Show simple item record

dc.contributor.authorVoert, M.J. ter
dc.contributor.authorHoekstra, M.S.
dc.coverage.spatialNederland
dc.date.accessioned2021-01-22T13:15:45Z
dc.date.available2021-01-22T13:15:45Z
dc.date.issued2020-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3008
dc.description.abstractHet onderhavige onderzoek geeft inzicht in de ervaringen van Nederlandse burgers met het rechtssysteem: de Geschilbeslechtingsdelta. Het beschrijft de (potentieel) civiel- en bestuursrechtelijke problemen die Nederlandse burgers ervaren, de verschillende wegen die zij bewandelen om deze problemen aan te pakken, de door hen behaalde resultaten en hun evaluatie van geraadpleegde adviseurs en procedures. De eerste Geschilbeslechtingsdelta verscheen in 2003, in 2009 en 2014 is dit onderzoek herhaald. Het onderhavige onderzoek beschrijft de periode 2015-2019. Dit maakt het mogelijk om veranderingen over de tijd waar te nemen. In het onderzoek staan de volgende vragen centraal: In welke mate kwamen (potentieel) civiel- en bestuursrechtelijke problemen voor onder de bevolking en welke factoren waren daarop van invloed? Voor welke (gefaseerde) aanpak kozen burgers? In hoeverre maakten zij gebruik van rechtshulp, buitengerechtelijke geschiloplossing en de rechtspraak, en welke factoren waren daarop van invloed? Hoe zijn de problemen afgelopen en wat waren de resultaten en neveneffecten? Welke juridische en overige kosten hebben burgers gemaakt bij de aanpak van hun problemen, en welke factoren waren daarop van invloed? Hoe evalueerden burgers de gebruikte rechtshulp, mediation en (buiten)gerechtelijke procedures en hoe oordeelden burgers over de advocatuur en rechtspraak in het algemeen? In hoeverre zijn er in de antwoorden op de bovenstaande vragen veranderingen opgetreden in vergelijking met de metingen uit 2003, 2009 en 2014? Bij het beantwoorden van deze onderzoeksvragen kijken we naar juridische problemen van burgers met andere burgers, met bedrijven of met de overheid. Juridische problemen tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en de overheid vallen buiten de reikwijdte van dit onderzoek, evenals rechtshulp ingeschakeld door bedrijven in conflicten met burgers. (zie link hiernaast verwijst naar de vorige publicatie over de Geschilbeslechtingsdelta). INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode 3. Ontwikkelingen in het rechtsbestel en digitalisering 4. Het landschap van juridische problemen 5. De aanpak 6. Afloop, resultaten en neveneffecten 7. De kosten 8. Tevredenheid en vertrouwen 9. Conclusie en slotbeschouwing
dc.publisherWODC
dc.relation.ispartofseriesCahiers 2020-18
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2020/12/14/juridische-problemen-en-toegang-tot-het-recht-in-kaart-gebracht
dc.relation.urlhttps://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/1266
dc.subjectAdvocatuur
dc.subjectTevredenheidsonderzoek
dc.subjectRechtspraak
dc.subjectRechtshulp
dc.subjectPublieke opinie
dc.subjectKosten
dc.subjectInternet
dc.subjectGeschillenbeslechting
dc.subjectEdi
dc.subjectDigitalisering
dc.subjectConsumentenrecht
dc.subjectBurgerlijk procesrecht
dc.subjectBestuursprocesrecht
dc.subjectBemiddeling
dc.subjectArbitrage
dc.subjectAlternatieve geschillenbeslechting
dc.titleGeschilbeslechtingsdelta 2019
dc.title.alternativeOver verloop en afloop van (potentieel) juridische problemen van burgers
dc.typerapport
dc.identifier.project3065
refterms.dateFOA2021-01-22T13:15:45Z
html.description.abstractHet onderhavige onderzoek geeft inzicht in de ervaringen van Nederlandse burgers met het rechtssysteem: de Geschilbeslechtingsdelta. Het beschrijft de (potentieel) civiel- en bestuursrechtelijke problemen die Nederlandse burgers ervaren, de verschillende wegen die zij bewandelen om deze problemen aan te pakken, de door hen behaalde resultaten en hun evaluatie van geraadpleegde adviseurs en procedures. De eerste Geschilbeslechtingsdelta verscheen in 2003, in 2009 en 2014 is dit onderzoek herhaald. Het onderhavige onderzoek beschrijft de periode 2015-2019. Dit maakt het mogelijk om veranderingen over de tijd waar te nemen. In het onderzoek staan de volgende vragen centraal: In welke mate kwamen (potentieel) civiel- en bestuursrechtelijke problemen voor onder de bevolking en welke factoren waren daarop van invloed? Voor welke (gefaseerde) aanpak kozen burgers? In hoeverre maakten zij gebruik van rechtshulp, buitengerechtelijke geschiloplossing en de rechtspraak, en welke factoren waren daarop van invloed? Hoe zijn de problemen afgelopen en wat waren de resultaten en neveneffecten? Welke juridische en overige kosten hebben burgers gemaakt bij de aanpak van hun problemen, en welke factoren waren daarop van invloed? Hoe evalueerden burgers de gebruikte rechtshulp, mediation en (buiten)gerechtelijke procedures en hoe oordeelden burgers over de advocatuur en rechtspraak in het algemeen? In hoeverre zijn er in de antwoorden op de bovenstaande vragen veranderingen opgetreden in vergelijking met de metingen uit 2003, 2009 en 2014? Bij het beantwoorden van deze onderzoeksvragen kijken we naar juridische problemen van burgers met andere burgers, met bedrijven of met de overheid. Juridische problemen tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en de overheid vallen buiten de reikwijdte van dit onderzoek, evenals rechtshulp ingeschakeld door bedrijven in conflicten met burgers. (zie link hiernaast verwijst naar de vorige publicatie over de Geschilbeslechtingsdelta). <P></P><b>INHOUD:</b> 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode 3. Ontwikkelingen in het rechtsbestel en digitalisering 4. Het landschap van juridische problemen 5. De aanpak 6. Afloop, resultaten en neveneffecten 7. De kosten 8. Tevredenheid en vertrouwen 9. Conclusie en slotbeschouwingnl_NL
dc.identifier.tuduuid:679f89bb-8d37-47c8-a720-9a8e23557567
dc.contributor.institutionWODC
dc.contributor.institutionI&O Research
dc.source.cityDen Haag


Files in this item

Thumbnail
Name:
Cahier-2020-18-volledige-tekst.pdf
Size:
3.471Mb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2020-18 volledige tekst
Thumbnail
Name:
Cahier_2020-18_Samenvatting_tc ...
Size:
180.0Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
Cahier_2020-18_-_Vragenlijst-c ...
Size:
2.873Mb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
Cahier_2020-18_Summary_tcm28-4 ...
Size:
140.3Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record