Show simple item record

dc.contributor.authorKruize, P.
dc.contributor.authorHarms, K. (medew.)
dc.contributor.authorHuisman, S. (medew.)
dc.contributor.authorSpek, M. van der (medew.)
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2021-02-03T15:10:11Z
dc.date.available2021-02-03T15:10:11Z
dc.date.issued2020-12-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3022
dc.description.abstractIn 2006 is de verjaring afgeschaft voor misdrijven waarop een levenslange gevangenisstraf is gesteld. Mede naar aanleiding van het bekend worden van grootschalig misbruik binnen kerkelijke instellingen werd in 2011 een nieuw wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de wijziging van de regeling van de vervolgingsverjaring ingediend bij de Tweede Kamer. Dit heeft geresulteerd in de Wet aanpassing regeling vervolgingsverjaring 2012, die in werking is getreden op 1 april 2013 (verder aangeduid met: wetswijziging van 2013). Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de resultaten van de wetswijziging van 2013. Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vier vragen: 1. Hoeveel van de bij het Openbaar Ministerie ingestroomde strafbare feiten zouden vermoedelijk zijn verjaard zonder de Wet aanpassing regeling vervolgingsverjaring 2012? 2. In hoeverre gaat het bij de in onderzoeksvraag 1 genoemde strafbare feiten om feiten waarvan de verjaringstermijn is verlengd dan wel is afgeschaft en om welke strafbare feiten gaat het daarbij precies? 3. Op welke wijze zijn deze feiten door het Openbaar Ministerie afgedaan? Hoeveel feiten zijn geseponeerd en hoeveel feiten zijn aan de rechter voorgelegd? 4. Wat is het vonnis van de rechter in eerste aanleg? Voor hoeveel feiten worden verdachten schuldig bevonden dan wel vrijgesproken door de rechtbank? INHOUD: 1. Inleiding, 2. Vervolgingsverjaring nader bezien, 3. Onderzoeksmethoden, 4. Verjaring na twintig jaar, 5. Geen verjaring, 6. Verjaring bij zedenmisdrijven, 7. Conclusiesnl_NL
dc.description.abstractIn 2006, the statute of limitations was abolished for crimes with a life sentence. Partly as a result of widespread abuse within ecclesiastical institutions becoming known, a new bill to amend the Criminal Code in connection with the amendment of the prosecution statute was submitted to Parliament in 2011. This has resulted in the Adjustment of Prosecution Prescription Regulations Act 2012, which entered into force on 1 April 2013 (hereinafter referred to as: amendment of the law of 2013). The aim of the study is to gain insight into the results of the 2013 legislative amendment. During the parliamentary debate on the legislative proposal, there was no insight into what the amendment was expected to produce. The minister has promised to evaluate the effects of the legislative change about five years after it came into effect.en_GB
dc.publisherAtenonl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/01/14/jaarlijks-28-feiten-toch-naar-het-om-door-aanpassen-verjaringstermijnnl_NL
dc.subjectBeslissing omtrent vervolgingnl_NL
dc.subjectVonnisnl_NL
dc.subjectOntucht met onmachtigennl_NL
dc.subjectErnst van criminaliteitnl_NL
dc.subjectEvaluatie van wetgevingnl_NL
dc.subjectEvaluatieonderzoeknl_NL
dc.subjectKinderennl_NL
dc.subjectKinderpornografienl_NL
dc.subjectSeksueel misbruiknl_NL
dc.subjectStrafvervolgingnl_NL
dc.subjectVerjaringnl_NL
dc.subjectTermijnnl_NL
dc.subjectWet- en regelgevingnl_NL
dc.subjectAanrandingnl_NL
dc.subjectVerkrachtingnl_NL
dc.subjectZedendelictnl_NL
dc.titleEvaluatie Wet aanpassing regeling vervolgingsverjaring 2012nl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3020nl_NL
dc.contributor.institutionAtenonl_NL
dc.contributor.institutionRijksuniversiteit Groningen - Faculteit rechtsgeleerdheidnl_NL
dc.source.cityGroningennl_NL
dc.title.englishEvaluation of the Adjustment of Prosecution Limitation Regulations Act 2012 (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3020-evaluatie-wet-aanpassing- ...
Size:
1.361Mb
Format:
PDF
Description:
3020-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3020-evaluatie-wet-aanpassing- ...
Size:
182.1Kb
Format:
PDF
Description:
3020-samenvatting
Thumbnail
Name:
3020-evaluatie-wet-aanpassing- ...
Size:
121.8Kb
Format:
PDF
Description:
3020-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record