Show simple item record

dc.contributor.authorWoestenburg, N.
dc.contributor.authorWinter, H.
dc.contributor.authorDiekema, M.
dc.contributor.authorRoest, S.
dc.contributor.authorStruiksma, N.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2021-03-30T08:40:30Z
dc.date.available2021-03-30T08:40:30Z
dc.date.issued2021-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3039
dc.description.abstractMany different agencies and organizations are involved in (the implementation of) the counterterrorism policy (CT policy). Local, national and international governments work together with civil society organizations, companies and key figures to take preventive and repressive measures. The National Coordinator for Security and Counterterrorism(NCTV) has fulfilled the coordinating role in counterterrorism since 1 January 2005. The NCTV describes the common approach to counterterrorism for the first time in the National Counterterrorism Strategy 2011-2015. The counterterrorism measures in the period 2001-2010 were not based on an overarching strategy. The National Counterterrorism Strategy 2016-2020 (CT strategy) is the successor to the CT strategy 2011-2015. The aim of the CT strategy is to provide a strategic framework to government partners for countering the terrorist and extremist threat against the Netherlands. The central research question is: What are the goals and policy measures of the National Counterterrorism Strategy 2016- 2020, what is the expected contribution of the policy measures to the realization of the goals and which measures are promising for an evaluation of their contribution to the objectives of the CT strategy?
dc.description.abstractBij (de uitvoering van) het contraterrorismebeleid (CT-beleid) zijn veel verschillende instanties en organisaties betrokken. Lokale, nationale en internationale overheden werken samenwerken met maatschappelijke organisaties, bedrijven en sleutelfiguren om preventieve en repressieve maatregelen te nemen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vervult vanaf 1 januari 2005 de coördinerende taak bij terrorismebestrijding. De NCTV beschrijft de gemeenschappelijke aanpak van terrorismebestrijding voor het eerst in de Nationale Contraterrorismestrategie 2011-2015. Aan de contraterrorismemaatregelen in de periode 2001-2010 lag geen overkoepelende strategie ten grondslag. De Nationale Contraterrorismestrategie 2016-2020 (CT-strategie) is de opvolger van de CT-strategie 2011-2015. Het doel van de CT-strategie is het bieden van een strategisch kader aan overheidspartners voor het tegengaan van de terroristische en extremistische dreiging tegen Nederland. De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek is: Wat zijn de doelen en de beleidsmaatregelen van de Nationale Contraterrorismestrategie 2016-2020, de verwachte bijdrage van de beleidsmaatregelen aan de doelrealisatie en bij welke maatregelen is het meten van de bijdrage die beleidsmaatregelen leveren aan de doelstellingen van de CT-strategie kansrijk? INHOUD: 1. Inleiding 2. Nationaal Contraterrorismebeleid 3. Analyse beleidsmaatregelen 4. Het identificeren van meetbare beleidsmaatregelen 5. Handreikingen fase 2 van de evaluatie 6. Beantwoording deelvragen
dc.publisherRijksuniversiteit Groningen - Pro Factonl_NL
dc.subjectTerrorismebestrijdingnl_NL
dc.subjectContra-terrorismenl_NL
dc.subjectEvaluatieonderzoeknl_NL
dc.subjectJihadnl_NL
dc.subjectRadicaliseringnl_NL
dc.subjectBeleidsevaluatienl_NL
dc.subjectEffectiviteit en efficiencynl_NL
dc.subjectInformatievoorzieningnl_NL
dc.subjectPreventiebeleidnl_NL
dc.titleEvaluatie Nationale Contraterrorismestrategie 2016-2020 fase 1nl_NL
dc.title.alternativeAnalyse en meetbaarheid beleidsmaatregelennl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3147nl_NL
html.description.abstractMany different agencies and organizations are involved in (the implementation of) the counterterrorism policy (CT policy). Local, national and international governments work together with civil society organizations, companies and key figures to take preventive and repressive measures. The National Coordinator for Security and Counterterrorism(NCTV) has fulfilled the coordinating role in counterterrorism since 1 January 2005. The NCTV describes the common approach to counterterrorism for the first time in the National Counterterrorism Strategy 2011-2015. The counterterrorism measures in the period 2001-2010 were not based on an overarching strategy. The National Counterterrorism Strategy 2016-2020 (CT strategy) is the successor to the CT strategy 2011-2015. The aim of the CT strategy is to provide a strategic framework to government partners for countering the terrorist and extremist threat against the Netherlands. The central research question is: What are the goals and policy measures of the National Counterterrorism Strategy 2016- 2020, what is the expected contribution of the policy measures to the realization of the goals and which measures are promising for an evaluation of their contribution to the objectives of the CT strategy?en_GB
html.description.abstractBij (de uitvoering van) het contraterrorismebeleid (CT-beleid) zijn veel verschillende instanties en organisaties betrokken. Lokale, nationale en internationale overheden werken samenwerken met maatschappelijke organisaties, bedrijven en sleutelfiguren om preventieve en repressieve maatregelen te nemen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vervult vanaf 1 januari 2005 de coördinerende taak bij terrorismebestrijding. De NCTV beschrijft de gemeenschappelijke aanpak van terrorismebestrijding voor het eerst in de Nationale Contraterrorismestrategie 2011-2015. Aan de contraterrorismemaatregelen in de periode 2001-2010 lag geen overkoepelende strategie ten grondslag. De Nationale Contraterrorismestrategie 2016-2020 (CT-strategie) is de opvolger van de CT-strategie 2011-2015. Het doel van de CT-strategie is het bieden van een strategisch kader aan overheidspartners voor het tegengaan van de terroristische en extremistische dreiging tegen Nederland. De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek is: Wat zijn de doelen en de beleidsmaatregelen van de Nationale Contraterrorismestrategie 2016-2020, de verwachte bijdrage van de beleidsmaatregelen aan de doelrealisatie en bij welke maatregelen is het meten van de bijdrage die beleidsmaatregelen leveren aan de doelstellingen van de CT-strategie kansrijk? <P></P><b>INHOUD:</b> 1. Inleiding 2. Nationaal Contraterrorismebeleid 3. Analyse beleidsmaatregelen 4. Het identificeren van meetbare beleidsmaatregelen 5. Handreikingen fase 2 van de evaluatie 6. Beantwoording deelvragennl_NL
dc.contributor.institutionRijksuniversiteit Groningen - Pro Factonl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityGroningennl_NL
dc.title.englishEvaluation of the National Counterterrorism Strategy 2016-2020, Phase 1: Analysis and identification of measurable policy measures (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3147-evaluatie-nationale-contr ...
Size:
4.376Mb
Format:
PDF
Description:
3147-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3147-evaluatie-nationale-contr ...
Size:
471.7Kb
Format:
PDF
Description:
3147-samenvatting
Thumbnail
Name:
3147-evaluatie-nationale-contr ...
Size:
453.5Kb
Format:
PDF
Description:
3147-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record