Show simple item record

dc.contributor.authorLakerveld, J. van
dc.contributor.authorWolbers, J.
dc.contributor.authorZonneveld, A.
dc.contributor.authorMatthys, J.
dc.contributor.authorAkerboom, M.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2021-02-03T11:35:28Z
dc.date.available2021-02-03T11:35:28Z
dc.date.issued2020-12-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3012
dc.description.abstractDe NCTV laat state of the art onderzoeken uitvoeren op het gebied van cybersecurity, (contra) terrorisme en extremisme op het gebied van crisisbeheersing. Deze states of the arts zijn onderdeel van een programma dat zich richt op het realiseren van een NCTV-brede onderzoekagenda. PLATO en ISGA hebben in deze state of the art onderzoeken de eerste fase van het overkoepelende onderzoek naar crisisbeheersing uitgevoerd. In dit rapport staat het tweede fase onderzoek centraal waarin is voortgebouwd op de kennis en literatuurbestanden van het eerste fase onderzoek. Op grond van de conclusies van het eerste fase onderzoek is de volgende probleemstelling geformuleerd: Wat is volgens de wetenschappelijk literatuur de laatste stand van zaken met betrekking tot het domein crisisbeheersing voortbouwend op de resultaten van het onderzoek state of the art crisisbeheersing fase 1 (Lakerveld & Matthys, 2019). Aan de hand van deze probleemstelling zijn drie onderzoeksvragen geformuleerd. 1. Welke trends in soorten risico’s en crises en de omgang daarmee in het kader van crisisbeheersing kunnen worden vastgesteld? 2. Welke factoren bevorderen op meso-(organisatie) en micro-(individueel) niveau de effectiviteit en tijdigheid van crisisbeheersing? Op welke wijze zijn deze factoren te beïnvloeden? Wat betekent dit concreet voor de besluitvorming tijdens crisisbeheersing in de Nederlandse context? 3. Op welke wijze zijn factoren die bijdragen aan effectiviteit zo te beïnvloeden dat daarmee een bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteit (doelmatigheid en doeltreffendheid) van de crisisbeheersing/rampenbestrijding? INHOUD: 1. Samenvatting, 2. Inleiding, 3. Opzet van het onderzoek, 4. Het analyseren van crisismanagement, 5. Onderzoeksresultaten, 6. Conclusies, 7. Conclusies bezien in het licht van de Covid-19 crisis, 8. Literatuur, 9. Bijlagen, 10. Executive summarynl_NL
dc.description.abstractThe NCTV set out ‘State of the art’ investigations in the field of cyber security, (counter)terrorism and crisis management. These ‘states of the arts’ are part of a program that focuses on realizing an NCTVwide research agenda. PLATO and ISGA have carried out the first phase of this ‘state of the art’ research in crisis management. This report focuses on the second phase research building upon the knowledge and literature of the first phase. Based on the conclusions of the first phase, the WODC formulated the following problem definition: What, according to the scientific literature, is the latest state of affairs with regard to the domain of crisis management, building on the results of phase 1 (Lakerveld & Matthys, 2019). Three research questions have been formulated based on this problem definition. 1) Which trends in types of risks and crises can be identified, and how to deal with them in the context of crisis management? 2) Which factors promote the effectiveness and timeliness of crisis management at meso (organizational) and micro (individual) level? How can these factors be influenced? What does this mean for decision-making during crisis management in the Dutch context? 3) In what way can factors that contribute to effectiveness be influenced in such a way that theycontribute to the quality (efficiency and effectiveness) of crisis management/disaster mitigation?en_GB
dc.publisherUniversiteit Leiden - PLATOnl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC rapport 3049nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/01/28/kwetsbaarheden-in-aanpak-coronacrisis-in-kaart-gebrachtnl_NL
dc.subjectBesluitvormingnl_NL
dc.subjectEvaluatienl_NL
dc.subjectCommunicatienl_NL
dc.subjectCrisisnl_NL
dc.subjectCrisisbeheersingnl_NL
dc.subjectCrisisinterventienl_NL
dc.subjectEffectiviteit en efficiencynl_NL
dc.subjectRampnl_NL
dc.subjectRampenbestrijdingnl_NL
dc.subjectRampomstandighedennl_NL
dc.subjectRisicoanalysenl_NL
dc.subjectVeiligheidnl_NL
dc.subjectTerrorismenl_NL
dc.subjectBrandnl_NL
dc.subjectRechts-extremismenl_NL
dc.subjectLinks-extremismenl_NL
dc.subjectInfectieziektenl_NL
dc.subjectInfrastructuurnl_NL
dc.subjectOngevalnl_NL
dc.subjectOverstromingnl_NL
dc.titleState of the art crisisbeheersing - fase 2nl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3049nl_NL
dc.contributor.institutionUniversiteit Leiden - Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie (PLATO)nl_NL
dc.contributor.institutionUniversiteit Leiden - Institute of Security and Global Affairs (ISGA)nl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityLeidennl_NL
dc.title.englishState of the Art: Crisis Management Phase 2 (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3049-state-of-the-art-crisisbe ...
Size:
2.907Mb
Format:
PDF
Description:
3049-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3049-state-of-the-art-crisisbe ...
Size:
190.1Kb
Format:
PDF
Description:
3049-samenvatting
Thumbnail
Name:
3049-state-of-the-art-crisisbe ...
Size:
164.1Kb
Format:
PDF
Description:
3049-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record