Show simple item record

dc.contributor.authorKolkman, W.D.
dc.contributor.authorVerstappen, L.C.A.
dc.contributor.authorVisser, I.
dc.contributor.authorIbili, F. (medew.)
dc.contributor.authorOost, S. (medew.)
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2021-02-15T15:33:36Z
dc.date.available2021-02-15T15:33:36Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citation978-94-6290-934-2nl_NL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3029
dc.description.abstractDit onderzoek concentreert zich rond de probleemstelling of het wenselijk is de huidige regelingen van partner- en kinderalimentatie ‘bij de tijd’ te brengen. In dit kader komen drie facetten van alimentatie aan de orde: acceptatie door justitiabelen,aansluiting bij de huidige maatschappij en mogelijke aanpassingen van wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Tremanormen. Deze facetten zijn onderling sterk met elkaar verbonden. Zo kan een aanpassing van de rekenmethodiek leiden tot een betere aansluiting bij de samenleving, waardoor betrokkenen sneller geneigd zullen zijn de regeling te aanvaarden. Uit de probleemstelling vloeien de volgende vier onderzoeksvragen voort: 1. Acceptatie door justitiabelen. Welke elementen van het systeem van partner- en kinderalimentatie dragen bij of doen afbreuk aan de acceptatie van de onderhoudsverplichting? In het verlengde hiervan rijst de vraag of er een verband is tussen de mate van acceptatie van de onderhoudsverplichtingen enerzijds en het aantal gerechtelijke procedures en invorderingsprocedures door het LBIO anderzijds. Dit onderdeel is nader uitgewerkt in hoofdstuk 4. 2. Aanpassing berekeningssysteem. Welke aanpassingen aan het bestaande berekeningssysteem van partneralimentatie kunnen bijdragen aan een vergroting van de acceptatie? In het bijzonder zal hierbij aandacht bestaan voor de vraag of een meer forfaitair stelsel de vergroting van de acceptatie bevordert. Ook stellen wij de vraag of een stelsel met een clean break tot een vergroting van de acceptatie van de onderhoudsverplichting leidt en een vermindering van het aantal procedures. Dit onderdeel is nader uitgewerkt in hoofdstuk 5. 3. Aansluiting bij maatschappij – algemeen. Sluit het stelsel van de onderhoudsverplichtingen aan bij de inrichting van de huidige maatschappij? Dit onderdeel is nader uitgewerkt in hoofdstuk 6. 4. Aansluiting bij maatschappij – informele samenlevers. Bij de maatschappelijke aansluiting speelt niet alleen de algemene vraag of het hedendaagse alimentatierecht nog wel ‘compatibel’ is, ook een specifieke vraag doemt hier op: dienen onderhoudsverplichtingen zich ook uit te strekken over de almaar groeiende groep ‘informele samenlevers’? Dit onderdeel is nader uitgewerkt in hoofdstuk 7. INHOUD: 1. Inleiding, 2. Huidige stand van zaken wetgeving, jurisprudentie en literatuur, 3. Ontwikkelingen in (opvattingen over) relaties, gezinnen, kinderen en scheidingen, 4. Acceptatie door justitiabelen, 5. Aanpassing berekeningssysteem, 6. Aansluiting bij de maatschappij - algemeen, 7. Aansluiting bij de maatschappij- informeel samenlevenden, 8. Conclusies en beantwoording onderzoeksvragennl_NL
dc.description.abstractThis study concerns the question whether the current maintenance law is still valid today. It examines the ‘acceptance’ of maintenance by parties, the extent to which it meets the demands of today’s society – consider, for example, the position of unmarried cohabitants – and possible alterations of laws and regulations, partly with the aim of preventing legal proceedings. The answer to the aforementioned research question is provided on the basis of four sub-topics. The research into these sub-topics was conducted according to a fixed pattern of four steps: 1. collecting of existing data, 2. generating new data (i.e. conducting a questionnaire survey and interviews), 3. analysing the data and 4. testing the findings during expert meetings (triangulation).en_GB
dc.publisherBoom juridischnl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/02/15/alimentatiestelsel-toe-aan-herziening-door-veranderingen-in-de-maatschappij
dc.subjectAlimentatienl_NL
dc.subjectEvaluatie van wetgevingnl_NL
dc.subjectEvaluatieonderzoeknl_NL
dc.subjectWet- en regelgevingnl_NL
dc.subjectKinderennl_NL
dc.subjectOuderlijk gezagnl_NL
dc.subjectEchtscheidingnl_NL
dc.titleAlimentatie van nunl_NL
dc.title.alternativeAcceptatie van alimentatie in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingennl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3074nl_NL
dc.contributor.institutionRijksuniversiteit Groningennl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityDen Haagnl_NL
dc.title.englishAcceptance of spousal maintenance by parties, the extent to which it meets the demands of today’s society (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3074-alimentatie-van-nu-volledige ...
Size:
11.52Mb
Format:
PDF
Description:
3074-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3074-alimentatie-van-nu-samenv ...
Size:
319.4Kb
Format:
PDF
Description:
3074-samenvatting
Thumbnail
Name:
3074-alimentatie-van-nu-summary.pdf
Size:
317.9Kb
Format:
PDF
Description:
3074-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record