Show simple item record

dc.contributor.authorAsscher, J.J.
dc.contributor.authorBrink, Y.N. van den
dc.contributor.authorCreemers, H.E.
dc.contributor.authorHuls, E.
dc.contributor.authorLogchem, E.K. van
dc.contributor.authorLynch, N.
dc.contributor.authorRap, S.E.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.coverage.spatialBelgienl_NL
dc.coverage.spatialEngelandnl_NL
dc.coverage.spatialZwedennl_NL
dc.coverage.spatialIerlandnl_NL
dc.coverage.spatialDuitslandnl_NL
dc.date.accessioned2021-02-03T10:43:37Z
dc.date.available2021-02-03T10:43:37Z
dc.date.issued2020-12-30
dc.identifier.citation978-94-6290-943-4nl_NL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3011
dc.description.abstractIn dit rapport worden de bevindingen gepresenteerd van onderzoek dat is verricht vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines naar de sanctionering van jeugdige daders van ernstige gewelds- of zedenmisdrijven. Dit onderzoek is uitgevoerd tegen de achtergrond van de huidige politieke discussie over de maximale jeugddetentieduur in Nederland. Het doel van dit onderzoek is inzicht te verschaffen in de sanctietoemeting voor jeugdigen in verschillende Europese jurisdicties, alsook te verkennen in hoeverre de bevindingen aanleiding geven tot aanpassing van de Nederlandse strafrechtelijke aanpak van jeugdigen die worden veroordeeld voor een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf. In dit onderzoek is een inventarisatie gemaakt van de wettelijke kaders en praktijken in Nederland en vijf andere Europese landen, namelijk België (Vlaanderen), Duitsland, Engeland en Wales, Ierland en Zweden, met betrekking tot de sanctionering van jeugdige daders (12-23 jaar) van ernstige gewelds- of zedenmisdrijven. Daarnaast is een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd naar effecten van sancties bij jeugdige daders van ernstige gewelds- of zedenmisdrijven en is getracht om voor de geselecteerde landen inzicht te krijgen in de effectiviteit van opgelegde sancties, in het bijzonder met betrekking tot recidive. De centrale vraagstelling in dit onderzoek is: Welke sancties hanteren Nederland en andere Europese landen voor jeugdigen van 12 tot 23 jaar die een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf hebben gepleegd, wat is de effectiviteit hiervan en hoe verhouden deze sancties zich tot internationale en Europese kinder- en mensenrechtenstandaarden? INHOUD: 1. Inleiding, 2. Het internationale en Europese kinder- en mensenrechtenkader, 3. Jeugdsanctierecht in vergelijking: grondslagen en wettelijke kaders in zes Europese landen, 4. Jeugdsanctietoemeting bij ernstige misdrijven in de praktijk vanuit rechtsvergelijkend perspectief, 5. Wat is er bekend over de effectiviteit van opgelegde sancties aan jeugdige daders van ernstige gewelds- en/of zedenmisdrijven, in het bijzonder met betrekking tot recidive? 6. Conclusies, implicaties en aandachtspuntennl_NL
dc.description.abstractThis report presents the results of a multidisciplinary study into the sentencing of youth offenders who have committed serious violent or sexual offences. It has been conducted by a group of independent researchers. This study is conducted in the context of current political discussion concerning the maximum duration of youth detention in the Netherlands.1 The aim of this research is to provide insight into the sentencing of youth in various European jurisdictions, as well as to explore the extent to which the findings should lead to an adjustment of the Dutch criminal law approach to youth who are convicted of a serious violent or sexual offence. This study considers the legal framework and practices in the Netherlands and five other European countries, namely Belgium (Flanders), Germany, England & Wales, Ireland and Sweden, concerning the sentencing of youth offenders (12-23 years) of serious violent or sexual offences. Moreover, a systematic literature review has been conducted concerning the outcomes of sentences imposed on youth offenders of serious violent or sexual offences and it is attempted to gain insight into the effectiveness of imposed sentences, in particular in relation to recidivism, in the selected countries. The central research question of this study is: Which sentences are applied in the Netherlands and other European countries to youth of 12 to 23 years of age who have committed a serious violent or sexual offence, what is the effectiveness of these sentences and how do these relate to international and European children’s and human rights standards?en_GB
dc.publisherBoom juridischnl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC rapport 3126nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/02/02/internationale-vergelijking-straffen-voor-jeugdigen-die-ernstige-delicten-plegen-geeft-geen-aanleiding-tot-aanpassingnl_NL
dc.subjectAlternatieve jeugdstrafnl_NL
dc.subjectJeugdstrafnl_NL
dc.subjectJeugdmaatregelnl_NL
dc.subjectEffectiviteit en efficiencynl_NL
dc.subjectJeugddetentienl_NL
dc.subjectJeugdige delinquentennl_NL
dc.subjectJeugdstrafrechtnl_NL
dc.subjectStrafwijzigingnl_NL
dc.subjectPlaatsing in jeugdinrichtingnl_NL
dc.subjectRecidivenl_NL
dc.subjectStrafmaatnl_NL
dc.subjectStraftoemetingnl_NL
dc.subjectStraftenuitvoerleggingnl_NL
dc.subjectVergelijkend onderzoeknl_NL
dc.subjectZedendelictnl_NL
dc.subjectRechtsvergelijkingnl_NL
dc.subjectMinderjarigheidnl_NL
dc.subjectMensenrechtennl_NL
dc.subjectKinderrechtennl_NL
dc.titleDe strafmaat voor jeugdige daders van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven in internationaal perspectiefnl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3126nl_NL
dc.contributor.institutionUniversiteit Utrechtnl_NL
dc.contributor.institutionUniversiteit Leidennl_NL
dc.contributor.institutionUniversiteit van Amsterdamnl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityDen Haagnl_NL
dc.title.englishA comparative study into the sentencing of youth offenders who have committed serious violent and sexual offences (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3126-de-strafmaat-voor-jeugdig ...
Size:
1.136Mb
Format:
PDF
Description:
3126-volledige tekst
Thumbnail
Name:
3126-de-strafmaat-voor-jeugdig ...
Size:
79.55Kb
Format:
PDF
Description:
3126-samenvatting
Thumbnail
Name:
3126-de-strafmaat-voor-jeugdig ...
Size:
63.80Kb
Format:
PDF
Description:
3126-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record