Show simple item record

dc.contributor.authorSnippe, J.
dc.contributor.authorWoestenburg, N.
dc.contributor.authorMuijnck, J.A. de
dc.contributor.authorGeertsema, B.
dc.contributor.authorRoest, S.
dc.contributor.authorPieper, R.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2021-02-12T15:08:32Z
dc.date.available2021-02-12T15:08:32Z
dc.date.issued2020-12-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3028
dc.description.abstractDit onderzoek is gericht op twee wetsterreinen: de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en de Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen (BPM). Op beide terreinen is een stijging geconstateerd van het aantal ingediende bezwaar- en beroepschriften, een stijging van het aandeel door ncnp-bedrijven ingediende bezwaren en beroepen hierbinnen, en een stijging van de proceskostenvergoedingen en uitvoeringskosten voor de overheidsorganen die deze bezwaren en beroepen behandelen. Hierop zegde minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens de staatssecretaris van Financiën, toe een onderzoek uit te laten voeren naar de werkwijze en het verdienmodel van ncnp-bedrijven. Om dit te onderzoeken is de volgende probleemstelling geformuleerd: Wat is de werkwijze en het verdienmodel van bedrijven die op basis van no cure no pay voor belastingplichtigen bezwaar- en beroepsprocedures starten bij WOZ- beschikkingen en BPM-aangiftes? Wat is de aard en omvang van dit soort procedures en hoe verhoudt het financieel belang van belastingplichtigen en de opbrengsten voor deze bedrijven zich tot de kosten die door de overheid worden gemaakt? Welke oplossingen kiezen gemeenten en de Belastingdienst om de afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures zo efficiënt mogelijk in te richten? INHOUD: Samenvatting, Summary, 1. Inleiding, 2. Onderzoeksopzet, 3. Context van juridische procedures WOZ en BPM, 4. Omvang bezwaren en uitvoeringslasten, 5. Ervaringen bezwaarmakers WOZ, 6. Werkwijze en verdienmodel, 7. Conclusies.nl_NL
dc.description.abstractThe research focuses on two legal areas: Real Estate Valuation (WOZ) and Vehicle Registration Tax (BPM). In both areas there is a clear increase in the number of appeals and objections submitted, the percentage of appeals and objections made by 'no cure no pay' companies, and reimbursement of legal expenses and execution costs for the government bodies that handle these objections and appeals. Minister Dekker for Legal Protection agreed to commission a research, also on behalf of the State Secretary for Finance, into the working methods and revenue models of 'no cure no pay' companies. To research this, the following problem definition has been formulated: What is the working method and revenue model of companies that start objection and appeal procedures on a 'no cure no pay' basis for taxpayers for WOZ decisions and BPM returns? What is the nature and scope of these types of proceedings and how does the financial interest of taxpayers and the revenues for these companies relate to the costs incurred by the government? What solutions do municipalities and the tax authorities choose to organise the handling of objection and appeal procedures as efficiently as possible?en_GB
dc.publisherBreuer & Intravalnl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 3088nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/02/12/werkwijze-no-cure-no-pay-bedrijven-bij-aanvechten-waardering-onroerende-zaken-en-belasting-van-personenauto’s-en-motorrijtuigen-onderzochtnl_NL
dc.subjectBelastingnl_NL
dc.subjectBestuursprocesrechtnl_NL
dc.subjectBezwaarschriftenprocedurenl_NL
dc.subjectGemeentenl_NL
dc.subjectKostennl_NL
dc.subjectProcesvertegenwoordigingnl_NL
dc.subjectWet- en regelgevingnl_NL
dc.subjectOnroerendezaakbelastingnl_NL
dc.subjectBezwaarschriftenprocedurenl_NL
dc.subjectBeroepschriftenprocedurenl_NL
dc.subjectKosten-batenanalysenl_NL
dc.subjectAdministratieve lastennl_NL
dc.subjectBelastingadviseursnl_NL
dc.subjectProceskostennl_NL
dc.titleVan beroep in bezwaarnl_NL
dc.title.alternativeWerkwijze en verdienmodel ‘no cure no pay’ bedrijven WOZ en BPMnl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3088nl_NL
dc.contributor.institutionBreuer & Intravalnl_NL
dc.contributor.institutionPro Factonl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityGroningennl_NL
dc.title.englishWorking method and revenue model of companies that start objection and appeal procedures on a 'no cure no pay' basis for taxpayers for WOZ decisions and BPM returns (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3088-van-beroep-in-bezwaar-vol ...
Size:
7.105Mb
Format:
PDF
Description:
3088-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3088-van-beroep-in-bezwaar-sam ...
Size:
850.7Kb
Format:
PDF
Description:
3088-samenvatting
Thumbnail
Name:
3088-van-beroep-in-bezwaar-sum ...
Size:
854.7Kb
Format:
PDF
Description:
3088-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record