Show simple item record

dc.contributor.authorBoschma, H.E.
dc.contributor.authorLennarts, M.L.
dc.contributor.authorSchutte-Veenstra, J.N.
dc.contributor.authorVeen, K. van
dc.coverage.spatialNederland
dc.date.accessioned2021-01-22T13:13:39Z
dc.date.available2021-01-22T13:13:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/2292
dc.description.abstractOn 1 January 2013 the Management and Supervision (adjustment) Regulations Act public and private limited companies (hereinafter referred to as the Act) came into effect. During the parliamentary debate in the Senate the Minister of Security and Justice had pledged that the Act including the amendments was to be evaluated after three years. The reason for the evaluation was, in particular, the restriction of the number of supervisory positions carried out by one person, in public and private limited companies and foundations, adopted by way of amendment into the Act.The Act has, in respect of diverse subjects, led to the implementation of new statutory provisions and to changes in existing statutory provisions. The evaluation research has, in particular, focused on three subjects:The one-tier board model;Limitation of the number of supervisory positions for directors and supervisors;Target figure of 30% women on the boards of directors and supervisory boards.
dc.description.abstractOp 1 januari 2013 is de Wet aanpassing regels bestuur en toezicht nv/bv in werking getreden. Tijdens de parlementaire behandeling in de Eerste Kamer heeft de Minister van Veiligheid en Justitie toegezegd dat de wet inclusief de amendementen na drie jaar zal worden geëvalueerd. Aanleiding voor de evaluatie was met name de beperking van het door één persoon uit te oefenen aantal toezichtfuncties bij NV’s, BV’s en stichtingen, dat bij amendement in de Wet aanpassing regels bestuur en toezicht nv/bv is opgenomen. De Wet aanpassing regels bestuur en toezicht nv/bv heeft ten aanzien van uiteenlopende onderwerpen geleid tot invoering van nieuwe wettelijke bepalingen alsmede tot wijziging van bestaande wettelijke bepalingen. Onderhavig evaluatieonderzoek spitst zich met name toe op een drietal onderwerpen: het monistische bestuursmodel; limitering van het aantal toezichtfuncties voor bestuurders en commissarissen/toezichthouders; streefcijfer 30% vrouwen in bestuur en raad van commissarissen. INHOUD: A. Deelonderzoek I: Met monistische bestuursmodel, taakverdeling en bestuurdersaansprakelijkheid, tegenstrijdig belang bestuurders en commissarissen - 1. Inleiding 2. Parlementaire geschiedenis en de veronderstelde wijze van werking van de bij de Wet aanpassing regels bestuur en toezicht nv/bv ingevoerde wetswijzigingen 3. Het monistische bestuursmodel in de praktijk 4. De nieuwe regeling van taakverdeling en bestuurdersaansprakelijkheid van art. 2:9 BW in de praktijk 5. De nieuwe regeling van tegenstrijdig belang van bestuurders en commissarissen in de praktijk 6. Deelonderzoek I: conclusies en aanbevelingen - B. Deelonderzoek II: Limitering aantal toezichthoudende functies bij grote NV', BV's en commerciële/semipublieke stichtingen - 1. Inleiding 2. Parlementaire geschiedenis limiteringsregeling Boek 2 BW 3. Inhoud en betekenis limiteringsregeling Boek 2 BW 4. Het grootte-criterium 5. Sectorale limiteringsregelingen 6. Wettelijke regeling versus 'pas-toe-of-leg-uit' 7. De effecten van de limiteringsregeling in de praktijk: een kwantitatieve en kwalitatieve analyse 8. Deelonderzoek II: conclusies en aanbevelingen - c. Deelonderzoek III: streefcijfer 30% vrouwen in bestuur en raad van commissarissen - 1. Inleiding 2. Parlementaire geschiedenis streefcijferregeling Boek 2 BW 3. Inhoud en betekenis streefcijferregeling Boek 2 BW 4. Het Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid en de Nederlandse Corporate Governance Code 2016 5. Regelingen ter bevordering van een evenwichtige verdeling van vrouwen en mannen in de top van bedrijven in België, Duitsland, Frankrijk en Italië en het voorstel voor een Europese streefcijferrichtlijn 6. De streefcijferregeling van Boek 2 BW in de praktijk: kwantitatieve en kwalitatieve bevindingen 7. Deelonderzoek III: conclusies en aanbevelingen
dc.publisherRijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid - Instituut voor Ondernemingsrecht
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 2730
dc.subjectRechtspersoon
dc.subjectRaad van commissarissen
dc.subjectNv
dc.subjectBv
dc.subjectToezicht
dc.subjectEvaluatieonderzoek
dc.subjectAandeelhouders
dc.subjectStichting
dc.subjectBestuur
dc.subjectNbw
dc.subjectEvaluatie van wetgeving
dc.subjectVrouwen
dc.subjectInterculturalisatie
dc.subjectWet- en regelgeving
dc.subjectBestuurdersaansprakelijkheid
dc.titleEvaluatie Wet bestuur en toezicht
dc.typerapport
dc.identifier.project2730
refterms.dateFOA2021-01-22T13:13:39Z
html.description.abstractOn 1 January 2013 the Management and Supervision (adjustment) Regulations Act public and private limited companies (hereinafter referred to as the Act) came into effect. During the parliamentary debate in the Senate the Minister of Security and Justice had pledged that the Act including the amendments was to be evaluated after three years. The reason for the evaluation was, in particular, the restriction of the number of supervisory positions carried out by one person, in public and private limited companies and foundations, adopted by way of amendment into the Act.The Act has, in respect of diverse subjects, led to the implementation of new statutory provisions and to changes in existing statutory provisions. The evaluation research has, in particular, focused on three subjects:The one-tier board model;Limitation of the number of supervisory positions for directors and supervisors;Target figure of 30% women on the boards of directors and supervisory boards.en_GB
html.description.abstractOp 1 januari 2013 is de Wet aanpassing regels bestuur en toezicht nv/bv in werking getreden. Tijdens de parlementaire behandeling in de Eerste Kamer heeft de Minister van Veiligheid en Justitie toegezegd dat de wet inclusief de amendementen na drie jaar zal worden geëvalueerd. Aanleiding voor de evaluatie was met name de beperking van het door één persoon uit te oefenen aantal toezichtfuncties bij NV’s, BV’s en stichtingen, dat bij amendement in de Wet aanpassing regels bestuur en toezicht nv/bv is opgenomen. De Wet aanpassing regels bestuur en toezicht nv/bv heeft ten aanzien van uiteenlopende onderwerpen geleid tot invoering van nieuwe wettelijke bepalingen alsmede tot wijziging van bestaande wettelijke bepalingen. Onderhavig evaluatieonderzoek spitst zich met name toe op een drietal onderwerpen: het monistische bestuursmodel; limitering van het aantal toezichtfuncties voor bestuurders en commissarissen/toezichthouders; streefcijfer 30% vrouwen in bestuur en raad van commissarissen. <P></P><b>INHOUD:</b> A. Deelonderzoek I: Met monistische bestuursmodel, taakverdeling en bestuurdersaansprakelijkheid, tegenstrijdig belang bestuurders en commissarissen - 1. Inleiding 2. Parlementaire geschiedenis en de veronderstelde wijze van werking van de bij de Wet aanpassing regels bestuur en toezicht nv/bv ingevoerde wetswijzigingen 3. Het monistische bestuursmodel in de praktijk 4. De nieuwe regeling van taakverdeling en bestuurdersaansprakelijkheid van art. 2:9 BW in de praktijk 5. De nieuwe regeling van tegenstrijdig belang van bestuurders en commissarissen in de praktijk 6. Deelonderzoek I: conclusies en aanbevelingen - B. Deelonderzoek II: Limitering aantal toezichthoudende functies bij grote NV', BV's en commerciële/semipublieke stichtingen - 1. Inleiding 2. Parlementaire geschiedenis limiteringsregeling Boek 2 BW 3. Inhoud en betekenis limiteringsregeling Boek 2 BW 4. Het grootte-criterium 5. Sectorale limiteringsregelingen 6. Wettelijke regeling versus 'pas-toe-of-leg-uit' 7. De effecten van de limiteringsregeling in de praktijk: een kwantitatieve en kwalitatieve analyse 8. Deelonderzoek II: conclusies en aanbevelingen - c. Deelonderzoek III: streefcijfer 30% vrouwen in bestuur en raad van commissarissen - 1. Inleiding 2. Parlementaire geschiedenis streefcijferregeling Boek 2 BW 3. Inhoud en betekenis streefcijferregeling Boek 2 BW 4. Het Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid en de Nederlandse Corporate Governance Code 2016 5. Regelingen ter bevordering van een evenwichtige verdeling van vrouwen en mannen in de top van bedrijven in België, Duitsland, Frankrijk en Italië en het voorstel voor een Europese streefcijferrichtlijn 6. De streefcijferregeling van Boek 2 BW in de praktijk: kwantitatieve en kwalitatieve bevindingen 7. Deelonderzoek III: conclusies en aanbevelingennl_NL
dc.identifier.tuduuid:f717d7b9-00b8-44b8-8930-80b9bedb6083
dc.contributor.institutionRijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid - Instituut voor Ondernemingsrecht
dc.contributor.institutionRijksuniversiteit Groningen - Faculteit Economie en Bedrijfskunde - Institute for Governance and Organizational Responsibility
dc.contributor.institutionWODC
dc.source.cityGroningen


Files in this item

Thumbnail
Name:
2730_Volledige_Tekst_tcm28-292 ...
Size:
4.193Mb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
2730_Samenvatting_tcm28-292350.pdf
Size:
286.2Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
2730_Summary_tcm28-292351.pdf
Size:
389.6Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record