Show simple item record

dc.contributor.authorBruning, M.R.
dc.contributor.authorLiefaard, T.
dc.contributor.authorLimbeek, M.M.C.
dc.contributor.authorBahlmann, B.T.M.
dc.coverage.spatialNederland
dc.date.accessioned2021-01-22T13:13:36Z
dc.date.available2021-01-22T13:13:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/2271
dc.description.abstractAt the end of a child protection measure, there may be concerns about young adults who cannot function on a fully independent basis in society. This research focuses on the current legal framework on (compulsory) care for vulnerable young adults between the ages of 18 to 23 and will also look at the kind of possibilities this framework offers to support or treat these vulnerable young adults with a history in the child protection system, when they reach adulthood. Furthermore, this research investigates whether the current legal framework, on compulsory care for young adults, may be in need of revision. The above mentioned questions will be answered using the following sub questions:What is the current legal framework of (compulsory) care for vulnerable young adults (age of 18 to 23)?How is this framework (to which groups and in what types of situations) applied in practice?Is there any knowledge, in literature as well as in practice, about the experiences with its practical application? Are there any results available?What kind of instruments work well, according to the literature and the people concerned, and what instruments work less for this specific group of vulnerable people in this context?According to the people concerned, which short- or long term amendments could be implemented? Under what circumstances and conditions could these amendments be achieved? Index  
dc.description.abstractIn de praktijk bestaan zorgen om jongvolwassenen die na afloop van een kinderbeschermingsmaatregel over onvoldoende capaciteiten beschikken om geheel zelfstandig te functioneren in de maatschappij. In dit onderzoek staan de vragen centraal hoe het bestaande juridische instrumentarium voor (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar eruit ziet en in hoeverre het mogelijkheden biedt om kwetsbare jongvolwassenen uit de jeugdbescherming te blijven begeleiden of behandelen na het bereiken van de meerderjarigheid. Daarbij is tevens onderzocht of dit juridische instrumentarium en de toepassing daarvan in de praktijk aanleiding geeft tot voorstellen tot aanpassing en zo ja, tot welke. Deze centrale vragen worden beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen: Hoe ziet het bestaande juridische instrumentarium voor (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen (18-23 jaar) eruit? Op welke wijze (o.a. voor welke groepen en in welke situaties) worden deze instrumenten in de praktijk toegepast? Wat is uit de literatuur en uit de praktijk bekend over de ervaringen met of resultaten van deze toepassingen? Welke instrumenten werken volgens de literatuurbevindingen en volgens betrokkenen uit de praktijk goed en welke minder goed voor deze specifieke doelgroep en context? Welke korte en lange termijn-aanpassingen zijn volgens betrokkenen denkbaar? En onder welke omstandigheden en randvoorwaarden worden deze ook door betrokkenen als haalbaar en wenselijk gezien? INHOUD: 1. Inleiding 2. Kinderbeschermingsmaatregelen en (voortgezette) jeugdhulp 3. Meerderjarigenbescherming 4. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 5. Jeugdstrafrecht 6. Internationaal recht 7. Conclusies en aanbevelingen
dc.publisherUniversiteit Leiden - Instituut voor privaatrecht
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 2705
dc.subjectOnderbewindstelling
dc.subjectMeerderjarigen
dc.subjectNazorg
dc.subjectBopz
dc.subjectJeugdbeschermingsmaatregel
dc.subjectJeugdzorg
dc.subjectJeugdstrafrecht
dc.subjectMentorschap meerderjarigen
dc.subjectCuratele
dc.subjectRisicojongeren
dc.subjectGeestelijk gehandicapten
dc.subjectMeerderjarigheid
dc.titleVerplichte (na)zorg voor kwetsbare jongvolwassenen?
dc.title.alternativeOnderzoek naar de juridische mogelijkheden voor (verplichte) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen na kinderbescherming
dc.typerapport
dc.identifier.project2705
refterms.dateFOA2021-01-22T13:13:36Z
html.description.abstractAt the end of a child protection measure, there may be concerns about young adults who cannot function on a fully independent basis in society. This research focuses on the current legal framework on (compulsory) care for vulnerable young adults between the ages of 18 to 23 and will also look at the kind of possibilities this framework offers to support or treat these vulnerable young adults with a history in the child protection system, when they reach adulthood. Furthermore, this research investigates whether the current legal framework, on compulsory care for young adults, may be in need of revision. The above mentioned questions will be answered using the following sub questions:What is the current legal framework of (compulsory) care for vulnerable young adults (age of 18 to 23)?How is this framework (to which groups and in what types of situations) applied in practice?Is there any knowledge, in literature as well as in practice, about the experiences with its practical application? Are there any results available?What kind of instruments work well, according to the literature and the people concerned, and what instruments work less for this specific group of vulnerable people in this context?According to the people concerned, which short- or long term amendments could be implemented? Under what circumstances and conditions could these amendments be achieved? Index  en_GB
html.description.abstractIn de praktijk bestaan zorgen om jongvolwassenen die na afloop van een kinderbeschermingsmaatregel over onvoldoende capaciteiten beschikken om geheel zelfstandig te functioneren in de maatschappij. In dit onderzoek staan de vragen centraal hoe het bestaande juridische instrumentarium voor (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar eruit ziet en in hoeverre het mogelijkheden biedt om kwetsbare jongvolwassenen uit de jeugdbescherming te blijven begeleiden of behandelen na het bereiken van de meerderjarigheid. Daarbij is tevens onderzocht of dit juridische instrumentarium en de toepassing daarvan in de praktijk aanleiding geeft tot voorstellen tot aanpassing en zo ja, tot welke. Deze centrale vragen worden beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen: Hoe ziet het bestaande juridische instrumentarium voor (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen (18-23 jaar) eruit? Op welke wijze (o.a. voor welke groepen en in welke situaties) worden deze instrumenten in de praktijk toegepast? Wat is uit de literatuur en uit de praktijk bekend over de ervaringen met of resultaten van deze toepassingen? Welke instrumenten werken volgens de literatuurbevindingen en volgens betrokkenen uit de praktijk goed en welke minder goed voor deze specifieke doelgroep en context? Welke korte en lange termijn-aanpassingen zijn volgens betrokkenen denkbaar? En onder welke omstandigheden en randvoorwaarden worden deze ook door betrokkenen als haalbaar en wenselijk gezien? <P></P><b>INHOUD:</b> 1. Inleiding 2. Kinderbeschermingsmaatregelen en (voortgezette) jeugdhulp 3. Meerderjarigenbescherming 4. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 5. Jeugdstrafrecht 6. Internationaal recht 7. Conclusies en aanbevelingennl_NL
dc.identifier.tuduuid:61850ae3-5740-4535-9183-38dd5cfbe564
dc.contributor.institutionUniversiteit Leiden - Instituut voor privaatrecht
dc.contributor.institutionWODC
dc.source.cityLeiden


Files in this item

Thumbnail
Name:
2705_volledige_tekst_tcm28-215 ...
Size:
928.1Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
2705_samenvatting_tcm28-215718.pdf
Size:
175.1Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
2705_summary_tcm28-215702.pdf
Size:
169.4Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record