Show simple item record

dc.contributor.authorGunst, J.P.
dc.contributor.authorBruinsma, F.
dc.coverage.spatialNederland
dc.date.accessioned2021-01-22T13:14:59Z
dc.date.available2021-01-22T13:14:59Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/2611
dc.description.abstractIn de maanden januari - juni 2002 is evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de nieuwe Verordening op de praktijkuitoefening in dienstbetrekking van de Nederlandse Orde van Advocaten, die sinds 1 mei 1997 van  kracht is. Deze Verordening maakt het voor juristen in dienstbetrekking bij niet-advocaten mogelijk om onder bepaalde voorwaarden toe te treden tot de advocatuur. In het evaluatie-onderzoek staan de volgende vraagstelling centraal: In welke mate treden juristen die in dienst zijn bij niet-advocaten toe tot de Balie sinds de inwerkingtreding van de Verordening op de praktijkuitoefening in dienstbetrekking? Is er sprake van belemmeringen of knelpunten en indien dat zo is, welke zijn dat? Twee soorten van belemmeringen of knelpunten zijn onderscheiden, namelijk belemmeringen of knelpunten in institutionele zin en belemmeringen of knelpunten in persoonsgebonden zin. Bij belemmeringen of knelpunten in institutionele zin kan gedacht worden aan de toetredingsvoorwaarden die de nieuwe Verordening aan potentiële nieuwkomers stelt, maar ook aan de wijze waarop centrale actoren als de Raden van Toezicht, de Raden van Rechtsbijstand, de Nederlandse Orde van Advocaten en eventuele andere organisatorische verbanden zich opstellen ten opzichte van potentiële nieuwkomers. Bij belemmeringen of knelpunten in persoonsgebonden zin kan gedacht worden aan onbekendheid en desinteresse, hetzij van de zijde van de potentiële  gegadigden zelf of hun werkgevers. Het uitgevoerde, empirisch onderzoek bestaat uit drie delen, namelijk: een enquêteonderzoek onder advocaten in loondienst, een tweede enquêteonderzoek naar de motieven van bedrijfsjuristen en/of hun werkgevers om van toetreding tot de advocatuur af te zien en telefonische vraaggesprekken met de werkgevers van Bureaujuristen, van juristen in dienst van  het CNV en de FNV en van juristen in dienst van een rechtsbijstandverzekeraar of schaderegelingskantoor.nl_NL
dc.publisherUniversiteit Utrecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport EWB/01.093
dc.subjectArbeidsomstandigheden
dc.subjectJuristen
dc.subjectAdvocaten
dc.titleAdvocaten en advocatuur in loondienst
dc.title.alternativeEen evaluatieonderzoek naar de verordening op de praktijkuitoefening in dienstbetrekking
dc.typerapport
dc.identifier.project01.093
refterms.dateFOA2021-01-22T13:14:59Z
dc.identifier.tuduuid:5e62331d-fcd7-4dcc-a09f-b8e720359ce7
dc.contributor.institutionWODC
dc.source.cityUtrecht


Files in this item

Thumbnail
Name:
ewb02adv-samenvatting_tcm28-67 ...
Size:
23.45Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
ewb02adv-volledige-tekst_tcm28 ...
Size:
242.4Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record