSnippe, J.
dc.contributor.authorMuijnck, J.A. de
dc.contributor.authorKamperman, M.
dc.contributor.authorPieper, R.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2021-04-22T15:07:26Z
dc.date.available2021-04-22T15:07:26Z
dc.date.issued2021-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3043
dc.description.abstractHet doel van het literatuuronderzoek is om op basis van sleutelpublicaties en overzichtsartikelen een beeld te schetsen van wat over de effecten van criminaliteitspreventie op kernthema’s bekend is. Om dit te onderzoeken is de volgende probleemstelling geformuleerd: Welke conclusies kunnen op basis van bestaande (nationale en internationale) overzichtsartikelen of sleutelpublicaties getrokken worden over de effecten van preventie? Secundair aan deze probleemstelling is gekeken of er inzicht verkregen kan worden in de financiële kosten en baten van preventie. Voor vier thema’s zijn de uitkomsten van de aangetroffen internationale onderzoeken vertaald naar de Nederlandse beleidscontext. Deze vier thema’s zijn: woninginbraken, betrekken van burgers bij preventie (met hierbinnen: jeugdcriminaliteit), uitgaansgeweld en georganiseerde criminaliteit. INHOUD: 1. Inleiding, 2. Thema's criminaliteitspreventie, 3. Thema's literatuursynthese, 4. Conclusies.nl_NL
dc.description.abstractThe aim of this literature review is to use key publications and review articles to outline what is known about the effects of crime prevention on core themes. We have formulated the following problem definition for this research: What conclusions can be drawn about the effects of crime prevention on the basis of existing (national and international) review articles and key publications? In addition to this problem definition, it was examined whether it is possible to provide insight into the financial costs and benefits of crime prevention. For four themes we translated the results of the international studies we found, into the Dutch policy context. These four themes are: domestic burglaries, involving citizens in prevention (including: youth crime), violence in cafés and clubs, and organised crime.en_GB
dc.publisherBreuer & Intravalnl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC rapport 3200
dc.subjectPreventiebeleidnl_NL
dc.subjectLiteratuuronderzoeknl_NL
dc.subjectPreventienl_NL
dc.subjectMeta-evaluatienl_NL
dc.subjectKostennl_NL
dc.subjectKosten-batenanalysenl_NL
dc.subjectInbraaknl_NL
dc.subjectGeorganiseerde criminaliteitnl_NL
dc.subjectBuurtpreventienl_NL
dc.subjectUitgaanscriminaliteitnl_NL
dc.subjectJeugdcriminaliteitnl_NL
dc.titleEffecten van preventienl_NL
dc.title.alternativeEen compacte literatuursynthesenl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3200nl_NL
dc.contributor.institutionBreuer & Intravalnl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityGroningennl_NL
dc.title.englishliterature review into the effects of crime prevention (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3200-effecten van preventie-li ...
Size:
1.275Mb
Format:
PDF
Description:
3200 volledige tekst
Thumbnail
Name:
3200-effecten van preventie-li ...
Size:
79.57Kb
Format:
PDF
Description:
3200 samenvatting
Thumbnail
Name:
3200-effecten van preventie-li ...
Size:
77.40Kb
Format:
PDF
Description:
3200 summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record