Show simple item record

dc.contributor.authorBoschman, S.
dc.contributor.authorTeerlink, M.
dc.contributor.authorWeijters, G.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2021-02-03T12:43:49Z
dc.date.available2021-02-03T12:43:49Z
dc.date.issued2020-12-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3015
dc.description.abstractIn de jaren 2013 tot en met 2016 keerden jaarlijks ongeveer 20 duizend mensen na een detentie van meer dan twee weken terug in de Nederlandse maatschappij. Basisvoordwaarden voor succesvolle re-integratie zijn het bezit van een identiteitsbewijs, dagbesteding, inkomen en huisvesting hebben en geen schulden open hebben staan. Bij een deel van de ex-gedetineerden is dit niet op orde. Bij uitstroom uit detentie heeft 14% geen geldig identiteitsbewijs. In de maand na detentie heeft 85% geen dagbesteding in de vorm van werk of een opleiding en een derde geen inkomen uit werk, een uitkering of pensioen. Bijna een kwart staat na detentie niet ingeschreven op een adres. Meer dan een kwart van de re-integratiekandidaten staat (in het jaar na detentie) geregistreerd als wanbetaler van hun zorgverzekering, een indicatie dat zij (problematische) schulden hebben. Er zijn weinig verschillen tussen de uitstroomcohorten; re-integratiekandidaten die uitstromen in 2016 hebben de basisvoorwaarden niet beter (of minder) op orde ex-gedetineerden die in eerdere jaren zijn uitgestroomd. Het doel van het re-integratiebeleid is om tijdens detentie problemen die er zijn met de basisvoorwaarden op te lossen om re-integratie in de maatschappij te bevorderen en recidive te voorkomen. Dit onderzoek laat zien dat dit deels gebeurt: mensen die dat eerder niet hadden verkrijgen tijdens detentie een identiteitsbewijs, werk of een adres en mensen die voor detentie schulden bij hun zorgverzekeraar hadden, hebben die na detentie niet meer. Aan de andere kant zijn er ook veel mensen die hun woning of werk juist verliezen na een detentieperiode, of bij wie juist schulden ontstaan. Bijna de helft van de re-integratiekandidaten recidiveert binnen twee jaar. Mensen van wie de basisvoorwaarden voor re-integratie (identiteitsbewijs, dagbesteding, inkomen, huisvesting en geen schulden) op orde zijn hebben een significant kleinere recidivekans. Een identiteitsbewijs, werk, een uitkering, het volgen van een opleiding en huisvesting (met name bij een partner, ouders of anderen) hangen samen met een kleinere kans op recidive, ook wanneer rekening wordt gehouden met kenmerken zoals geslacht, leeftijd en strafrechtelijk verleden. Vooral werkende re-integratiekandidaten die langere tijd dezelfde baan behouden recidiveren minder. Verder hebben re-integratiekandidaten een grotere kans om te recidiveren in de maanden dat zij adresloos zijn dan in andere maanden. De basisvoorwaarden hebben ook weer invloed op elkaar. Het onderzoek laat zien dat een geldig identiteitsbewijs, een startkwalificatie en huisvesting (met name het wonen bij een partner, ouders of anderen) samenhangen met een grotere kans om na detentie werk te hebben. Aangezien vooral werk samenhangt met minder recidive, kan het op orde krijgen van de basisvoorwaarden huisvesting en identiteitsbewijs, via het vergroten van de kans op werk, dus mogelijk recidive voorkomen. Het onderzoek toont aan dat het van belang is om te blijven inzetten op het op orde krijgen van de basisvoorwaarden. Met name het stimuleren van dagbesteding (werken, een opleiding volgen, mogelijk ook andere dagbesteding zoals vrijwilligerswerk) en het organiseren van stabiele huisvesting kunnen bijdragen aan een succesvolle re-integratie. INHOUD: 1. Inleiding, 2. Theorie en eerder onderzoek naar basisvoorwaarden voor succesvolle re-integratie, 3. Methoden, 4. Beschrijvende resultaten: situatie op de basisvoorwaarden, 5. Samenhang tussen situatie op basisvoorwaarden onderling en met recidive, 6. Conclusie en discussienl_NL
dc.description.abstractTo reduce the relatively high recidivism rates among former prisoners, reintegration policy tries to address problems for successful reintegration already during imprisonment. Since 2004, an important part of the reintegration policy in the Netherlands involves working on the 5 basic conditions for reintegration. These basic conditions are: 1) valid ID, 2) income and work, education or other (daytime) activities, 3) accommodation, 4) insight in debts and a strategy how to deal with them and 5) continuation of adequate care. Every two years the aftercare monitor describes the situation of (former) prisoners on these five basic conditions both before and after their time in detention. Since the fifth edition we also study the relation between the situation on these five conditions and recidivism. This provides insight in whether addressing problems on the basic conditions can reduce recidivism among former prisoners. New in this sixth edition, is that we also study the relations between the various basic conditions.en_GB
dc.publisherWODCnl_NL
dc.relation.ispartofseriesCahiers 2020-19nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/01/25/identiteitsbewijs-huisvesting-en-dagbesteding-op-orde-na-detentie-minder-recidivenl_NL
dc.subjectEx-gedetineerdennl_NL
dc.subjectGedetineerdennl_NL
dc.subjectFinanciele problemennl_NL
dc.subjectHuisvestingsproblemennl_NL
dc.subjectInkomennl_NL
dc.subjectLegitimatiebewijsnl_NL
dc.subjectRecidivenl_NL
dc.subjectReclasseringsnazorgnl_NL
dc.subjectResocialisatienl_NL
dc.subjectSchuldenregelingnl_NL
dc.subjectSociale gevolgen van detentienl_NL
dc.subjectVoorspellingnl_NL
dc.titleMonitor nazorg ex-gedetineerden - 6e metingnl_NL
dc.title.alternativeProblemen op de basisvoorwaarden voor re-integratie en de relatie met recidivenl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3036nl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityDen Haagnl_NL
dc.title.englishSixth edition of the aftercare monitor for former prisoners; basic conditions for reintegration and their relation with recidivism (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
Cahier-2020-19-volledige tekst.pdf
Size:
1.903Mb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2020-19-volledige tekst
Thumbnail
Name:
Cahier-2020-19-samenvatting.pdf
Size:
153.6Kb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2020-19-samenvatting
Thumbnail
Name:
Cahier-2020-19-infographic.pdf
Size:
158.4Kb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2020-19-infographic
Thumbnail
Name:
Cahier-2020-19-summary.pdf
Size:
153.6Kb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2020-19-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record