Show simple item record

dc.contributor.authorMarseille, A.T.
dc.contributor.authorBex-Reimert, V.M.
dc.contributor.authorWinter, P. de
dc.contributor.authorWever, M.
dc.contributor.authorWinter, H.B.
dc.coverage.spatialNederland
dc.date.accessioned2021-01-22T13:14:09Z
dc.date.available2021-01-22T13:14:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/2488
dc.description.abstractSince 1 March 2017, Section 14 (4) of the Netherlands Nationality Act has given the Minister of Justice and Security authority to revoke Dutch citizenship of volunteers who have joined a terrorist organisation that presents a threat to national security. The purpose of the change in legislation is to protect national security by revoking Dutch citizenship of volunteers who have joined a terrorist organisation that presents a threat to national security. Revocation of Dutch citizenship, combined with a pronouncement of undesirability, prevents volunteers from returning to the Netherlands in a legal manner. In this way, an actual return is made difficult.The evaluation research will focus on the following research question: To what extent has the implementation of Section 14 (4) of the Netherlands Nationality Act successfully prevented Dutch members of foreign jihadi organisations, by revoking their Dutch citizenship, from returning to the Netherlands in a legal manner? To answer this question, a plan evaluation and a process evaluation have been carried out.
dc.description.abstractOp 1 maart 2017 is een aantal anti-terrorismewetten in werking getreden, waaronder de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) in het belang van de nationale veiligheid. Door de toevoeging van artikel 14, vierde lid, aan deze wet, kreeg de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) de daarop volgende vijf jaar de bevoegdheid om het Nederlanderschap te ontnemen van uitreizigers die zich vrijwillig hebben aangesloten bij een terroristische organisatie die een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Het gaat hierbij om een preventieve maatregel waartoe de minister zonder voorafgaande strafrechtelijke veroordeling kan beslissen. De legale terugkeer van Nederlandse leden van buitenlandse, jihadistische organisaties naar ons land wordt op deze manier verhinderd door middel van intrekking van hun Nederlanderschap. Met dit onderzoek wordt invulling gegeven aan de toezegging aan de leden van de Eerste Kamer om de wet drie jaar na haar inwerkingtreding te evalueren (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2015-2016, 34.356 (R2064), nr. 26). Het betreft een plan- en procesevaluatie.Tijdens de behandeling van de wetswijziging in de Eerste Kamer heeft de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie toegezegd dat artikel 14 lid 4 RWN drie jaar na inwerkingtreding zou worden geëvalueerd om vast te stellen of de bepaling na de vervaldatum (1 maart 2022) zal worden gehandhaafd, al dan niet in gewijzigde vorm. In het evaluatieonderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: In hoeverre heeft de invoering van artikel 14 lid 4 RWN de legale terugkeer van Nederlandse leden van buitenlandse, jihadistische organisaties naar Nederland door middel van intrekking van hun Nederlanderschap weten te verhinderen? Ter beantwoording van die vraag is een planevaluatie en een procesevaluatie uitgevoerd. INHOUD: 1. Inleiding 2. Vraagstelling en onderzoeksmethode 3. Ontneming Nederlanderschap op grond van artikel 14 lid 4 RWN 4. Planevaluatie 5. Procesevaluatie 6. Conclusies
dc.publisherRijksuniversiteit Groningen - Faculteit rechtsgeleerdheid
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 3107
dc.relation.urittps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2020/08/27/wet-om-nederlanderschap-van-jihadisten-in-te-trekken-geevalueerd
dc.subjectNederlanderschap
dc.subjectJihad
dc.subjectTerroristische groepering
dc.subjectTerrorismebestrijding
dc.subjectNationale veiligheid
dc.subjectEvaluatie van wetgeving
dc.subjectOngewenstverklaring
dc.subjectDelinquenten
dc.subjectAllochtone delinquenten
dc.titleEvaluatie wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid
dc.typerapport
dc.identifier.project3107
refterms.dateFOA2021-01-22T13:14:09Z
html.description.abstractSince 1 March 2017, Section 14 (4) of the Netherlands Nationality Act has given the Minister of Justice and Security authority to revoke Dutch citizenship of volunteers who have joined a terrorist organisation that presents a threat to national security. The purpose of the change in legislation is to protect national security by revoking Dutch citizenship of volunteers who have joined a terrorist organisation that presents a threat to national security. Revocation of Dutch citizenship, combined with a pronouncement of undesirability, prevents volunteers from returning to the Netherlands in a legal manner. In this way, an actual return is made difficult.The evaluation research will focus on the following research question: To what extent has the implementation of Section 14 (4) of the Netherlands Nationality Act successfully prevented Dutch members of foreign jihadi organisations, by revoking their Dutch citizenship, from returning to the Netherlands in a legal manner? To answer this question, a plan evaluation and a process evaluation have been carried out.en_GB
html.description.abstractOp 1 maart 2017 is een aantal anti-terrorismewetten in werking getreden, waaronder de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) in het belang van de nationale veiligheid. Door de toevoeging van artikel 14, vierde lid, aan deze wet, kreeg de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) de daarop volgende vijf jaar de bevoegdheid om het Nederlanderschap te ontnemen van uitreizigers die zich vrijwillig hebben aangesloten bij een terroristische organisatie die een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Het gaat hierbij om een preventieve maatregel waartoe de minister zonder voorafgaande strafrechtelijke veroordeling kan beslissen. De legale terugkeer van Nederlandse leden van buitenlandse, jihadistische organisaties naar ons land wordt op deze manier verhinderd door middel van intrekking van hun Nederlanderschap. Met dit onderzoek wordt invulling gegeven aan de toezegging aan de leden van de Eerste Kamer om de wet drie jaar na haar inwerkingtreding te evalueren (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2015-2016, 34.356 (R2064), nr. 26). Het betreft een plan- en procesevaluatie.Tijdens de behandeling van de wetswijziging in de Eerste Kamer heeft de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie toegezegd dat artikel 14 lid 4 RWN drie jaar na inwerkingtreding zou worden geëvalueerd om vast te stellen of de bepaling na de vervaldatum (1 maart 2022) zal worden gehandhaafd, al dan niet in gewijzigde vorm. In het evaluatieonderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: In hoeverre heeft de invoering van artikel 14 lid 4 RWN de legale terugkeer van Nederlandse leden van buitenlandse, jihadistische organisaties naar Nederland door middel van intrekking van hun Nederlanderschap weten te verhinderen? Ter beantwoording van die vraag is een planevaluatie en een procesevaluatie uitgevoerd. <P></P><b>INHOUD:</b> 1. Inleiding 2. Vraagstelling en onderzoeksmethode 3. Ontneming Nederlanderschap op grond van artikel 14 lid 4 RWN 4. Planevaluatie 5. Procesevaluatie 6. Conclusiesnl_NL
dc.identifier.tuduuid:ca3d1e24-53e6-498f-835e-06e5934fd129
dc.contributor.institutionRijksuniversiteit Groningen - Faculteit rechtsgeleerdheid
dc.contributor.institutionWODC
dc.source.cityGroningen


Files in this item

Thumbnail
Name:
3107_volledige_tekst_tcm28-457 ...
Size:
682.2Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
3107_samenvatting_tcm28-457200.pdf
Size:
137.2Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
3107_summary_tcm28-457201.pdf
Size:
144.5Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record