Show simple item record

dc.contributor.authorGraaf, K.J. de
dc.contributor.authorMarseille, A.T.
dc.contributor.authorMeulen, W.P. van der
dc.coverage.spatialNederland
dc.date.accessioned2021-01-22T13:14:02Z
dc.date.available2021-01-22T13:14:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/2441
dc.description.abstractArticle 14(4) of the Dutch Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) grants the Minister of Justice and Security the competence – in short – to revoke Dutch nationality in the interest of national security from someone older than sixteen who is outside of the Kingdom of the Netherlands and who has joined an organization that participates in an armed conflict and poses a threat to national security. The central question of the research is as follows: What are (potential) alternative procedures for the ex officio act that leads to judicial review of the decision to revoke Dutch nationality?en_GB
dc.description.abstractArtikel 14 lid 4 RWN verleent de Minister van Justitie en Veiligheid de bevoegdheid om – kort gezegd – in het belang van de nationale veiligheid het Nederlanderschap in te trekken van iemand van ouder dan zestien jaar die zich buiten het Koninkrijk bevindt en die zich heeft aangesloten bij een organisatie die deelneemt aan een gewapend conflict en een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. In artikel 22a RWN is bepaald dat over een besluit op grond van artikel 14 lid 4 RWN steeds een bestuurs-rechter oordeelt, hetzij omdat de betrokkene tijdig beroep heeft ingesteld, hetzij omdat de betrokkene, als deze geen beroep heeft ingesteld, geacht wordt beroep te hebben ingesteld. In dit laatste geval ontstaat een beroep van rechtswege in naam van de betrokkene. De bestuursrechter raakt op de hoogte van een dergelijk beroep doordat de Minister de rechtbank Den Haag in kennis stelt van een besluit tot intrekking van het Nederlanderschap op grond van artikel 14 lid 4 RWN.De centrale vraag van het onderzoek luidt als volgt: Wat zijn (te ontwikkelen) alternatieve procedures voor het ambtshalve verrichten van een han-deling die leidt tot rechterlijke toetsing van het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap?nl_NL
dc.publisherRijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 2994
dc.subjectNederlanderschap
dc.subjectBevoegdheid
dc.subjectRechtspositie
dc.subjectBekrachtiging
dc.subjectMinister van justitie en veiligheid
dc.subjectOorlogsmisdadigers
dc.subjectOngewenstverklaring
dc.subjectBestuursprocesrecht
dc.subjectProcedure
dc.subjectVreemdelingen
dc.subjectJihad
dc.subjectTerroristische groepering
dc.subjectVeiligheid
dc.subjectHoger beroep
dc.subjectWet- en regelgeving
dc.subjectMensenrechten
dc.titleAlternatieven voor het beroep van rechtswege in de Rijkswet op het Nederlanderschap
dc.title.alternativeEen onderzoek naar alternatieven voor ambtshalve handelingen die leiden tot rechterlijke toetsing van het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap in artikel 22a van de Rijkswet op het Nederlanderschap
dc.typerapport
dc.identifier.project2994
refterms.dateFOA2021-01-22T13:14:02Z
dc.identifier.tuduuid:1c31a7f4-4093-4889-8f6f-e548eb5493c7
dc.contributor.institutionRijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid
dc.contributor.institutionWODC
dc.source.cityGroningen


Files in this item

Thumbnail
Name:
2994_Samenvatting_tcm28-371973.pdf
Size:
306.5Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
2994_Volledige_Tekst_tcm28-371 ...
Size:
818.6Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
2994_Summary_tcm28-372037.pdf
Size:
114.3Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record