Show simple item record

dc.contributor.authorOomens, H.C.D.M.
dc.contributor.authorZutphen, Y.L.L. van
dc.contributor.authorBlankman, K. (medew.)
dc.contributor.authorBeijers, W.M.E.H. (medew.)
dc.coverage.spatialNederland
dc.date.accessioned2021-01-22T13:14:47Z
dc.date.available2021-01-22T13:14:47Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/2522
dc.description.abstractOp 1 januari 1995 is de Wet mentorschap in werking getreden. Deze wet biedt bescherming aan meerderjarigen die niet in staat zijn hun niet-vermogensrechtelijke belangen zelfstandig te behartigen. Deze belangen betreffen aangelegenheden en beslissingen op het gebied van de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de desbetreffende meerderjarige. Bij de totstandkoming van de Wet mentorschap is toegezegd dat deze wet binnen vijf jaar na inwerkingtreding zou worden geëvalueerd. Om de benodigde gegevens van kwantitatieve en kwalitatieve aard betreffende de toepassing van het mentorschap te verkrijgen, is gekozen voor een uitwerking in drie onderzoeksfasen. In de eerse fase onderzoeksfase ging het om het aantal ingestelde mentorschappen, beschermingbewinden en curatele. Tijdens de tweede onderzoeksfase is middels dossieronderzoek bij tien kantongerechten de toepassing van het mentorschap nader bekeken. In de derde fase van het onderzoek ging het om de ervaringen van degenen die in aanrang komen met het mentorschap (mentoren, betrokkenen en hulpverleners en vertegenwoordigers van organisaties). De hoofdstukken 2, 3 en 4 gaan nader in op de opzet en uitvoering van de drie fasen van het onderzoek en informeren over de betrouwbaarheid en resultaten van de vragenlijst, het dossieronderzoek en de interviews. Om te komen tot een samenhangende rapportage is in hoofdstuk 5 geabstraheerd van de drie verschillende fasen in het onderzoek. Hoofdstuk 6 tenslotte bevat de conclusies en aanbevelingen.
dc.publisherVrije Universiteit Amsterdam - Juridische faculteit
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 98.101
dc.subjectOnderbewindstelling
dc.subjectMentorschap meerderjarigen
dc.subjectWet- en regelgeving
dc.subjectCuratele
dc.subjectPlaatsing in inrichting
dc.subjectMeerderjarigheid
dc.subjectGehandicapten
dc.subjectEvaluatie van wetgeving
dc.subjectHandelingsbekwaamheid
dc.subjectPsychisch gestoorden
dc.titleEvaluatie Wet mentorschap
dc.title.alternativeEen onderzoek naar de toepassing van het mentorschap ten behoeve van meerderjarigen over de jaren 1995-1998
dc.typerapport
dc.identifier.project98.101
refterms.dateFOA2021-01-22T13:14:47Z
html.description.abstractOp 1 januari 1995 is de Wet mentorschap in werking getreden. Deze wet biedt bescherming aan meerderjarigen die niet in staat zijn hun niet-vermogensrechtelijke belangen zelfstandig te behartigen. Deze belangen betreffen aangelegenheden en beslissingen op het gebied van de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de desbetreffende meerderjarige. Bij de totstandkoming van de Wet mentorschap is toegezegd dat deze wet binnen vijf jaar na inwerkingtreding zou worden geëvalueerd. Om de benodigde gegevens van kwantitatieve en kwalitatieve aard betreffende de toepassing van het mentorschap te verkrijgen, is gekozen voor een uitwerking in drie onderzoeksfasen. In de eerse fase onderzoeksfase ging het om het aantal ingestelde mentorschappen, beschermingbewinden en curatele. Tijdens de tweede onderzoeksfase is middels dossieronderzoek bij tien kantongerechten de toepassing van het mentorschap nader bekeken. In de derde fase van het onderzoek ging het om de ervaringen van degenen die in aanrang komen met het mentorschap (mentoren, betrokkenen en hulpverleners en vertegenwoordigers van organisaties). De hoofdstukken 2, 3 en 4 gaan nader in op de opzet en uitvoering van de drie fasen van het onderzoek en informeren over de betrouwbaarheid en resultaten van de vragenlijst, het dossieronderzoek en de interviews. Om te komen tot een samenhangende rapportage is in hoofdstuk 5 geabstraheerd van de drie verschillende fasen in het onderzoek. Hoofdstuk 6 tenslotte bevat de conclusies en aanbevelingen.nl_NL
dc.identifier.tuduuid:992e4f7e-df54-4d4c-9d11-0c47299427d2
dc.contributor.institutionVrije Universiteit Amsterdam - Juridische faculteit
dc.contributor.institutionWODC
dc.source.cityAmsterdam


Files in this item

Thumbnail
Name:
98.101-volledige-tekst_tcm28-7 ...
Size:
1.373Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record